12 zasväcovacích rituálov. Pierková ezoterika. 12 historických zasväcovateľov. Veštecké vnímanie anjelských postáv v aure. Úspešnosť a šťastný osud. Anjelské nastavenie neurónových oblastí. Detská psychika a neuróny. Najlepší historický zasväcovateľ anjelských sfér. Fotografie zo zasvätenia sú v Galérii zasvätení.

Pokračujeme v ďalšej sérii zasvätení, ktorá historicky nadväzuje na pierkové meditácie. Pierkové meditácie historicky vznikajú na južnom póle v oblasti Antarktídy. Dobre vieme, že nie vždy tu bolo všetko zatiahnuté ľadom. Tu sa prvýkrát objavujú prírodní ľudia, ktorí sa venujú mágii pierok rozmanitého charakteru. Sú to väčšinou osoby posadnuté zbieraním pierok a neustále s pierkami niečo robia a žijú. To vedie k zmene ich psychiky a získavajú určité schopnosti, iné ako vtedajší prírodní ľudia, ktorí sa moc nerozlišovali psychicky od zvierat.

K rozvoju mágie pierok prispieva neviditeľný fakt, že po smrti skoro všetkých operencov jeden ich obal, ktorý sa dá vnímať počas ich života, ako informácia odchádza do magmatických polí tejto oblasti južného pólu. Tento obal budeme nazývať zvierací a vytvára jednu celistvú informačnú hmotu o vtákoch celej histórie ľudstva. Tento fenomén nesporne pôsobil na psychiku tu žijúcich prírodných ľudí. U týchto jedincov neprebehol normálny vývoj, ale zostali psychicky ako zvieracie mláďatá a jednoducho vnútorne nedospeli. Preto zostal u nich fenomén hravosti a potreby niečo vynachádzať a nachádzať. Tak isto ich zmysly a ich psychika môžu aktívne vnímať dianie v aure.

Je známe, že aj u ľudských mláďat je možné vnímať prejavy pociťovania anjelov a podobných bytostí aurických sfér okolo tela. Dnešný človek svojimi zmyslami nedokáže bežne vnímať anjelské svety. Toto môžu iba výnimočne jedinci, ktorí vo vnútri zostali zvieracími mláďatami a to prevažne na základe poškodenia počas embryonálneho vývoja. Niektorá vývojová fáza od blastuly až po tvar ľudského dieťaťa trvala príliš dlho a neprišlo k plnému rozvinutiu vedomia dospelého človeka. Tieto osoby síce príjmu svet dospelých, ale v skutočnosti psychicky zostanú deťmi a často až zvieracími mláďatami. Ich pohľad a vnímanie sveta sú iné a jedinečné.

Najúspešnejší zasväcovateľ celej ľudskej histórie je Afričan. Tak isto mal prírodné vedomie a zostal do konca života v stave nedospelého prírodného človeka.

Tento jedinec pochádzajúci z afrického kontinentu celý život nerobí nič iného, iba všetko oblepuje pierkami a všetko v sebe nakoniec pomení na operené veci. Všetky spomienky majú perie. Všetky psychické a podvedomé záznamy majú pierka. Zvierací obal má tvar anjela. 7 obalov má tvar anjelov a obsahuje anjelov. Magické telo sú samí anjeli a pierka. Sexuálny obal a pierka. Dieťa okolo pupku a pierka. Hlboký vnútorný svet samé pierka. Paradoxne v tejto oblasti Afriky je brána alebo magmatický otvor do magmatických sfér nabitých anjelskými svetmi starého Egypta. Takéto vstupy sú možné aj z egyptských pyramíd, ale sú slabé z dôvodu poškodenia pyramíd a narušenia komunikačných schém.

No v Afrike je ešte dnes priamy a mimoriadne silný vstup do magmatických zápisov všetkého anjelského zo starovekého Egypta. Je skutočnosťou, že Egypťania skoro všade dávali symbolicky pierka alebo vtáčie hlavy. Dotyčný Afričan mal prístup aj ku kozmickým záznamom našej Slnečnej sústavy, ale aj súhvezdí. Čo mu chýbalo, to bola oblasť galaxií a hlbšie oblasti fyzického kozmu. No to je už iba drobný nedostatok.

Pri zasvätení Saša Pueblo využil tento fenomén a upravil svoje prostredie na spôsob tohto anjelského zasväcovateľa z Afriky. Vlastne na dobu zasvätenia prijal informačný záznam tohto zasväcovateľa po prvýkrát. Znovu ďalší pokus posilniť zasvätenia.

Zároveň do aury pri zasvätení sťahoval informačné polia podobných zasväcovateľov z iných oblasti zemegule. Vždy iba 90 percent záznamu, ktorý zanechali vo svojich kostných pozostatkov a v objektoch, ktorých sa dotýkali. To platí aj pre magmatické a celkové kozmické informačné polia. Tak isto Saša Pueblo dával cez mozoček do aury anjelské objekty teraz žijúcich osôb. Všetko sa dostávalo do vedomia a podvedomia zasväcovanej osoby.

Saša Pueblo počas zasvätenia spájal navzájom množstvo anjelov a robil to pomocou znakov zapisovaných do knižiek a do kruhových pečatí. Všetko smerovalo k anjelskému svetlu, ktoré sa množstvom spojených anjelov neustále stupňovalo. Takto zahusteným množstvom anjelov je už možná aj energetická liečba.

Tak isto Saša Pueblo po prvýkrát vedome a aktívne preliečoval anjelským svetlom hlavne oblasť miechy, ale aj celé telo. Používal anjelské svetlo a robil na chrbte zasväcovaných osôb akupresúrne tlaky prstami alebo šúchal predmety ako pingpongové loptičky alebo zvieracie kosti.

Saša Pueblo znovu všetkých upozorňoval, aby sa nesústredili na bežné obrázky o anjeloch. Aby zabudli na umelecky a nábožensky stvárnených anjelov. Nie preto, že by sme ich nemali radi alebo nimi pohŕdali. Ezoterik nechce žiadne vzory a usiluje sa nadviazať kontakt s vlastným anjelským svetom v sebe. Jediným vzorom mu môžu byť tie osoby, ktoré mali vlastný kontakt s anjelským svetom v sebe. Teda také osobnosti, u ktorých možno overiť a zaručiť, že si nevytvorili model anjela v sebe iba na základe vzoru osoby, ktorá síce má umelecké a náboženské vlohy, ale nerobí ezoteriku a duchovnú cestu do svojho vnútra. Jednoducho rozjíma, medituje nad anjelmi, ktoré niekto vytvoril pre ten a ten účel. A to v žiadnom prípade nie je záujem duchovného ezoterika.

Tak isto vzory anjelov od osôb, ktorí s nimi vo vnútri seba komunikovali, nie sú vzorom na uctievanie a velebenie. Jednoducho sú iba historickou informáciou, pretože každý musí nájsť svoj jedinečný prístup k anjelskej problematike. Ezoterik zostáva osobnosťou a nekopíruje žiadne vzory, iba sa od nich učí a vždy vytvára svoj individuálny a jedinečný prístup. Ezoterik neuznáva žiadnu autoritu v tejto oblasti, lebo každý ezoterik je osobnosť sám pre seba a svojím jedinečným vnútorným svetom. Pokiaľ ste si vybrali inú cestu, tak vám ju nevyhovárame a vážime si, že aspoň takto prispievate k preduchovneniu ľudstva.

Pridaj komentár