4 zasvätenia liečiteľské. 4 zasvätenia energetické. 4 zasvätenia magické. 12 magických rituálov. Zasvätenie do úrovne ganglií. Ganglie sú drobné nervové zhluky ako špendlíková hlavička pri orgánoch a častiach tela. Je to najhlbšia a najstaršia rovina ľudského vedomia.

Doteraz sme realizovali rôzne druhy zasvätení. Robili sme kmitajúce zasvätenie do všetkých úrovní neurónov v ľudskom tele, teda zasvätenie smerovalo do aurického obalu okolo zasväcovanej osoby. Zmyslom zasvätenia je odkopírovať aurické objekty od najlepších historických zasväcovateľov. V týchto objektoch sa nachádzajú informácie z toho, čo počas života robili. Ide o energetické objekty, ktoré sa aktivizujú pri spomienke na zasvätenie. Tak isto sme realizovali množstvo zasvätení do úrovne neurónov miechy. Ide o vedomie prírodných ľudí, ktorí sú podvedome uložení v mieche. Miecha sa nachádza v chrbtici po celej dĺžke. Pomocou zasvätení a rituálov sme sem ukladali liečiteľské, veštecké, energetické, magmatické, magnetické a kmitajúce objekty. Špecialitou boli objekty zvukové. Podotýkam, že sme sem prekopírovali do aury zasvätenej osoby objekty od množstva historických zasväcovateľov. Mali sme určité obavy, ako budú objekty reagovať navzájom. Mohli sme veštecky pozorovať ich vzájomnú spoluprácu. Vnímalo sa to ako vzájomné manévre a hľadanie tej najlepšej formácie pre danú úlohu. Celkové zoskupovanie mohlo narušiť iba utíšenie koncentrácie zasvätenej osoby. Zasvätená osoba má neustále myslieť na to, čo zadala robiť objektom v aure a radšej sa nestarať, čo robia.

Ukončili sme zasväcovanie do úrovne brušného mozgu. Ide o drobné neuróny, ktoré sú vo veľkom počte zastúpené v stene tenkých a hrubých čriev. V podstate brušný mozog možno považovať za vedomie cicavcov ako je napríklad medveď alebo iné veľké zviera. Aurický obal v prípade brušného mozgu má tvar energetických rúr idúcich od tela alebo k telu. Tak isto sme do tejto roviny vložili množstvo objektov od mnohých historických zasväcovateľov. Išlo o objekty veštecké, magické, liečiteľské, magmatické, magnetické, energetické. Špecialitou boli objekty zvukové a kmitajúce. Už sme začali v klasických meditáciách využívať tieto objekty ako pomocníkov, ktorí pomáhajú a pracujú spoločne s nami. Prípadne úplne pracujú za zasvätenú osobu. Tak isto je možné špeciálnymi vešteckými technikami vnímať, ako pracujú a vlastne sa stávajú zdrojom ohromných poznatkov a skúseností, ktoré nemožno počas bežného ľudského života získať. Na dôvažok je týchto objektov zo zasvätenia veľké množstvo od rôznych zasväcovateľov. To zvyšuje schopnosť objektov naučiť nás to, čo ovládali najlepší historickí zasväcovatelia.

Teraz sa predierame zasväteniami do ganglií. Ide o najnižšiu vrstvu vedomia. Ganglie si môžete predstaviť ako drobné špendlíkové hlavičky pri orgánoch tela. Aurický obal okolo ganglií je v tvare energetickej gule veľkosti futbalovej lopty.

Počas zasvätenia sa využíva magická technika obrovskej mriežky, ktorá je vyhotovená buď z drôtu, prípadne z drevených palíc. Možno ju postaviť aj zo špagátov, alebo aj z kusov dlhých látok. Ritualistika je jednoduchá, na vytvorenú mriežku z určitého materiálu priväzujeme rôzne objekty: kamene, drievka, kusy chleba, kosti, sklo, nože, mince. Tak isto sme použili vrecká zeme, vrecká soli a podobne. Celý proces sa riadi končekmi prstov a doslova mikropohybom prstov so snahou blokovať pohyb zápästia a svalov ruky. Teda hýbať iba svalmi prstov a dôsledne odstaviť ostatné svaly. Za týmto účelom sa na ruky kládli drobné kúsky objektov. Takýto postup zabraňoval, aby sa s rukou prudko hýbalo.

Zasväcovaná osoba hýbala končekmi prstov tak, ako keby prsty boli tykadlá hmyzu. Neustály pohyb napodobňoval hmyzie tykadlá a prípadne hmyzie končatiny. Na mikropohyb dobre reagovali práve ganglie v tele zasväcovanej osoby. Zasväcovaná osoba jemne hýbala prstami a to tak, aby aktivovala ganglie tela. Potom ich cez nervovú sústavu spojila a následne vytvorila aurický obal okolo každej ganglie v tvare energetickej futbalovej lopty. Potom nasledovala fáza odkopírovania objektov od historických zasväcovateľov. Tu už nastupoval Saša Pueblo ako zasväcovateľ. Kontroloval vhodné naladenie pre skopírovanie objektov z aury historického zasväcovateľa. Robil vhodné pohyby prstami ruky a skopírovaval do aury zasväcovanej osoby objekty od historických zasväcovateľov.

Celkovo sa nám podarilo aktivizovať oblasť ganglií. V rámci aurickej ezoteriky sme prenikli do systému ganglií. Uložili sme tu množstvo objektov a postupne sa budeme s nimi učiť pracovať. Ešte nás bude čakať zasvätenie do magnetických a magmatických.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE REIKI GANGLIE 8B.

Pridaj komentár