Zasvätenie Reiki. Zasvätenie do roviny ganglií. Ganglie sú drobné zhluky neurónov pri orgánoch tela. Hovoríme o úrovni hmyzieho vedomia, alebo vedomia nižších organizmov. Koncentrácia do ganglií, ktorá bola nacvičovaná v rámci šamanstva. Koncentrácia cez brušný mozog a sugeratívna predstava, že ganglie sú niečo ako žrádlo.

Pokračujeme v línii základných zasvätení do všetkých neurónových oblastí ľudského tela. Podľa neurónových oblastí delíme aj duchovnú cestu. Podľa 6. neurónových oblastí vyberáme aj historických zasväcovateľov, od ktorých kopírujeme objekty zasvätenia. Tieto u historických zasväcovateľov vznikli na základe určitého poškodenia nervovej sústavy a uchovali sa aj po ich fyzickej smrti. Tieto objekty sa nabili všetkým, čomu sa historický zasväcovateľ počas svojho život venoval. Teda v týchto energetických objektoch sú uložené praktické skúsenosti, ktoré možno získať pre ezoterickú prax dnešných živých ezoterikov. Zasvätenia nám v prvom rade umožnia získať doslova prax od tých najlepších v danej oblasti ezoteriky, liečiteľstva a iných oblastí. Doteraz sme preberali skúsenosti z literatúry a pomocou schizofrenickej povahy sme sa napájali na dnešných ezoterických jedincov a im podobných a aj takto sme získavali informácie. Tieto informácie sme preverovali a cvičili. Zároveň sme vytvárali určitý ezoterický systém, ktorý sa chce venovať komplexnej duchovnej ceste do vnútra ľudského tela a ľudskej duše.

Teraz pomocou zasvätení pomocou objektov historických zasväcovateľov budeme môcť písať úplne inú úroveň ezoteriky ako doteraz. Doteraz to bol, ako sa ľudovo hovorí, fúrik, a teraz tu budeme mať buldozér. Je úplne iné pracovať so skúsenosťami historických zasväcovateľov, ktorí patrili k tým najlepším vďaka tomu, že mali objekty v aurickom obale.

Zistili sme postupne praxou, že objekty historických zasväcovateľov sa dajú skopírovať a sú trvalou súčasťou zasvätenej osoby a aj keby sa stalo, že sa zničia, nie je problém ich obnoviť. Zatiaľ sa takýto prípad nevyskytol. Takisto nie je žiadny problém ich určitými postupmi z aury zlikvidovať. Tak nikto nemusí mať obavu, že by ho objekty zničili alebo dostali pod nejakú kontrolu. Objekty nám môžu pomáhať pri meditácii, ale aj nás naučiť, ako ju správne robiť. Objekty zohľadňujú individualitu zasväcovanej osoby. A v danej oblasti sa preberá viacero objektov od viacerých zasväcovateľov. Ani toto nerobí žiadny problém a objekty aktívne spolupracujú jedna radosť.

To, čo je veľký problém, je veštecká spolupráca s objektmi. Sú mimoriadne citlivé na zásah zasvätenej osoby. Najlepšie je želať si, aby objekty robili, čo sú schopné spraviť a nezasahovať do ich činnosti. Nebyť zvedavý, ako to robia a či to robia. Keď chcete veštecky komunikovať s objektmi zasvätenia, je potrebné sa naučiť špeciálnu vešteckú techniku, ktorá nezasahuje do činnosti objektov a iba zisťuje, ako a čo spravili potom, keď to spravili. Veštecký výkon k objektom a ich činnosti patrí k jedným z najnáročnejších vešteckých výkonov. Musí to byť mimoriadne citlivý veštecký výkon.

Tak isto nie je problémové spolužitie objektov aj úplne odlišného zamerania. Energetické objekty a veštecké objekty. Ochranné objekty a magické objekty. Mohli by ste sa samozrejme rozhodnúť, že pošlete ochranné objekty zničiť vlastné objekty zo zasvätenia, ale prečo by ste to robili ?

Takisto sme vyriešili problém s komunikáciou medzi zasvätenou osobou a objektmi. Dodali sme kópie magických objektov. Tieto hravo zvládnu prenos ľudských myšlienok a pokynov. Tak isto zabezpečujú komunikáciu medzi samotnými objektmi.

Tentoraz sme zasväcovali do ganglií, ktorých aura pripomína obrovské množstvo energetických balónov. Každý energetický malý balón vo veľkosti futbalovej lopty je okolo každej ganglie. Keď sú dobre naaktivizované všetky ganglie, tak sa vytvorí veľká guľatá aura okolo celého tela zasväcovanej osoby.

Pri zasväcovaní som sa uviedol do hypnotického stavu a realizoval prenos kópie objektu od historického zasväcovateľa na zasväcovanú osobu. Takto sa do vedomia ganglií preniesli objekty od 4. magnetických zasväcovateľov. Potom sa preniesli objekty od 4. magmatických zasväcovateľov a nakoniec 4 objekty od magických zasväcovateľov.

Zároveň sme realizovali 12 fyzických rituálov, ktorých základom boli naťahané špagáty do šachovnice podložené drevenými pyramídkami. Teda sa vytvorilo niečo ako termitisko. Tak to aspoň nazvali zasväcované osoby. Na túto konštrukciu z dreva a špagátov sme postupne zavesovali rôzne objekty ako drobné magnetky, drievka, drôtiky, papieriky, špajdle a podobne. Zasväcované osoby sa končekmi prstov dotýkali špagátov a vzájomne sa snažili komunikovať drnkaním do špagátu. Na povrchu ruky mali zasväcované osoby položené drobné objekty, ktoré im mali brániť vo veľkom pohybe celej ruky. Pri zasväteniach do tejto roviny vedomia v gangliách treba obmedziť pohyb, dovolený pohyb vychádza iba z končekov prstov ruky a chodidla. Možno si nasugerovať, že končeky prstov sú tykadlá ako prsty ruky. Na mikropohyb končekov prstov dokázali ganglie vďačne reagovať a zabezpečiť presun objektov od historických zasväcovateľov. Niektorým, ktorí sa zasvätení už zúčastnili mnohokrát, sa podarilo objekt od historického zasväcovateľa prevziať samostatne. Stačilo, aby som ho aktivizoval na povrchu šedej kôry veľkého mozgu.

Treba si uvedomiť, že získavaním objektov od historických zasväcovateľov sa začala nová etapa prevzatia toho najlepšieho z najlepšieho. Zasväcovaním sme aj prekonali hendikep, že ezoterici nemali a nemajú inštitúciu, ktorá by odovzdávala ezoterické tradície od jedného ezoterika k druhému. Tak isto tu vzniká fenomén konkurenčný, kto nepôjde líniou zasväcovaní, ten konkurenčne zaostane tak, ako sa to udialo na internete. Takéto zaostávanie čaká aj tých, ktorí nestihnú líniu zasvätení. Teda skúsenosti a prax historických zasväcovateľov sú tu a odovzdajú nám netradičné prístupy a postupy. Už teraz sa nestačíme diviť.

VIAC FOTOGRAFIÍ SI NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE REIKI GANGLIE 9B.

Pridaj komentár