Miesto meditácie: miecha v chrbtici, brušný mozog, ganglie tela. Koncentrácia do miechy v chrbtici. Koncentrácia na steny hrubých čriev. Koncentrácia na ganglie pri orgánoch tela. Tento zápis má svoju autentickú nahrávku z meditácie v podobe MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Anatomická predstava miechy v chrbtici je v podobe drobných korálikov na hrubšom špagáte. Anatomickú predstava brušného mozgu v stene čriev je ako obrovské množstvo špendlíkových hlavičiek navzájom spojených tenkou niťou. Anatomická predstava ganglií je ako špendlíkové hlavičky pri každom orgáne, každej časti mozgu, každom zmyslovom senzore a každej časti tela.

Psyché miechy a vedomia miechy hovorí o tom, že v sebe potlačíte predstavy o civilizácii v spomienkach, a tak isto ich počas meditácie nevytvárate v predstavivosti. Naopak, aktivizujete spomienky z dovoleniek a života prírodných ľudí. Prípadne sa na nich napájate na diaľku. Psyché brušného mozgu vchádza do vedomia brušného mozgu, ktoré sa dá prirovnať stavu mysle cicavcov ako je medveď. Celková aktivita vychádza práve z oblasti brušného mozgu. Okrem civilizácie treba potlačiť aj život a predstavy prírodného človeka a aktivizovať život zvierat. Sugerácia, že ste zdiveli a stali ste sa zvieraťom. Nastupujú reakcie brušného mozgu. Psyché ganglií vedie do vedomia a reakcií hmyzu, plazov a nižších druhov zvierat. Treba zablokovať aj správanie zvierat a nasugerovať si správanie hmyzu.

Zmyslové centrá sú uložené na povrchu celého veľkého mozgu. Netreba si ich mýliť so zmyslovými senzormi ako sú oči, ušné bubienky, sliznica nosa, chuťové poháriky jazyka a končeky prstov. Celá koncentrácia do vlastného vnútra vychádza z povrchu šedej kôry veľkého mozgu, ktorú si anatomicky predstavujete ako 3 až 7 vrstiev pavučín a drobných pavúčikov. Tu sú uložené zmyslové senzory a všetky veštecké výkony sa do vlastného vnútra a aurického obalu robia odtiaľto. Je to bezpečné, neničí to zmyslové senzory, ktoré majú vnímať vonkajší svet okolo seba.

Tu kdesi si treba vypestovať vnútorné veštectvo do svojho vnútorného sveta. Realizuje sa hlavne zo zadného zrakového mozgu a to pomocou efektívneho vyberania spomienok. V žiadnom prípade tvorba v predstave a fantázii. K vešteckým výkonom patrí aj veštecký výkon cez spánkové laloky a to naučiť sa vnímať energie vlastného tela. Znovu vždy cez spomienky na rôzne energetické stavy a nie aktívna predstava. Možné je dobre vnímať svoje vnútro aj cez temenný mozog a cez hmatové podnety priamo zo spomienok. Veštecký výkon treba vedieť robiť do orgánov a častí tela, do energií tela, do oblastí neurónov, do oblasti aury a objektov zasvätenia. Veštecký výkon treba aj do mytologických postáv v aure a aj na diaľku do iných osôb bez ich prítomnosti.

Energetické výkony sú zamerané do miechy, brušného mozgu a do ganglií. Skorej sa využíva predstavivosť a fantázia, ktorá dovoľuje vytvoriť dostatočné množstvo energií v celom organizme a zvlášť v mieste koncentrovania. Koncentrujete sa do daného miesta a zároveň v predstave vytvárate obrázok miechy. Nie zo spomienok. Aj keď si spomeniete, tak to v predstave obkreslíte. To dáva silné vlastné energie. V tele máme vlastné energie, sexuálne energie, magnetické energie, magmatické energie z jadra zeme. Energie z iných ľudí, zvierat, rastlín a mikroorganizmov.

Z hľadiska histórie nás zaujímajú najväčšie osobnosti histórie, ktoré boli dlhodobo skoncentrované jednak v oblasti miechy, jednak v oblasti brušného mozgu a ganglií. Dlhodobo znamená, že desiatky rokov ich aktivita vychádza z jednej z uvedených oblastí. Vtedy hovoríme o podvedomí. Tu treba disponovať špiritistickými schopnosťami a špiritistickým veštectvom a dokázať čítať informačné polia mŕtvych jedincov, ktorí boli v tejto zóne jedineční ako liečitelia, veštci, magici, magmatici, magnetici. Tak isto ezoterici, ktorí cieľavedome prenikali do svojho vnútorného sveta. Duchovná cesta má podobu vnútornú a podobu aurickú. Môžete meditovať v sebe vlastnými silami, ale sa dá meditovať aj prevzatím objektov z aury historických zasväcovateľov, ktorí vďaka poškodeniu nervstva vytvorili v aure objekty nabité osobnými skúsenosťami. Objekty sa spravidla odkopírujú a potom sa s nimi spolupracuje na ďalšom vývoji. Podobá sa to, ako keby vás školil živý ezoterik.

Biochemická zložka je aktívne podporovaná z tukového orgánu. Treba sa vyhýbať tvorbe meditačnej chémie v niektorom orgáne tela ako je pečeň, štítna žľaza a biela mozgová hmota. Treba si v mozgu vytvoriť centrum pre tvorbu meditačnej biochémie v tukovom orgáne.

Je bezpodmienečne nutné, aby meditácia a duchovná cesta podporovali zdravotný stav, a tak isto aj stav psychický. Do trojky nám chýba popracovať na šťastnom osude, a tak isto ho aj chcieť.

Sugerácia je schopnosť špeciálnej ezoterickej techniky, ktorá dovoľuje vyvolávať extrémne stavy organizmu. Bez sugerácie by sa bezpečne nedala praktizovať značná časť duchovnej cesty. Sugerácia je schopnosť uveriť a nepochybovať o čomkoľvek. Poviem vám, že prší v miestnosti. Nepremýšľate, nepreverujete, idete si zobrať dáždik. Treba sa to naučiť na množstve ezoterických stavov.

Astrál – tu ide vlastne v prvom rade o neurónové spoje v šiestich najdôležitejších oblastiach. Tak isto sem sa treba naučiť veštecky prenikať a dosádzať určité spomienky, ktoré do tejto oblasti pasujú. V mieche ide o predstavu postavy. Vývoj je dokonaný, keď sem môžete bez násilia dosadiť predstavu operenej postavy a vy ste sa s ňou plne stotožnili. V oblasti brušného mozgu je vývoj dokonaný, na astrálnej úrovni brušného mozgu sa musí objaviť nádherné veľké a zdravé zviera. V oblasti ganglií je duchovný vývoj a duchovná cesta dokonaná, keď sem ide postava zmontovaná z rôzneho hmyzu.

Zasvätenie je technológia, ktorá spadá do toho, čo je po fyzickej smrti človeka. Zostávajú informačné polia, ktoré možno aktivizovať z kostných pozostatkov. Zasväcovaním sa do aury meditovanej osoby dostanú rôzne objekty, ktoré obsahujú rôzne informácie a rôzne objekty. S objektmi zasvätenia sa treba naučiť pracovať a vnímať ich. Zasvätením všetko začína a dostáva sa na vyššiu úroveň ako doteraz.

Pridaj komentár