Budeme sa tu venovať nácviku a pochopeniu jedinečnej techniky sugerácie, ktorá má ambície nahradiť patologické stavy, ktoré sa doteraz praktizovali v ezoterike. Uvediem príklad: osoba robí veštecké výkony na základe chorobnosti srdcového svalu. Síce ich robí dobre, ale používa na to choré srdce. Moderný ezoterik, ktorý nie je samovrah, použije na veštenie sugeráciu, že má choré srdce. Pokiaľ by ho mal skutočne choré, tak ho nebude používať, naučí sa inú vešteckú techniku a srdcu dopraje vyzdravenie.

Iný príklad z oblasti klinickej smrti: ezoterik prejde skutočnou klinickou smrťou, ktorá natrvalo poškodí neurónové oblasti a tento stav zostane natrvalo. No sugeratívny ezoterik použije fyzické skľudnenie, utíšenie a zbytok dorobí sugeráciou klinickej smrti. Po meditácii ukončí sugeráciu a vracia sa do normálneho stavu mysle. Kabalista, ktorý vníma svet iba ako geometriu, má zvyčajne v mozgu nádory a rôznym spôsobom znetvorené kosti. Vlastne to vyzerá tak, že táto oblasť ezoteriky je nedostupná. No sugerácia aj v tomto momente prichádza na pomoc a umožňuje si nasugerovať nádory mozgu a tiež kostné choroby. A už možno cvičiť aj tak nedostupnú ezoteriku ako je geometrická kabala.

V psychiatrii poznáme chorobu neschopnosť racionálneho vnímania reality. Človek s takouto chorobou uverí čomukoľvek a nie je schopný racionálne a logicky posúdiť, či je to, čo si vymyslel, aj reálne. Povie si, že prší a má všetky pocity a reakcie, ako keby pršalo. No sugerácia môže byť aj liečivá a to vtedy, keď sa uplatní v rozumnej miere. Človek sa niečoho až príliš bojí a nasugeruje si, že je nebojácny bojovník. To mu nesporne môže pomôcť potlačiť strach.

No nás bude v prvom rade zaujímať, aby sme sugeratívne ochorenie zmenili na bezpečnú sugeratívnu techniku. Teda vedome si vsugerujeme, že máme kostné výrastky. Nepochybujeme o tom, nepremýšľame o tom a robíme všetky fantázie najhrubšieho zrna: ako sme boli u lekára, ako nám zistili kostné výrastky, ako sa liečia a podobne.

Je to jedna z náročných oblastí ezoteriky, kde treba prejsť špeciálnym výcvikom a naučiť sa vnímať to, čo tento ezoterický stav prináša. V prvom rade sa treba naučiť spomaliť a postupne zablokovať logické myslenie. Nie je to jednoduché a vyžaduje si to trvalý nácvik. Máme dve kategórie meditujúcich: meditujúci s príliš logickým myslením a prísnou racionalitou, ktorým bude robiť problém niečo nereálne si vsugerovať. Hovoríme o matematickej logike a tvrdom vnímaní reality bez fantázie a inšpirácie. Takíto ezoterici sa určite nebudú venovať umeniu alebo písaniu románov. Budú tvrdí realisti a pragmatici.

Na druhej strane budú meditujúci s prebujnenou fantáziou, ktorým bude vnímanie reality na hony vzdialené. Dá sa predpokladať, že v ezoterike bude viacej ľudí s prebujnenou fantáziou a nedostatočnou schopnosťou vnímať všetko okolo seba reálne a triezvo.

Typ ezoterika bez fantázie musí na sebe popracovať a rozvinúť fantáziu a vidieť napríklad v oblakoch aj to, čo tam nie je – hrady, postavy, bohov, zvieratá ap. Príliš racionálny ezoterik precvičí svoju fantáziu na škvrny, ktoré sú na stene a dokáže v nich postupne vidieť aj to, čo tam nie je. No v skutočnosti v týchto škvrnách a tieňoch môže vnímať vlastný vnútorný svet. Tak môže svoju fantáziu uvoľniť a spraviť prvý krok k nácviku sugerácie napríklad, že nemá jedno oko. Dá si pred seba obrázok fotografie vlastnej tváre alebo si tvár nakreslí. No v tvári zakreslí alebo nenakreslí oko. V momente pozerania na obrázok svojej tváre zablokuje akékoľvek reálne vnímanie a reálne posudzovanie, aj keď to bude robiť nasilu. Požiada o pomoc aj inú osobu, ktorá ho poľutuje, že nemá oko. Potom meditujúci stále vytrvalo blokuje reálne predstavy o oku a neustále produkuje spomienky, ako mu oko odoperovali, ako si kupoval náhradné oko, ako ho tlačilo a ako si teraz zvyká pozerať sa na svet s jedným okom. Meditujúca osoba si zakryje jedno okolo a učí sa vnímať svet jedným okom. Neustále blokuje, ako sa len dá, reálne premýšľanie a vynorenie sa reálnych predstáv o svojej tvári.

Podobné cvičenia meditujúca osoba prevedie s nosom, uchom, prstom a podobne. Neustále sa usiluje o to, aby nezapojil do premýšľania reálne fakty a všetko zámerne skresľuje a dynamizuje sa na to, aby dotyčné časti dorástli alebo mu boli amputované.

Potom možno prejsť aj na ťažšie formy meditácie rôznych chorobných stavov, či už fyzického tela, alebo aj psychiky. Sugerácia chorého srdca s obrázkom chorého srdca pred sebou alebo iného orgánu tela. Sugerácia duševných chorôb a porúch. Vhodné je získať anatómiu chorobných stavov tela a psychiky.

Sugeráciu je možné využiť aj v prípade, keď ste unavený alebo chcete dokázať viac ako iní. Jednoducho si niečo vhodné nasugerujete. No všetko s mierou a rozumom. Po cvičení treba zapnúť logiku a vnútorné logické premýšľanie.

Tým, ktorí majú prebujnenú fantáziu a sugeráciu bez problémov používajú na čokoľvek, ľahko niekomu naletia na špekulácie, alebo ich ľudia často dobehnú, tým radím, aby sugeráciu používali opatrnejšie a skorej si zobrali knižky o logike myslenia a overovania reality a skutočnosti. Teda sugeratívne typy ezoterikov s prebujnenou fantáziou potrebujú pestovať pravý opak a to je racionálne vnímanie toho, čo sa deje.

Pridaj komentár