Vedomie kozmonauta, ktorý bol v kozme 4 mesiace. Vedomie kozmonautov, ktorí pristali na planéte Mesiac. Vedomie niektorých ľudí, ktoré sa spravidla zmenilo počas tehotenstva. Veštecky a senzibilne ošetrené vedomie kozmonautov. Zistenie zmien, ktoré sú vhodné kopírovať pre prienik do neurónových oblasti vlastného Ja. Tento zápis z meditácie kozmického vedomia má svoju autentickú zvukovú podobu MP3 a to priamo z prednášky. Vyhľadaj v nahrávkach.

Kozmonaut je osoba mužského alebo ženského pohlavia, ktorá bola fyzicky prítomná v kozme. Teda prešla špeciálnym výcvikom a strávila v kozme niekoľko mesiacov. Predmetom meditácie je jej pozmenené vedomie.

Vedomie kozmonauta je charakteristické v každom prípade a to tým, že neurónové oblasti v tele kozmonauta sú navzájom spojené a pracujú spoločne. Ide o šedú kôru veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a nakoniec šedú kôru ganglií pri jednotlivých orgánoch v tele.

Pre vedomie kozmonauta je typický stav spojenia 6. neurónových oblastí do jedného celku pomocou koncentrácie na všetky neurónové oblasti. Využijete pre to rôzne techniky koncentrácie. K tomuto stavu pridáte pocit, že ste sa zmenili na svoje srdce. Teraz existujete ako srdce a ostatné časti tela zmizli. Tento stav podržíte a pridáte pocit, že ste sa rozmnožili a ste nielen srdcom, ale aj pľúcami. Teda držíte dva stavy v srdci a pľúcach. Nakoniec takýto stav držíte vo všetkých orgánoch naraz.

Predstava labyrintu. Uplatňujete ju neustále počas nalaďovania na vedomie a stav psychiky kozmonauta. Máte predstavu zo spomienok, že sa túlate labyrintom a nechcete sa z neho dostať. Táto predstava dobre podporuje otvorenie kozmického vedomia.

V stave vedomia kozmonauta si predstavíte, ako ste sa vrátili do reálneho života na planéte Zem a skúmate, ako sa zmenil váš pohľad na okolie, prácu a ľudí. Nahadzujete si liečiteľské aktivity a tiež veštecké aktivity. Zisťujete, ako využijete nahodené stavy kozmonautov vo svojej psychike.

Patológia osobnosti. Paradoxne niektorí ľudia majú kozmické vedomie napriek tomu, že neboli v kozme. Ich psychika prešla zmenami hlavne počas ich vývoja v tele matky. Je v stave ako u kozmonautov, ktorí strávili na obežnej dráhe 4 mesiace. Teda je tu určitá možnosť simulácie a cvičenia kozmických stavov.

Vo vedomí kozmonautov sme si vsugerovali, že sme sa ako kozmonauti dostali do súhvezdia Andromedy. Mali sme pocity, že vlastné orgány sa rozprestreli na celé súhvezdie. Prípadne sa tam rozprestreli všetky veci z okolia, alebo sa rozprestrelo súhvezdie okolo nás. Vychutnávali sme si tento stav a potom sem sa sugeratívne vrátili na Zem. Tu sme skúšali, ako to zmení náš pohľad na ľudí a okolie. Prípadne aké veštecké výkony môžeme takto zrealizovať a ako sa zmení naše vnímanie sveta.

Potom si nahodíme vedomie Galaxie M31 a zažívame pocit zdeformovania celého tela. Znovu všetko testujeme individuálne.

Nasledovala koncentrácia na súhvezdie Výveva a Kompas. Mali sme sugeratívne pocit, že sa pohybujeme v akváriu, kde je treba sa pohybovať podľa určitých pravidiel, ako keby sme si nemohli vybrať smer pohybu. Každý sa snažíme všetko prežívať individuálne, ale podľa určitých všeobecných pravidiel.

Nahodíme si v súhvezdí Kompas niektorú galaxiu napríklad 3347, 2997 alebo 2613. Vyciťujeme pocity a ako to zmení vnímanie sveta okolo seba.

Aký zmysel má nahadzovanie týchto stavov? V prvom rade ide o duchovnú cestu do neurónov vlastného tela. V druhom rade tu ide o výnimočné schopnosti rôzneho druhu. Nejde ani tak o kozmické vedomie ako skôr o cestu do vlastných neurónov. A kozmické vedomie týmto zámerom najlepšie vyhovuje.

Pridaj komentár