Na duchovnú cestu sa pozrieme cez optiku organizačnej štruktúry inštitúcie, ktorá má na starosti venovať sa všetkým oblastiam ezoteriky. Takáto inštitúcia má zastrešovať všetky historické obdobia histórie ezoterikov. Takáto inštitúcia má svoj hlavný cieľ a to sú reinkarnačné ambície vedúce do sveta mŕtvych.

EZOTERIKA MAKROSVETA. Do tejto oblasti ezoteriky budeme zahŕňať všetkých ezoterikov, ktorí sa koncentrovali na objekty väčšie ako hrot špendlíka. Nezaraďujeme sem tých, ktorí dokázali psychicky vnímať menší svet ako hrot špendlíka. Ide o ezoterikov, ktorých myseľ kmitá, bliká, vibruje a rezonuje. Pri meditácii sa vnímajú objekty ako ucelené objekty. Špendlíková hlavička, lopta, ľudský orgán, ľudská postava, domy, hory, planéty, súhvezdia, galaxie a aj časť kozmu.

Teória, didaktika a prax ezoteriky makrosveta sú prirodzené delenia tejto oblasti ezoteriky. Teória je premýšľanie ako to funguje a ako to chápať. Didaktika je proces, ktorý má zabezpečiť, aby sme sa makroezoteriku naučili a zrealizovali. Prax je oblasť realizácie ezoteriky makrosveta.

Ezoteriku makrosveta môžeme podeliť do ďalších významných celkov ako je veštectvo, reiki energie, anjelské sily, kozmos inteligencie. Pri veštectve ide o ezoteriku makrosveta a to nízkoenergetickú. Pri reiki energiách ide o ezoteriku makrosveta energií ľudského tela, zvieracích tiel a rastlín. Tak isto sem patrí magnetická energia planét a objektov v kozme. Pri anjelských silách prírodných šamanov ide o to, aby ste ezoteriku robili úspešne. Pri kozmických inteligenciách ide o to, aby ste robili makroezoteriku s určitými poradcami.

Makroezoteriku ďalej delíme do 2. oblastí a to robenú pod vplyvom sexuálnych energií a na opačnej strane je asexualita bez sexuálnych energií.

Makroezoteriku delíme do 6. častí podľa výskytu neurónových oblastí. Teda v histórii boli jedinci, ktorí mali svoje psychické prejavy z veľkého mozgu (svet mŕtvych spomienok), zo stredného mozgu (snová ezoterika), z mozočku (znakovo kabalistická ezoterika), z miechy (pohybová ezoterika magická), z brušného mozgu (pudová, inštinktívna a reflexívna ezoterika) a z ganglií. 7. oblasť – jadrá buniek- je menšia ako hrot špendlíka a nespadá do ezoteriky makrosveta, ale do ezoteriky mikrosveta.

V každej zo 6. oblastí výskytu neurónov sa robí ezoterika podľa vývojových etáp histórie ľudstva. 600 miliárd p.n.l. až po 100 000 rokov p.n.l. je obdobie zvieracích predkov (pudové vedomie). Potom je obdobie 99 999 rokov p.n.l. až po 50 000 rokov p.n.l., kde je obdobie pravekého človeka (tranz z opakovania). Potom je to obdobie od 49 999 rokov až po obdobie 20 000 rokov p.n.l., čo je obdobie prírodného človeka šamana (magicko mytologické myslenie). Potom je to obdobie 19 999 rokov až 6 000 p.n.l., čo je obdobie náboženského človeka (snové myslenie). Potom je to už obdobie 5 999 rokov až po dnešok, čo je obdobie rozumového človeka (logicko vedecké myslenie). Teda vo všetkých 6. neurónových oblastiach ľudského tela treba robiť všetky historické obdobia vývoja ľudstva.

V makroezoterike je najrozsiahlejšia oblasť výskytu ganglií pri orgánoch a častiach tela. Má ganglie kože (stigma ezoterika ), ganglie tuku (geriatrická ezoterika), ganglie kostí (vedecké myslenie), ganglie svalov (veštecká kineziológia), ganglie orgánov tela (kozmické vedomie), ganglie hormonálnych žliaz (magma vedomie), ganglie krvného riečišťa, lymfatického riečišťa, nervového riečišťa, chrupaviek, jednotlivých častí veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, miechy brušného mozgu.

Ďalšie delenie smeruje do MIKROEZOTERIKY. Ide o oblasť, kde sa ľudská myseľ koncentruje a psychicky preniká do sveta menšieho ako je hrot špendlíka. Teda svet, ktorý už nie je voľne vnímateľný zrakom, sluchom, hmatom, ale sú na jeho vnímanie potrebné technické pomôcky ako sú mikroskopy. Je to svet buniek, mikroorganizmov, atómov, protónov, neutrónov a častíc. Označujeme ho ako svet veľkosti 0,1 mm, 0,01, 0,001 ….. 0, 00000000000000 1 …… nekonečné malý svet. Do mikrosveta preniká ľudská myseľ, pokiaľ bliká kmitá a vibruje.

Mikroezoteriku ďalej delíme do 2. oblastí a to robenú pod vplyvom sexuálnych energií a na opačnej strane je asexualita bez sexuálnych energií.

Mikroezoteriku delíme podobne ako makroezoteriku do 7. častí podľa výskytu neurónových oblastí. 7. časť tvoria jadrá buniek (biochemická ezoterika).

V každej zo 7. oblastí výskytu neurónov sa robí ezoterika podľa vývojových etáp histórie ľudstva. 2 miliardy p.n.l. ako vývoj na úrovni buniek (bunková ezoterika). 600 miliárd p.n.l. až po 100 000 rokov p.n.l. je obdobie zvieracích predkov (pudové vedomie). Potom je obdobie 99 999 rokov p.n.l. až po 50 000 rokov p.n.l., kde je obdobie pravekého človeka (tranz z opakovania). Potom je to obdobie od 49 999 rokov až po obdobie 20 000 rokov p.n.l., čo je obdobie prírodného človeka šamana (magicko mytologické myslenie). Potom je to obdobie 19 999 rokov až 6 000 p.n.l., čo je obdobie náboženského človeka (snové myslenie). Potom je to už obdobie 5 999 rokov až po dnešok, čo je obdobie rozumového človeka (logicko vedecké myslenie). Teda vo všetkých 7. neurónových oblastiach ľudského tela treba robiť všetky historické obdobia vývoja ľudstva.

V mikroezoterike je najrozsiahlejšia oblasť výskytu ganglií pri orgánoch a častiach tela. Má ganglie kože (stigma ezoterika ), ganglie tuku (geriatrická ezoterika), ganglie kostí (vedecké myslenie), ganglie svalov (veštecká kineziológia), ganglie orgánov tela (kozmické vedomie), ganglie hormonálnych žliaz (magma vedomie), ganglie krvného riečišťa, lymfatického riečišťa, nervového riečišťa, chrupaviek, jednotlivých častí veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, miechy brušného mozgu.

Pridaj komentár