Energetická ezoterika. Špeciálne sa venujeme kozmickému reiki. Kozmické vedomie dovoľuje rozvinúť energetické vnímanie sveta a využiť energie v kozme na vyvolanie určitých liečivých a regeneračných pochodov. Tak isto sa treba naučiť vnímať v kozmickom priestore magma záznamy tých, ktorí sa počas života dostali do oblasti kozmu psychicky. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Koncentrácia cez spánkové laloky dovnútra ľudského tela.
Dôležitý proces rozvinutia schopnosti počuť a vnímať energetické napätie vo vnútri ľudského tela. Ide v prvom rade o koncentráciu do 3 až 7 vrstiev neurónov v spánkovej oblasti, ktorá je po boku hlavy za ušami a lebečnou kosťou. Tu je centrum analyzovania zvuku a práce so zvukovými spomienkami. Tu sa musí pravidelným cvičením vybudovať schopnosť vnímať energetické napätie ľudského tela, ktoré jednak vzniká ako súčasť chemických pochodov pri trávení, a tak isto je produktom buniek. Bez tejto schopnosti môžete iba zvyšovať a znižovať produkciu bioenergie vo vlastnom tele. Veštecky ako senzibil je potrebné vnímať aj magnetické energie z magmatického jadra Zeme, ktoré pretekajú všetkým organickým aj anorganickým na tejto Zemi. Tak isto cez nás prenikajú kozmické energie planét a hviezd. Človek ich môže dobre vnímať iba vtedy, pokiaľ má kozmické vedomie od detstva alebo si ho vycvičil. Vnímanie bioenergie a energie všeobecne sa dá vycvičiť cez kyvadlo alebo virguľu a nervové zakončenia v koži. Nervové zakončenia reagujú mikropohybom na energetické polia.

Koncentrácia na udržanie a uvoľnenie bioenergie vo vlastnom tele.
Ezoterik sa musí naučiť koncentrovať vlastnú energiu v tele, ale ju aj dokázať značne vypustiť a prejsť do vešteckého výkonu silným utíšením a vytlačením energie z tela. Hoci aj sugeráciou chorobnosti celého tela. Tak isto sa musí ezoterik naučiť uzatvoriť sa v pocite sebectva a koncentrovať energiu vo vnútri svojho tela. Tiež sa musí ezoterik naučiť mať dva energetické stavy a to v hlave veštecké odenergetizovanie a v tele silnú tvorbu a koncentráciu energie. Tak isto to platí o sexuálnej energii.

Koncentrácia na rozvinutie seansového vedomia.
Aby ste dokázali prenikať do energetických stavov psychicky je potrebné, aby ste sa naučili koncentráciu do hormonálnych žliaz ako je hypofýza, epifýza, štítna žľaza, prištítne telieska, nadoblička, slinné žľazy, pankreas, hormonálne žľazy. Potom sa treba naučiť z týchto oblastí preniesť koncentráciu do svalov a uveriť, že vám hormonálne žľazy narástli práve vo svaloch a nie na klasických miestach. Uveriť sugeratívne a nespochybňovať, to vám dovolí uvoľniť psychiku do energetických potencií vo vašom tele aj mimo telo do energií planéty Zem. Do kozmu to vyžaduje dva stavy a to stav seansový a stav kozmického vedomia okolo orgánov tela. K týmto stavom treba mať veštecké schopnosti na vnímanie týchto procesov. Bližšie vo Vešteckej škole.

Koncentrácia na rozvinutie kozmického vedomia.
Na to, aby ste mimoriadne dobre a účinne mohli pracovať s energiami všetkého druhu, je potrebné rozvinúť v sebe kozmické vedomie. To vyžaduje nácvik pocitu, že žijete v labyrinte a nechcete z neho von, potom je tu koncentrácia do orgánov tela a prenesenie spomienok zo života okolo každého orgánu tela. Spomeniete si, čo ste zažili počas života a tento pocit uložíte okolo všetkých orgánov tela. Potom prevediete seansové vedomie presunu hormonálnych žliaz do svalov. To vám dovolí otvoriť si psychický prienik do energií kozmického priestoru. Naberáte a vyhľadávate najprv a vždy iba energetické potencie, ktoré na vás pôsobia pozitívne, pri prietoku cez vás máte pocit a veštecké vnímanie, že vás niekto lieči a uzdravuje. To je nutný prístup, aby ste sa energetickou bázou nepoškodili.

Koncentrácia na priestory planéty Zem. Koncentrácia na slnečnú sústavu. Koncentrácia na našu Galaxiu plnú súhvezdí. Koncentrácia na iné galaxie. Koncentrácia na čierne diery v kozme. Postupne psychicky prenikáte do energií kozmu. Okolo orgánov si čoraz viacej dávate spomienky na energie, ktoré ste zachytili v kozme.

Miešanie, dolaďovanie a vyvolávanie liečivých možností. Postupom času sa naučíte pracovať výhradne v mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Tu treba prejsť cvičeniami kabaly a znakovej ezoteriky. Ezoterici pracujúci v mozočku všetko, čo cítia a to aj energie, premieňajú na znakové obrazy. Tak funguje mozoček v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Má veľkosť tenisovej loptičky a je rozdelený na 10 častí vľavo a 10 častí vpravo. Mozočku sa vydá príkaz, aby zrealizoval prienik do kozmického vedomia a ďalej do kozmických energií. Zároveň mu vydáte príkaz na miešanie energie za zdravotným účelom. Vo vnútri tela máte trvalo pocit, že vás niekto masíruje, preliečuje bylinkami, beží geriatrický program vhodných modifikácií činnosti buniek, ktorý si nájdete v Geriatrickej poradni.

Pridaj komentár