Ezoterické náboženstvo. Klinická ezoterika. Ezoterická posmrtnosť. Sugerácia poškodenia nervovej sústavy. Sugerácia poškodenia šedej kôry veľkého mozgu. Sugerácia klinickej smrti. Sugeratívna ezoterika. Koncentrácia do amigdaly. Tento zápis vznikol na základe náboženskej meditácie a má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Sugerácia kostných výrastkov. Prenikanie do Božieho sveta v amigdale. Náboženstvo služobníkov Božích. Náboženstvo charizmatikov cez klinickú smrť a amigdalu. Vedci Boha. Dogmatici Boží. Ortodoxný Boží svet. Živá náboženská forma. Mŕtva náboženská forma. Náboženský odkaz v informačných poliach mŕtvych veriacich. Náboženský odkaz v zemských magmatických poliach. Náboženský odkaz vo vonkajšom svete. Sochy, obrazy, písmo a stavby. Náboženský odkaz v živých ľuďoch.

Pokračujeme ďalej na ceste k Bohu. V prvom rade akceptujeme celý náboženský systém v plnom je rozsahu. Náboženský odkaz môžeme vyhľadať v informačných poliach mŕtvych ľudí. Môžeme ho nájsť v živých ľuďoch a zvieratách. Môžeme ho nájsť vo vonkajšom svete ako sochy, obrazy, písmo a stavby. Môžeme ho nájsť sami v sebe. V tomto celkovom odkaze sú základom stavy charizmatikov, ktorí Božiu prítomnosť zažili cez stavy klinickej smrti. Ide o objekty, ktoré sú nabité svetlom z klinickej smrti. Potom sú súčasťou náboženského odkazu mŕtve formy, ktoré sa usilujú chrániť, uctievať a velebiť odkaz klinických charizmatikov. No to je už mŕtva forma. Živú prítomnosť Božiu možno zažiť iba v sebe a to cez amigdalu počas klinickej smrti.

Teda tento odkaz je záujmom vedcov Boha. Vedci Boha sa usilujú dôsledne odčleniť živé prežitie Božej prítomnosti klinickými charizmatikmi celej histórie ľudstva. Vedci Boha intenzívne skúmajú odkaz klinických charizmatikov a hľadajú logickú zákonitosť živého stretnutia s Božou prítomnosťou. Zároveň vedci Boha usilujú o živý zážitok Boha bezprostredne v sebe. Nemožno Boží svet skúmať bez zážitku klinickej smrti cez amigdalu. Nie je vedec Boha ten, ktorý takýto zážitok neabsolvoval.

Vedec Boha sa usiluje o dosiahnutie klinickej smrti cez amigdalu na základe sugeratívnych techník uverenia, že má poškodenú nervovú sústavu, časť šedej kôry veľkého mozgu, že práve zomiera a vchádza do klinickej smrti. Týmto uverením klinickej smrti vchádza do amigdaly a zažíva Božie prejavy. Sprvoti vníma obrovské temno, postupne začína vnímať svietiace objekty a postavy. Všetko sprevádza vnútorný pocit Božej lásky a ochoty prenikať do oblasti amigdaly cez sugerácie klinickej smrti. Začína čas sugeratívnych charizmatikov a individuálna technológia osobného zážitku živej Božej prítomnosti. Cesta je voľná a prístupná pre každého.

Vraciame sa pravidelne k psychohygiene veriaceho. Uvedomujeme si, že vo všetkom náboženskom je odkaz klinických charizmatikov a tento odkaz je nedotknuteľný. Pokiaľ sa k niekomu alebo niečomu vyjadrujem hoci aj kriticky, vždy vo svojej predstave oddeľujem klinickými charizmatikmi prinesené obrazy, pocity a znaky z amigdaly. Tento odkaz velebím a uctievam v zmysle naj naj. Vlastne odkaz klinických charizmatikov je zbytočné kritizovať a nejako sa k nemu vyjadrovať. Toto oddelenie dovoľuje kritizovať dotyčnú živú alebo mŕtvu osobu za jej skutky a spôsoby realizácie Božieho. To platí aj pre objekty. Pokiaľ tak nerobíme, tak si prepíname neuróny veľkého mozgu k fyzickej a psychickej deštrukcii. A to nestojí za to. Tak isto si uvedomujeme Boží odkaz charizmatikov vo všetkých náboženských systémoch. Boží odkaz klinických charizmatikov je nedotknuteľný, najkrajší, najdokonalejší, najmúdrejší, najväčší, najláskavejší a nekonečne živý.

Naučili sme si prepláchnuť všetky mŕtve spomienky z náboženského odkazu uložené vo vlastných pamäťových záznamoch. Nejde o úplne živú náboženskú formu, lebo tú možno zažiť iba v sebe počas sugerácie klinickej smrti cez amigdalu. V tomto očistci požiadame zomierajúce osoby so silnou vierou, aby nám vyčistili mŕtve náboženské spomienky a aktualizovali ich čo najbližšie k živému odkazu. Na láskavé požiadania prichádzajú energie zomierajúcich osôb a menia náboženské obrazy a znaky do aktuálnej podoby blízkej k živému osobnému zážitku v sugerácii klinickej smrti cez amigdalu. Hovoríme o očistci, ktorý si môže dopriať aj služobník Boží, ktorý nechodí do klinickej smrti, či už skutočne, alebo sugeratívne. Nebude to na škodu vymeniť príliš mŕtvy náboženský odkaz za aktuálnejší odkaz. Služba služobníka je jasnejšia. Odpočiňte si služobníci Boží od svojho namáhavého poslania a spočiňte v lone klinickej smrti veriacej osoby. Doprajte svojej službe záblesk živej Božej prítomnosti. Určite si môžete dovoliť posilniť svoju vieru.

Pokračujeme aj v liečení a kontemplácii cez náboženské obrazy. Skoncentrujeme sa na povrch šedej kôry veľkého mozgu a to všade tam, kde cítime nejakú disharmóniu. Preliečime sa a zrealizujeme kontempláciu malého dieťa, ktoré požiada náboženský obraz, aby mohlo niečo z lásky k Bohu zrealizovať. Všetko zrealizujeme sugeratívne v predstavách a oznámime ako skutočnosť náboženskému obrazu na povrchu šedej kôry mozgovej. Nakoniec získame množstvo drobných obrázkov. Do týchto drobných obrazov vložíme spomienky z cesty v sugerácii klinickej smrti do amigdaly. Všetky drobné náboženské obrazy sa rozžiaria zlatým svetlom z amigdaly.

Pokročili sme ako vedci Boha aj v skúmaní mŕtvej formy náboženských predstáv. Zistili sme, že modlením a nekonečným odriekaním nad náboženskými obrázkami a relikviami možno vytvoriť obrazové objekty, ktoré sú poslovia viery. Prenikajú všade dovnútra človeka a hlavne do neurónových oblastí. Hovoríme o astrálnej rovine hlbokého podvedomia. Je to zaujímavá forma šírenia náboženského odkazu. No bohužiaľ, nie je vhodná do vnútorného sveta sugeratívneho charizmatika, ktorý ide cestou živej náboženskej formy. A preto sme spustili systém ochrany proti takto nabitým obrazom. Sú pre nás mŕtve a vo vnútri našich systémov pôsobia konfrontačne. Preto s Božím dovolením neprijmeme do seba takúto náboženskú formu. No budeme sa je venovať ako zaujímavému spôsobu šírenia náboženského odkazu. Aj takúto cestu považujeme za súčasť duchovna všeobecne. Pokúsime sa ju skúmať a vhodným spôsobom zdokonaliť.

Pridaj komentár