Zasvätenie Reiki energie. Zasvätenie do brušného mozgu. Vedomie brušného mozgu. Neuróny v stene hrubých čriev. Tranzové stavy skoro úplného vypnutia ľudského myslenia. Riadenie energií a objektov v aure pomocou jemného pohybu ruky. Minimálna kontrola ľudskej mysle počas zasvätenia a práce s energetickými objektmi.

Zasvätenie prevzatím zasväcovacích objektov do historických zasväcovateľov ľudskej histórie. Aura brušného mozgu má tvar energetických lúčov, ktoré idú smerom von z tela. Pri tele sú lúče užšie, od tela sa vzďaľujú. Lúče vychádzajú zo všetkých strán tela. V lúčoch prúdi energia z tela a pri zasvätení sa do lúčov uložia liečiteľské objekty v podobe drobných kvetín, konárikov, prípadne šišiek. Energetické objekty majú tvar energetických bubliniek. Tak isto magické objekty, ktoré sa dostali do aury, majú tvar bubliniek vo veľkosti pingpongovej loptičky.

Zasväcované osoby sa skoncentrujú na svoje fyzické a psychické vnútro. V žiadnom prípade nepracujú v aure. Tak isto sa nezaujímajú, čo sa v aure deje. Nezasahujú do aury vešteckými výkonmi, ani senzibilnými výkonmi cez sluchové orgány. Všetko by to narušilo zasväcovanie.

Osoby pri zasvätení sa skoncentrujú do brušného mozgu a dôsledne potlačia spomienky na civilizáciu uložené v pamäti. Ide o spomienky zvukové, čuchové, chuťové a hmatové, a tak isto pohybové. Snažia sa naaktivizovať správanie zvierat vo voľnej prírode, ktoré nepremýšľajú, ale konajú na základe pokynov brušného mozgu. Je to konanie pudové a inštinktívne. Koná sa na základe jednoduchých schém. O konaní rozhoduje mozog. No posledné slovo má minimálna kontrola zo strany ľudského premýšľania.

Tak isto nie je vhodné počas týchto zasväcovaní upadať do hlbokých stavov. Treba sa držať na začiatku tranzu a nie upadnúť do tranzu. Tranz sa prejavuje malátnosťou a spokojnosťou. Môže dochádzať k spontánnym výbuchom smiechu, ale aj zrýchleniu a agresivite. Tento stav zasväcovaná osoba ubrzdí. Prípadne je upozornená zasväcovateľom, aby sa vrátila na okraj tranzu.

Počas zasväcovania je možné využiť iné objekty zo zasvätenia a to kmitajúce objekty Silva, ktoré môžu zasväcovanej osobe pomôcť stabilizovať požadovaný stav. Želanie tohto druhu musí byť vyslovené vo vnútri fyzického tela a nesmie byť vkladané do aury. Zasväcovaná osoba sa nijako nezaujíma, ako objekty v aure pracujú. Zásahy do aury narušujú činnosť objektov. Pokiaľ zasväcovaná osoba chce kontrolovať činnosť objektov v aure, tak iba v tele a to pomocou veštenia cez postavičku seba s aurickým obalom. Tu môže byť aurickými objektmi informovaná, čo sa deje. Iný postup narušuje činnosť objektov v aure.

Zasväcované osoby sa do vhodného stavu na zasvätenie dostavajú aj dohodnutými rituálnymi postupmi. Základom zasvätenia do brušného mozgu a brušného vedomia je nalepenie vhodne pokreslených papierikov na oblečenie pomocou špendlíkov a lepiacich pások. Zasväcované osoby k týmto rituálom pridávajú pohybový rituál so zavretou päsťou. K tomu sa často pridáva špeciálny spôsob kreslenia hmyzu, hlodavcov a zvierat.

Aj tu zasväcované osoby využívajú magické objekty z iných zasvätení a vo vnútri seba a nie v aure zisťujú, aký pohyb majú realizovať a ako má vyzerať rituál. Magické objekty im dovnútra dodajú predstavu, ako realizovať rituál. Pokiaľ je na zasvätení nová osoba, všetko za ňu spraví zasväcovateľ.

Zasväcovateľ sa dostane do stavu tranzu a oživí informačné polia historických zasväcovateľov. Spoločnou aktivitou zasväcovateľa a zasväcovanej osoby sa skopírujú objekty v aure historického zasväcovateľa. Tieto sa skopírujú do aury zasväcovanej osoby. Závisí od celkového naladenia zasväcovanej osoby, ako prejdú kópie objektov od zasväcovateľa na zasvätenú osobu. Podstate by zasväcovaná osoba mohla pasívne sedieť a zasväcovateľ vhodným spôsobom vnímajúc pole historického zasväcovateľa prevedie zasvätenie bez námahy zasväcovanej osoby. No je dobré, keď sa zasväcované osoby naučia magické pohyby, ktorými sa tranzový stav ovláda.

Samozrejme, že jedna vec je zasvätenie a prenesenie a skopírovanie objektov do aury zasvätenej osoby a druhá vec je ich používanie a ovládanie. Napríklad v Reiki zasväteniach dostávajú zasväcované osoby špeciálne znaky, ktorými dokážu objekty Reiki zasvätenia vhodne ovládať. No ovládanie je obmedzené a zasvätená osoba nemá úplný prístup k objektom v aure. Pri zasväteniach dávam každému aj magické objekty, ktorými možno s ostatnými objektmi komunikovať.

Celková koncepcia zasvätení usiluje skopírovať všetky varianty objektov do všetkých úrovni ľudských neurónov. Až po zasvätení začína nácvik a práca s objektmi v aure.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE REIKI BRUŠNÉ 5N.

Pridaj komentár