Za posledne obdobie ( 6 mesiacov) som bola liečená antibiotikami – 4 druhy, (chrípkové virózy), naposledy som dobrala antibiotikum pred týždňom – no opäť pretrváva zvýšená teplota 37 až 37,5 – nevedia špecifikovať z čoho, cítim sa bez energie a úplne oslabená. Výsledky vyšetrení sú v norme. Pred 8 mesiacmi som prekonávala pre mňa dosť zložité obdobie, ale neviem zhodnotiť, či moje fyzické zdravotné problémy s tým súvisia.

Pri diagnostikovaní na diaľku som našiel vo vašom tele niečo ako zoologickú záhradu na baktérie. Vaše neuróny sú nastavené na pestovanie baktérií rôzneho druhu. Teda liečbu treba zahájiť u psychiatra a stabilizovať psychický stav. To by malo vrátiť neuróny do normálneho stavu. Potom začať komplexnú liečbu bylinnými preparátmi a obnoviť prácu imunitného systému.

Diagnostika kyvadlom: kyvadlo neobkreslilo stredný mozog, všetky hormonálne žľazy, pľúca, pečeň, slezinu, tenké a hrubé črevá, obličky, krvné riečište, lymfatické uzliny, svaly. V daných oblastiach sú disharmonické stavy, ktoré prechádzajú v chorobnosť.

Diagnostika silva objekty: oblasti rúk trvalé poškodenia svalovej hmoty.

Diagnostika silva aktivita: stredný mozog pasivita, tak isto hormonálne žľazy. Celkovo je v organizme ticho a nebeží údržba ani rekonštrukcia. Nie dobrý stav. Organizmus sa nestará o dobrý chod vášho tela.

Diagnostika energií: chýba aurický obal okolo tela, ktorý by hovoril o dostatočnej energetickej aktivite tela. Všade nedostatočná tvorba energií. Sexus energie natekajú do tela dobre. Magnetické energie dobré. Magmatické energie zeme obtekajú telo.

Diagnostika biochemická: mozog produkuje malé množstvo látok. Hormonálne žľazy – problémová tvorba hormonálnych látok a trvalý nedostatok. Nutná liečba hormonálnej sústavy. Pľúca – nedostatočný príjem kyslíka do tela. Obličky – silná pasivita a slabé filtrovanie krvi. Pečeň – pasivita a nezáujem pracovať. Slezina – ako prázdna zásobáreň. Tráviace šťavy – tvorí sa 10% z potrebného množstva. Pankreas – pasivita a nezáujem pracovať. Tenké a hrubé črevá – rozmanité baktérie. Tuk tela – nezáujem a neochota produkovať potrebné látky.

Diagnostika astrálna: objavuje sa postava chrobáka, ktorá naznačuje na zlú biologickú situáciu.

Diagnostika totemová: totemové zviera by vás najradšej dezinfikovalo celú.

Diagnostika prvkov: úplný nedostatok prvkov a minerálov v tele.

Diagnostika vyživovacia: telo je bez dostatočnej výživy, zlé trávenie, väčšina živín odchádza stolicou.

Diagnostika najhoršieho miesta: bol označený celý organizmus.

Diagnostika bakteriálna: ste zbierka rôznych druhov baktérií.

Diagnostika autopilota: neurónové oblasti mozgu, miechy, brušného mozgu, ganglií sú nastavené na doslova pestovanie baktérií všetkého druhu v tele.

Imunita bakteriálna: v organizme nefunguje a je nedostatočná.

Imunita bunková: je enormne zvýšená.

Diagnostika toxicity: baktérie v organizme produkujú množstvo toxických látok.

Diagnostika psyché: aurický obal je ďaleko od fyzického tela, už teraz je potrebná liečba u psychiatra. A tu treba zahájiť liečbu.

Pridaj komentár