Zasvätenie do Reiki energií. Magnetické, magmatické, magické Reiki. Brušný mozog v stenách čriev. Zasväcoval Saša Pueblo. Zasvätenie bolo prevzaté od 12 historických zasväcovateľov. Do aury sa dostalo 12 objektov od historických zasväcovateľov. Realizovalo sa 12 magických rituálov.

Pokračovali sme v ďalšej sérii zasvätení do línie brušného mozgu. Predstavíte si ho ako drobné špendlíkové hlavičky v stene hrubých a tenkých čriev. Stačí sa sem skoncentrovať a to tým, že si spomeniete alebo predstavíte si hrubé a tenké črevá.

Aurický obal je v prípade brušného mozgu v tvare špicatých kužeľov, ktoré idú špicom do vnútra tela a základňou idú od tela. Možno budete pochybovať, či vôbec človek má auru. Presvedčiť sa môžete osobne a to tým, že zvládnete veštectvo do aurického obalu okolo ľudského tela. Potom môžete vnímať, že aurický obal obsahuje energie z ľudského tela, prachové častice, fotóny svetla, a tak isto u niektorých zasvätených osôb aj objekty od historických zasväcovateľov.

Historickí zasväcovatelia mali nejakým spôsobom poškodené nervstvo a tento fenomén vyvolával jedinečnú tvorbu energetického objektu v ich aure. Tento objekt nezaniká ani po smrti zasväcovateľa. Možno si poviete, že tí najlepší v oblasti ezoteriky, terapií a liečiteľstva sú práve tieto osoby s aurickými objektmi. Keď niekoho liečili alebo sa s niekým zblížili, zvyčajne odovzdali dotyčnej osobe do aury aj kópie vlastných objektov. Historickí zasväcovatelia patria k tým najlepším v oblasti ezoteriky alebo všetkému blízkemu z ľudskej činnosti. Aktivita v aure zvyšuje razantne všetky schopnosti.

Nechceme sa dať zasvätiť živými zasväcovateľmi, ktorí nemajú poškodené nervstvo a prirodzene netvoria objekty v aure. Preto sme vybrali iný postup. Uviedol som sa osobne do stavu média, ktoré si nasugeruje oslabenú myseľ a neustále stav spánku. Potom som sa špeciálnou technikou spojil s odkazom historického zasväcovateľa a na základe jedinečnej komunikácie odkopíroval podľa pokynov historických zasväcovateľov ich objekty do aury zasväcovanej osoby. Tentoraz to boli historickí zasväcovatelia z Barmy, Európy, Uralu, Mongolska, Číny, Ukrajiny, Afriky, Mongolska, Sibíri, Alžírska a Nového Zélandu.

Pred zasvätením som realizoval prieskum informačných polí historických zasväcovateľov celého sveta a vybral tých najschopnejších z najschopnejších. U každého som zisťoval, kde bol počas života dlhodobo psychicky usadený; v tomto prípade to bol jednoznačne brušný mozog v črevách. Tak isto som kontroloval, na čo bol systém dotyčného historického zasväcovateľa špecializovaný. V tomto prípade išla špecializácia do oblasti práce s magnetizmom, magmatizmom zeme a mágiou.

Dobre ovládam aj magickú reč a ku každému zasväteniu viem vybrať vhodný magický rituál, bez ktorého sa nedajú objekty od historických zasväcovateľov odkopírovať do aury zasväcovanej osoby. Preto sa zasväcuje aj do mágie, aby zasvätené osoby dokázali dávať objektom určité príkazy a zákazy.

Už sme prepracovali aj systém talizmanov, ktoré dovoľujú s objektmi v aurickom obale komunikovať mimoriadne efektívne. Ide o techniku zasvätenia pomocou určitého druhu kresby, ktorá zachytí priebeh magického pohybu, napríklad ruky. Okamžite po získaní dobrých skúseností o ďalšej dynamizácii práce s objektmi zavádzame do opakovačiek aj techniku talizmanov.

Vyriešili sme aj problém komunikácie s objektmi zasvätenia. Zasvätená osoba si musí vytvoriť zo spomienok predstavu seba a ako malú postavičku si seba predstaví seba napríklad v oblasti žalúdka. Neustále opakuje a žiada, čo od objektov chce a čo môžu preňho zrealizovať. Netreba zasahovať do činnosti objektov a to z dôvodu, že môžete blokovať ich činnosť.

Uvedomili sme si, že objekty od historických zasväcovateľov môžu za nás robiť niektoré činnosti, ale zároveň, čo je potešujúce, nás objekty môžu učiť praktickej ezoterickej skúsenosti. A to je jedinečná udalosť. Pretože ezoterickému remeslu nás môžu učiť naraz v danej oblasti aj 4 najlepší majstri. Vlastne týmto typom zasvätení sme zmenili zásadne prístup k ezoterike. Doteraz sme sa obracali na živých ezoterikov a literárne zdroje. Dnes mi to pripadá, že desať rokov som bol knihomoľ s malou efektivitou v ezoterickej praxi. Ľutujem dnešných ezoterických knihomoľov, ktorí sa prehrýzajú haldami ezoterických nezmyslov, ktorým sa nedá v žiadnom prípade rozumieť. Objekty nám odovzdajú praktické skúsenosti bez sprostredkovania inými osobami a inštitúciami. Teda z mŕtvej formy odkazu sa vytvorila nebývale živá forma učenia sa od objektov tých najlepších v oblasti duchovna.

Pri zasväteniach sme vlastne otvorili aj inú dimenziu ezoteriky, ktorá je ezoterikou klinickej smrti. Kto chodí do klinickej smrti, či už fyzicky, alebo ako my, mentálnou sugeráciou, ten otvorí dimenziu bytostí alebo pocitov zo sveta klinickej smrti, ktoré pozmenia psychiku každého človeka, ktorý sa pokúša o prežitie klinickej smrti. A práve zasvätenie do duchovna klinickej smrti otvorilo dimenziu bytostí alebo pocitov z neurónových oblastí. Máte pocit, že vo vás žije váš dvojník. Aj túto oblasť sa treba naučiť veštecky vnímať. Ide o stav klinickej smrti, ktorý môže otvoriť zvláštne vnímanie vnútra človeka cez klinickú smrť. Stačí úplne jej sugerovanie a uverenie, že je pravá.

Nastal aj ďalší problém a to je počet a hustota objektov ukladaných do aurického priestoru. Po tých všetkých zasväteniach je v aurickom priestore, ako sa hovorí, dusno. No v žiadnom prípade nemožno hovoriť o chaose. Spoločné objekty od historických zasväcovateľov sa zoskupujú a spolupracujú navzájom k vyššej efektivite, ako doteraz ezoterický svet poznal. No musíme skúmať, ako celý tento proces podporiť a dosiahnuť maximálnu výkonnosť.

Celkovo zasvätenia prebiehajú stále jednoduchšie, a to hlavne u tých, ktorí sa ich zúčastňujú pravidelne. Postupne dokážu rituály robiť tak precízne, že si zo zasväcovateľa odoberú objekty už samostatne. Ja už iba kontrolujem správnosť a silu odkopírovania objektov od historických zasväcovateľov.

Ešte nás čaká množstvo zasvätení. Treba dokončiť základné zasvätenia do oblasti mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Tak isto nás čakajú zasvätenia do stredného a veľkého mozgu. K tomu treba pridať všetky oblasti ezoteriky, liečiteľstva a duchovna. Už sme spravili mimoriadne zaujímavé zasvätenia do virgule a kineziológie. Budeme plánovať a realizovať ďalšie. Tak isto pôjdu zasvätenia do klinického sveta v ľudskej mysli. Ide o náboženské fenomény, ktoré sa zahŕňajú do náboženskej praxe. Skúste sa pridať a robiť špičkovú ezoteriku na ceste do vlastnej duchovnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.