Všetko o pyramidálnej ezoterike. Pyramídy v ľudskej mysli. Pyramidálny tvar. Záznamy o pyramidálnom svete. Veštecké výkony z objektov. Miesta, kde sa ťažil materiál na pyramídy. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj medzi Nahrávkami.

Pri tomto druhu meditácií je potrebné sa prvom rade vhodne naladiť. Vo svojej mysli aktivizujete spomienky na pyramídy. Nechcite, aby boli spomienky z pamäti vyberané príliš aktívne. Stačí iba náznak spomienky. Iba oporné body, spomienky sú hmlisté a nevýrazné. To dovoľuje kvalitnejší prienik do neurónových oblastí vo vašom tele. Pre pyramidálnu ezoteriku je najrozumnejšie vytvoriť v tele stav kozmického vedomia, ktoré opisujeme v Kozmos sekcii. Ide o vedomie, kedy sa všetkých 6 neurónových oblastí a to veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie spoja do jedného celku. Všetko o vás, čo ste prežili od narodenia, sa presunie okolo orgánov a častí tela. Podrobnejšie o tom píšeme v Kozmos sekcii. Teda pokiaľ chceme robiť pyramidálnu ezoteriku, či už egyptskú, aztécku, čínsku, ale aj iné meditácie starých národov okolo kultových stavieb, tak kozmické vedomie je ideálna a zdá sa najvhodnejšia základňa pre tento typ ezoteriky.

Teda najlepšie spravíte, keď si spomeniete na všetky druhy historických stavieb. Nahodíte si kozmické vedomie, pri ktorom spojíte všetky oblasti neurónov do jedného celku a budete mať stav neurónov ako u kozmonautov, ktorí strávili v kozme viac ako 4 mesiace. Prípadne vedomie ľudí, ktorých matka počas tehotenstva trpela hyperaktivitou a nervozitou. Takýto človek má tiež kozmické vedomie napriek tomu, že nebol v kozme 4 mesiace. Samozrejme, sugeratívnymi technikami a psycho cvičeniami možno tento stav dosiahnuť aj v bežnom ľudskom tele. Do kozmického stavu sa dostanete, a potom sa z neho vrátite naspäť do stavu normality bežných ľudí.

No vráťme sa pekne na začiatok. Vhodným spôsobom sa naladíte meditáciou na fyzickú pyramídu, ktorú si zhotovíte z dreva alebo kovu, prípadne z iného materiálu. Uvedomíte si, že vnútorný priestor pyramídy slúži viac pre psychoterapiu a meditáciu. Vonkajšie okolo pyramídy je pre liečivé účinky. Len od vás bude záležať, ktorú oblasť si vyberiete pre seba. Či to bude psychoterapia priestoru v určitom ohraničenom tvare, či to bude liečba okolo vytvoreného tvaru, alebo budete hľadať duchovný rozmer a interakciu s tvarom pyramíd a podobnými tvarmi.

Uvedomte si, že kozmické vedomie, pri ktorom spojíte všetkých 6 neurónových oblastí, môže byť v troch základných stavoch a to je stav zvieraťa, kde je v 6. neurónových oblastiach aktívnych veľmi málo neurónových zhlukov, ďalej stav prírodného vedomia, kedy je už viac aktívnych neurónov ako u zvieraťa a najviac neurónov je aktívnych pri vedomí mysliaceho človeka. No ezoterika tvarov stavieb patrí do oblasti vedomia prírodného človeka. A toto si pre pyramidálnu ezoteriku treba veľmi dobre nachystať.

Stavitelia pyramíd a iných kultových stavieb nestavali stavby pre praktické účely a tiež ani pre účely hrobky. Tieto stavby slúžili na zapísanie diania o svojej činnosti do magmatických pulzácií zeme, kde je vhodnejší tvar štvorca alebo obdĺžnika. Pre zápis diania o sebe sa dobre zapisuje do kozmického priestoru pod tvarom pyramídy. Do kozmu v súhvezdiach sa lepšie zapisuje dianie na základe pyramídy so zoseknutou špičkou. Tvar pologule dobre zapisuje informácie o vašej činnosti do kostného materiálu. Do objektov sa zapisujú informácie z plochých tvarov, ktoré sú dostatočne veľké. Do galaktického priestoru sa dobre zapisujú informácie o vašej činnosti pod poriadne ostrými pyramídami na dolnom úseku Nílu v Egypte. Ďalej do kozmického priestoru za galaxiami sa zapisujú informácie na základe obrátenej pyramídy. Druidi na svojich obradných miestach z kruhov a kameňov zapisovali správu o sebe ešte ďalej za tieto možnosti. Teda tam, kde ešte nie sme nateraz schopní nahliadnuť kozmickou technológiou. Samozrejme, že neprevezmeme mechanizmus vysvetlenia prírodných národov ako boli napríklad Egypťania o Božom svete a putovaní do kozmu. Budeme hovoriť o fenoméne prírodnej psychiky kozmického charakteru zapísať o sebe informácie do určitých priestorových polí. A hlavne tomuto sa budete venovať pri meditáciách na kultové stavby.

No vráťme sa k problematike vešteckých objektov z predmetov, objektov a stavieb. V Egypte sa znehodnotil kostný zápis a nemožno z neho čerpať skúsenosti pre dnešnú ezoterickú prax. To isté sa deje aj v Indii, kde spopolnenie vedie tiež k znehodnoteniu kostných záznamov. Preto si potrebuje vypestovať netradičnú vešteckú techniku na predmety a stavby, aby sme mohli čerpať informácie z historickej doby z tých najkvalitnejších zdrojov.

Pokiaľ meditujeme do vnútra pyramídy je zaujímavé vnímať, ako to pôsobí na rôzne psychické stavy. Tak isto koncentrácia na vonkajší priestor môže vyvolávať silnejšie a slabšie liečivé efekty.

Pridaj komentár