Anjelský svet. Pierka vtákov. Anjelský svet detí. Anjelský svet dnešných ľudí. Anjelský svet náboženský. Anjelský svet komerčný. Anjelský svet umelcov. Farebnosť pierok.

Na začiatok si treba uvedomiť, čo všetko tvorí anjelský svet a odporúčam každému, aby sa zdržal akýchkoľvek prejavov. Neselektovať a nehovoriť: takého anjela chcem a takéhoto nechcem.

Svet anjelov nájdete v civilizovaných živých ľuďoch, a tak isto aj v ľuďoch na úrovni prírodných ľudí, ktorí ešte nevedia čítať, písať a logicky myslieť. Anjelský svet nájdete v mysliach živých ľudí priamo v neurónoch ako spomienky. Môžete ho nájsť aj v kostiach, pokiaľ sem bol zapísaný. Môžete ho nájsť aj v 7. obaloch vo vnútri ľudského tela, aj v okolí pupku ako malé dieťa, v aure žijúcich ľudí, v predmetoch, ktorých sa dotýkajú. Môžete ho nájsť aj v magmatických poliach zeme, v informačných poliach kozmu a to vtedy, keď sa spájate s hviezdami. Tak isto ho nájdete aj v kostiach mŕtvych ľudí, v stavbách, kresbách a prejavoch, ktoré nás obklopujú. Toto všetko tvorí svet anjelov, ktorý sa stal našou inšpiráciou.

Počiatky anjelského sveta by sme umiestnili do Antarktídy. Poviete si: prečo, keď je tu iba ľad a znovu iba ľad. No nebolo to tak vždy a tak intenzívne ako teraz. Zdrojom anjelského sveta sa stal ten fenomén, že po zomretých vtákoch zostáva informačné pole, ktoré sa zapisuje do magmatických polí Antarktídy. To možno považovať za základ mágie pierkových šamanov. A v tejto oblasti ich bolo veľmi veľa. To, čo ich priviedlo k pierkovej mágii, bola, ako to býva zvykom, patológia mysle prírodného šamana a to pocit, že jeho prsty sú vlastne pierka. A každé pierko zdvihol a odniesol do svojho príbytku. Bežné správanie vtákov pri stavbe hniezda. Tento šaman mal pocit, že je to jeho perie a takto asi začala pierková ezoterika na magický spôsob. Uvedomte si, že prírodní ľudia pracujú s menším množstvom neurónov ako dnešný človek a s prírodou a medzi sebou komunikujú pomocou mágie pierok. Iný šaman si myslel, že je vták a potreboval sa odieť do pierok. Samotné pierka pôsobia na psychiku človeka jedinečným spôsobom. Tak isto som veštecky preskúmaval aj kontakt šamana a rôznych objektov, ktorých sa dotýkal najčastejšie. Niektorí šamani ako keby dokázali odkopírovať do seba záznamy z objektov. Niektorí akoby vedeli niektoré energetické zóny presunúť do predmetov. V prvom rade ich liečia, v ďalšom rade dávajú určitú silu prežiť a byť úspešnejší ako konkurujúce zvieratá. Zároveň robia niečo iné ako bežné zvieratá. Zbierajú pierka a cez túto činnosť sa stávajú viacej človekom ako zvieraťom. Nosenie pierok im dáva silu a schopnosť lepšie rozumieť svetu divých zvierat. S pierkami robia ritualistiku a veľmi o nich nepremýšľajú. Zalievajú ich do ľadu a vytvárajú jedinečnú pierkovú pospolitosť.

Väčšinou sú títo prírodní šamani usadení v gangliách a odtiaľto fungujú v ritualistike pierkovej mágie. Nejde im o to, aby o nej premýšľali alebo prakticky užívali, ide im o nutnú komunikáciu s anjelskými svetmi. V podstate všetko môže dostať krídla a všetko s krídlami alebo pierkami môže spadať do anjelských svetov.

Okolnosti prírodného charakteru prinútili putovať antarktických šamanov do Južnej Ameriky a odtiaľ do Severnej Ameriky. Ale pôvodná mágia sa vytráca a zostáva už iba odvarom toho, čo boli antarktickí šamani. Síce uctievajú opereného hada a operenú dušu, ale je to už viac ľudské ako magické. Veľkú úlohu hrá aj farbenie pierok a magická farebnosť.

No ľudstvo musí napredovať ďalej a potrebuje prejsť od prírodného človeka k človeku mysliacemu. Je treba zatvoriť svet anjelov a dostať ľudstvo do roviny práce, myslenia a premýšľania. Obrázky anjelov začínajú slúžiť proti vnútornému svetu anjelov, zavádza sa uniformita do anjelského sveta. Anjel musí vyzerať podľa presného predpisu a nedovoľuje sa vlastná forma predstavy anjela. Dnešné deti dokážu v detskej mysli vnímať vnútorné anjelské svety, ale hovoríme im a vychovávame ich k tomu, aby potlačili vlastný anjelský svet na obrázkoch. Dieťa správne zatvára vnútorný svet mágie a magických anjelov. Modlí sa, kreslí a vrúcne prijíma predstavu unifikovaného anjela. Niekto určuje, ako má anjel vyzerať a nedovoľuje sa vlastná predstava. To je koniec anjelskej duchovnosti. Zatvára sa svet anjelov, otvára sa mŕtva forma anjelov. Máte síce pocit, že máte v aure anjelov, ale je to iba zhustená forma pocitu anjela, ktorá bráni vlastnej anjelskej duchovnosti. A preto keď chcete ezoterických anjelov, tak usilujete o to, aby ste ich vnímali, opisovali a kreslili iba tak, ako to cítite a nie ako to cítil niekto iný. Odpustite si estetické umelecké kreslenie. Kreslite to, čo dovoľuje prienik k vnútornému svetu anjelov. Naučte sa zostať ako deti. Skoncentrujte sa do stredného mozgu a izolujte sa v ňom. Budete lepšie prenikať do vlastného sveta anjelov.

Nenechajte sa zmanipulovať a naučte sa dosiahnuť komunikáciu s vlastným anjelským svetom. Uvedomte si, že s vlastnými anjelmi sa komunikuje cez menší počet neurónov a v psychike dieťaťa. Neberte si žiadne vzory a nehanbite sa kresliť anjelov tak, ako to cítite a nie či je to pekné, alebo náboženské. Otvorte si jednotlivé neurónové oblasti, aby ste mohli spojiť svoje ego s anjelským podvedomím. Nechcite robiť mŕtvu formu spomienky a anjelov. Trvajte na tom, že chcete vlastný a jedinečný svet anjelov a žiadne vzory. To je k ničomu. Chcite anjelské svetlo a jeho účinky ovládnuť a stabilizovať pomocou anjelských znakov.

Pridaj komentár