Vedomie brušného mozgu. Tenké a hrubé črevá. Neurónový mozog v stene čriev. Vedomie cicavcov. Aurická ezoterika. Aura brušného mozgu. 12 zasväcovacích rituálov a 12 zasvätení.

Ukončili sme zasväcovanie do vedomia miechy na úrovni energetických objektov vo veľkosti pingpongovej loptičky a niekedy do veľkosti tenisovej loptičky. Išlo o vedomie prírodného človeka. Pri tomto zasvätení sme dostali do aurického obalu okolo zasväcovanej osoby kópie historických zasväcovateľov. Zasväcované osoby dostali do aury rôzne druhy objektov, ktoré plnia samostatne a nezávisle rôzne funkcie. Ide o objekty veštecké, energetické, liečiteľské, magické, zvukové, kmitajúce a objekty súvisiace s mytológiou aury. Pod aurou tu rozumieme energetický obal okolo fyzického tela zasväcovanej osoby. Teraz sa učíme s týmito objektmi pracovať a veštecky ich vnímať. Jedna vec je zasvätenie a druhá vec je naučiť sa tieto objekty vnímať a pracovať s nimi. Na to slúžia pravidelné cvičenia a opakované zasvätenia.

Zasväcované osoby sa skoncentrovali na spomienky na prírodu. Položili si ruku do brušnej oblasti a skoncentrovali sa do neurónov, ktoré sa nachádzajú v stene hrubého a tenkého čreva. Medicínsky hovoríme o brušnom mozgu, ktorý je zložený z drobných malých, ale hustých neurónových spojov.

Do tejto oblasti sme dostávali objekty, ktoré majú v sebe uložené liečivé potencie. Ako zasväcovateľ som si zosal historický odkaz niektorých zasväcovateľov a postupne som tieto objekty skopíroval do aurického obalu zasväcovanej osoby. Boli to niekedy žijúce osoby v Mongolsku, Sibíri, Európe a v Číne. Zasväcované osoby zároveň robili rôzne rituály, ktorých súčasťou boli zelené šišky borovice, tak isto sme mali živé kvety a živé konáriky duba a iných drevín. Všade sa používali olejčeky s rôznymi druhmi prírodnej arómy – lesa, fialiek a borovice. Zasväcované osoby potrhali papier na kúsky a na tieto kúsky kreslili obrázky šišiek. Kresba musela byť čo najjednoduchšia a kreslilo sa tak, že ceruzka sa držala ako kladivo, nie končekmi prstov. Potom si tieto nákresy pripli špendlíkmi na ošatenie.

Dotyčné osoby som zasväcoval cez historických zasväcovateľov a v ruke som držal nádobku s arómou. U zasväcovanej osoby som doladil aurický obal, ktorý vyzeral ako voda na celom povrchu o hrúbke 7 cm. Z tejto vody vychádzali hrubé energetické lúče. Neboli pri sebe, boli od seba vzdialené a navzájom sa nedotýkali. Odkopírované objekty sa dávali do týchto lúčov. Zároveň sa do aury vložilo totemové zviera ako je medveď, had, bocian a podobne.

Pri druhej sérii sa do aurických lúčov vychádzajúcich z tela zasväcovanej osoby vkladali energetické objekty. Tu už bolo treba, aby sa zasväcované osoby riadili pokynmi brušného mozgu a ľudským vedomím iba ľahko kontrolovali, čo sa deje. Zároveň nesmeli prepadnúť do určitého blaženého stavu. Snažili sa o jemný tranzový pohyb, ako je jemné hojdanie na stoličke, mykanie rukou alebo mykanie nohou. Učili sa udržať si vhodný tranzový stav, kedy brušný mozog diktoval, čo majú robiť, ale nepripustili nepredvídateľné a nebezpečné chovanie. V tomto druhom kole sme sa usilovali do aurických lúčov vložiť objekty, ktoré budú pôsobiť do energetickej oblasti. Teda vlastné energie, zosaté energie zo živých zdrojov. Dotyčné zasväcované osoby robili z čerstvých topoľových prútov geometrické objekty ako je kruh, štvorec, trojuholník. Potom tieto tvary nakreslili na drobné papieriky a všetko si špendlíkmi pripli na seba. Ako zasväcovateľ som každej zasväcovanej osobe prikladal na chrbát objekty z dreva a do aurických lúčov som vkladal energetické geometrické tvary. Niektoré osoby som už musel vracať z tranzového stavu, kde už strácali kontrolu nad sebou. Zasväcované osoby bolo treba udržať pri zmysloch a v reálnom vnímaní zasväcovacích rituálov.

V treťom kole sme zasväcovali do magickej ritualistiky. Do aurických lúčov sme vkladali skopírované magické objekty, ktoré majú dopomôcť dotyčným osobám, aby vedeli uplatňovať s aurou vhodnú tlmočenú komunikáciu. Dotyčné zasväcované osoby – najprv štyria – spolu kreslili veľký hmyz čiernymi ceruzkami a kresbou sa udržovali na hranici tranzového stavu. Všetko museli vnímať a neprepadnúť sa do tranzu úplne. Potom kreslili magického hada a nakoniec magické zviera. Zároveň dostali pred seba obrázky pavúkov, hadov a zvierat. Tie natrhali alebo postrihali a špendlíkmi pripli na oblečenie. Ako zasväcovateľ som s každým jemne kolísal a potom prudko trhol alebo šklbol. Tak som do aurických lúčov kopíroval magické objekty z historických zasväcovateľov.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE REIKI BRUŠNÉ 5B.

Pridaj komentár