Aurická ezoterika. Zasväcovacia ezoterika. Energetická ezoterika. Senzibilná ezoterika. Veštecká ezoterika. Rituály, tranz a celkové opakovanie zasvätenia do úrovne brušného vedomia.

Ezoteriku sme začali pedagogicky deliť na 7 pododdielov. Prvý je šedá kôra veľkého mozgu, druhý je stredný mozog, tretí pododdiel je mozoček, štvrtý je miecha, piaty je brušný mozog a šiesty je gangliový systém. Siedmy pododdiel tvorí spojenie všetkých 6. oblastí najhustejšieho výskytu neurónov.

Pri zasväcovaní sa budeme riadiť princípom skopírovať všetky možné varianty objektov, ktoré majú historickí zasväcovatelia vo svojom aurickom obale. Teda vyhľadáme tých historických zasväcovateľov, ktorí aktívne zasväcovali v siedmych líniách neurónových oblastí a odkopírujeme od nich všetky druhy objektov, ktoré vytvárali v aurickom obale. Vytvárali ich spravidla z dôvodu určitého mutovania alebo poškodenia nervovej sústavy.

V zásade odkopírujeme do aury zasvätených osôb objekty, ktoré dokážu realizovať veštecké výkony. Ďalej sú tu objekty, ktoré dokážu liečiteľské výkony. Potom sú tu objekty, ktoré dokážu pracovať s bioenergiami v aurickom obale. Potom sú tu objekty, ktoré dokážu realizovať komunikáciu človeka a aurického obalu a objektov, ktoré sa v aure dotyčnej osoby nachádzajú. Potom sú tu objekty magnetické, potom objekty magmatické. Ešte všade treba pridať objekty, ktoré auru ochraňujú. V aure sú ešte aj objekty kmitajúce a objekty zvukové.

K neurónovým oblastiam treba pridať aj tvorbu aury okolo fyzického tela. Pri šedej kôre veľkého mozgu je to aura okolo hlavy ako pretekárska helma. V oblasti tela asi 5 objektov v tvare energetických platní o hrúbke 5 cm a veľkosti 60 cm krát 30 cm. Pri vedomí stredného mozgu je aurický obal okolo celého fyzického tela asi 5 cm. Pri vedomí neurónov mozočku je aurický obal zložený z množstva lúčov a ide až na povrch tela si tak 5 cm. Pri vedomí miechy je aurický obal okolo tela asi pol metra a viacej. Potom je tu vedomie brušného mozgu, kde sme práve zrealizovali kontrolu spojenú s ďalším kopírovaním objektov do tejto úrovne vedomia. Aura má v tomto prípade tvar predĺžených lievikov, ktoré sú buď hrotom k telu, alebo od tela. Potom je tu vedomie ganglií pri častiach a orgánoch tela. V tomto prípade okolo každej ganglie je aurický obal v energetickej podobe futbalových lôpt.

V tomto prípade sme už uzatvorili druhú rovinu zasväcovania. Prvou rovinou bola miecha. Koncentrácia do miechy, ale aj presunutie podvedomej aktivity spravidla zo stredného mozgu do oblasti miechy. Potom sme ukončili kopírovanie objektov do vedomia brušného mozgu, ktorý sa skladá z neurónov v stenách hrubých a tenkých čriev. Bude nasledovať úroveň neurónov ganglií okolo orgánov v organizme.

Úroveň vedomia brušného mozgu sprevádzali netradičné rituály, ktorých súčasťou bolo v prvom rade všetko, čo sa dalo zavesiť na prednú časť oblečenia. Pri opakovačke sme všetky objekty nechali zavesené až do posledného zasvätenia na oblečení. To vytváralo zvláštny efekt umocnenia celého zasvätenia a zároveň dovoľovalo previesť dobrú kontrolu zasväcovacích rituálov. Pri opakovačke sme použili zjednodušené schémy magickej ritualistiky. Využili sme hlavne intuitívne navedenie dotyčnej osoby, aby myslela a dokola opakovala určitú predstavu. Napríklad, že beží, lieta, že sa jej zväčšujú orgány, že nemá hlavu. Dokonca si predstavovali, ako padajú z náradia a podobne. Všetko sugeratívne predstavy pretlmočenia magických rituálov do určitých tranzových stavov jednej monotónnej predstavy a pocitu.

Ako zasväcovateľ som sa uviedol pri zasväcovaní do zvláštneho stavu média, ktoré úplne a bezvýhradne plnilo pokyny aktivizovaných historických zasväcovateľov. Neustále som veštecky vnímal, čo chcú a ako mám nastaviť vnútorné prostredie zasväcovanej osoby, aby čo najlepšie prijalo kópie historického zasväcovateľa. Prevádzal som nové zasvätenia od nových zasväcovateľov a zároveň som kontroloval, ako fungujú predchádzajúce zasvätenia.

VIAC FOTOGRAFIÍ POZRI V GALÉRII ZASVÄTENÍ – OPAKOVANIE ZASVÄTENÍ OP 4B.

Pridaj komentár