Ezoterika znakov. Ezoterika siamských dvojčiat. Geometrické spomienky. Ezoterika mozočku. Sugerácia kostných výrastkov. Zápis magického rituálu pomocou geometrie. Znaky siamských zasväcovateľov. Písmená abecedy. Číslice. Písanie. Hovorenie. Myslenie. Abstrakcia. Zvukový záznam z prednášky je pod Nahrávkami.

Pokračujeme v nácviku základných schopností, ktorými musí iba vybavený špičkový kabalista. V prvom rade si musí kabalista dokázať ovládať svoje spomienky. Teda musí dokázať vo svojej mysli potlačiť všetky druhy spomienok, ktoré nesúvisia s geometriou. Treba sa sústrediť do svojich spomienok a aktivovať iba tak jemne a opatrne všetky geometrické spomienky. Netreba to vo svojich myšlienkach doslova vidieť a úplne cítiť. Lepšia je technika vnímať a vidieť iba oporné body geometrických tvarov. Plné cítenie geometrických tvarov a ich videnie vo svojich spomienkach vedie k prílišnej aktivizácii bioenergie a to je vhodnejšie pre liečiteľstvo ako pre veštecké ezoterické výkony vnímania toho, čo nie je schopné vnímať bežné ľudské oko. Teda spomínajte a vnímajte svoje geometrické spomienky iba letmo a opatrne. Treba zostať na nízkych energetických hladinách. Potom si treba spomenúť na znaky zo zasvätení, ktoré si nájdete v Galérii zasvätení. Treba si ich poopisovať a uložiť čo najtichšie do pamäte. Tak isto môžete poobkresľovať znaky siamských zasväcovateľov, ktoré sú extrémne silne nabité neustálym kreslením. Tiež ich nájdete v Galérii zasvätení. Všetko si dobre uložíte do pamäte a dokážete to aj aktivizovať.

Potom treba previesť ďalšie meditácie a to jemne a iba v náznakoch zo spomienok si spomenúť na mozoček, ktorý je v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Má veľkosť tenisovej loptičky, ktorá je napoly rozrezaná a každá časť je ešte rozrezaná na 10 častí. Teda spolu máme 20 častí, desať častí vpravo a desať častí vľavo. Všetko iba v náznakoch. Potom sa z povrchu šedej kôry veľkého mozgu fyzicky sústredíte na mozočku. Teda ako keby ste mozoček chceli zvnútra hlavy vidieť, počuť, čuchať, hmatať a počúvať. Pripomína to fyzické zovretie hlavy do zveráka. Dôsledne odpojíte stredný mozog od mozočka. Stredný mozog má veľkosť holubacieho vajíčka a treba ho dôsledne stíšiť a nedovoliť žiadne spojenie k mozočku. Toto je dôležitý moment a treba sa ho naučiť dôkladne realizovať. Kabalu by ste kľudne mohli cvičiť aj v šedej kôre veľkého mozgu, v strednom mozgu, mieche, v brušnom mozgu, ale aj v gangliách. No v mozočku sú umiestnení tí najlepší kabalisti celej histórie ľudstva. A preto je rozumné, aby sme si mozoček vybrali za centrum realizácie ezoterickej kabaly. Cvičte presun koncentrácie a psychických prejavov do mozočku pozvoľna a systematicky. Ľudská psychika nie je zvyknutá odtiaľto pôsobiť a na presun a prácu v mozočku si treba zvykať postupne. Treba upozorniť, že nie je to dvakrát príjemné zvykať si na operovanie cez mozoček. No túžba robiť kabalu je nezlomná, a preto to zvládneme, staneme sa skutočnými kabalistami a nie iba slabým odvarom.

V mozočku sa fyzicky usadíte a budete sa snažiť ho aj preduchovnieť. Tie osoby, ktoré sú usadené v mozočku, majú židovských predkov, prípadne sú japonského pôvodu. V mozočku možno operovať aj po štúdiách židovských knižiek a prijatí židovskej viery. Niektorí sa sem dostanú z dôvodu chorobnosti mozočka. Na povrchu ich mozočku možno vnímať tenké čiary, tak isto hrubé geometrické tvary. Tak isto je tu možnosť vnímať magmatické znaky, ktoré sú vytvorené z magmatickej energie, ktorá do tela nateká z magmatického jadra zeme. Potom tu možno vnímať aj písmená, ktoré boli vystrihnuté z papiera a zostalo po nich prázdne miesto. Teda určitý priestor. Potom tu na povrchu mozočka možno vnímať aj znaky zničeného sveta. Vytvoríte si znak z kovu a potom tento znak roztavíte v horúcej peci. Teda veštecky sa dá dobre zistiť, kto operuje psychicky z mozočku a ako ma rozvinutú schopnosť vnímať svet geometricky. Prekvapujúce sú aj štúdie osobností astrológie a zistenie, že najšpičkovejší astrológovia operujú pri vešteckých výkonoch práve z izolovaného mozočku. Jednoducho sú neprekonateľní.

Teda koncentrácia ide z mozočka, k tomu treba pridať sugeráciu kostných výrastkov a nezhubných nádorov v mozgu. Sugerácia je stav dočasného uverenia, že máte silné kostné výrastky. Prípadne máte zdvojené alebo zhrubnuté kosti. Uveriť a nepochybovať. Tak isto uveriť a nepochybovať o tom, že v mozgu máte nezhubné nádory. Po cvičení kabaly táto sugerácia pominie. Zase sme veštecky zistili, že špičkoví kabalisti boli usadení v mozočku, zároveň mali veľké kostné výrastky a nezhubné nádory v mozgu. Nikdy by sme sa nemohli priblížiť ku kvalite kabalistov, keby sme nepoužili sugeráciu. Ide o bezpečnú techniku, ktorá úspešne konkuruje patológii kabalistov. Teda je tu naša snaha nahradiť patologické stavy kabalistov sugeratívnymi technológiami. Z tohto vyplýva, že kabalistické umenie bude priťahovať jednak židovská minulosť, čo je celkom prirodzené, ale aj patológia nádorov a kostných výrastkov a celkovo kostných anomálií.

No vráťme sa k cvičeniu, ktoré vychádza z mozočku. Z mozočku sa začnete prehrabávať vo svojich geometrických spomienkach a usilujete sa ich spojiť so znakmi siamských dvojčiat. Tak isto sa usilujete o to, aby ste všetky spomienky v mysli prekryli geometrickými tvarmi. Máte pocit, že keď si na niečo spomeniete, tak hneď aj vnímate okolo toho geometrické schémy. Tieto geometrické schémy, potom spojíte v mysli so znakmi siamských dvojčiat. Vo vašich spomienkach sa vytvorí stav spomenúť si na niečo, ale zároveň k tomu je aj geometrická konštrukcia. Špičkoví kabalisti vnímajú aj vonkajší svet dvojakým spôsobom. Vidia človeka pred sebou, a zároveň z mysle do zrakového systému prerážajú znaky, ktoré môžu slúžiť aj na rýchle a presné veštecké výkony.

Potom si môžete zobrať ezoterické obrázky a prekresľovať ich do znakovej podoby. Všetko si ukladáte do mysle. Môžete si pozerať obrázky z galérie zasvätení a dávať ich do siamskej geometrie.

Pokiaľ ste zdatný aj v magických rituáloch prírodných ľudí, tak v mozočku pracuje menej neurónov ako pri ľudskej kabale. Spomínate si na rôzne rituály alebo si o nich čítate dostupnú literatúru a prevediete magický zápis rituálu. Znovu uložíte do svojej mysle.

Tak isto je dobre využívať geometriu a siamskú geometriu ako východiskový bod v ezoterike prírodných ľudí, ktorí vnímajú svet magicky a ľuďmi, ktorí vnímajú svet logicky. Je to celkovo dobrý východiskový bod pre operovanie v jednom aj v druhom systéme ľudského vývoja.

Potom môžete kabalisticky pracovať ďalej, nakreslené schémy popíšete výrazmi geometrie. Zoberte si knižku o geometrii a vypíšte si pojmy, ktoré používa geometria. Nájdete aj v Logistickej škole. Prípadne si študujte lingvistiku a pracujte aj z tejto línie logiky poznania svetového písomníctva. Potom siamskú geometriu preveďte do matematickej podoby. Využite matematické výpočty na lepšie logické uchopenie siamskej geometrie.

Sú tu aj ďalšie možnosti meditácie, ale tie vyžadujú, aby ste sa dali kabalisticky zasvätiť do siamských znakov. Bez zasvätenia nemožno túto časť ezoteriky robiť. Kto je zasvätený, skoncentruje sa po kožu svojho tela a z aury vyprace všetko, čo by sa tam mohlo dostať z vnútorného tela. A to je 7 obalov, zápis dieťaťa okolo pupku, erotický obal, magický obal. Pokiaľ ste usadený v kostiach, tak treba sa z nich intenzívne dostať pod povrch kože. Aura je čistá a nesnažíte sa tu robiť žiadne veštecké výkony. Môžete sem spomienkou zavolať magické zápisy rituálov a necháte ich pracovať tak, aby vo vašej mysli všetko prepísali alebo prekryli siamsko magickými zápismi. Kto má zasvätenie do magických objektov, tak ten môže požiadať magické objekty v podobe bubliniek, aby do spomienok v mysli produkovali magické rituály a prepisovali ich do magicko siamských zápisov.

Potom do aury požiadate, aby prišli znaky siamských zasväcovateľov a začali pracovať na tom, aby všetko v mozgu prekryli siamskou geometriou. Potom sa to snažíte z mysle previesť všetko na papier.

Upozorňujem, že ešte stále cvičíme iba základné schopnosti kvalitného kabalistu. Učíme sa pracovať z mozočku a zároveň kabalizujeme svoju myseľ a svoje spomienky. Netreba sa ponáhľať a treba vybudovať kvalitný základ pre neskoršie vrcholové kabalistické výkony.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.