Zasvätenie. Zasväcoval Saša Pueblo. 12 rituálov magicko hypnotických. Predstavy anjelov v neurónoch miechy. Šťastný alebo šťastnejší osud, pokiaľ v neurónoch miechy sídli veľký anjel. Drobní anjelici znamenajú menej šťastia. Postavy anjelov. Znaky anjelov.

Zasväcovanie bolo nasmerované do oblasti neurónov miechy v chrbtici. Veštecky sme overovali, že pokiaľ v chrbtici vnímame veľkú postavu anjela alebo objekt, ktorý je celý operený, tak osoby sú v bežnom pozemskom živote úspešnejšie. Tie najúspešnejšie majú v neurónoch miechy postavu anjela, ktorý je veľký aj niekoľko metrov. Neúspešní ľudia tam nemali žiadnych anjelov alebo boli maličkí a roztrúsení.

Teda povedačky o anjeloch strážnych majú niečo do seba. Keby sme sa na to skúsili pozrieť trochu logickejšími očami, tak ide o to, ako pracujú neuróny v mieche, ktorá je v chrbtici. Pokiaľ nie je ich činnosť dostatočne nervovo koordinovaná, môžu v živote človeka robiť neporiadok a neúspešnosť. Prípadne sa do určitej miery na nej môžu podieľať. Je známe, že jednotlivé neuróny sú v medzistavcových oblastiach silne prepojené a každú časť miechy medzi stavcami riadia ganglie.

Je tu určitá možnosť pomocou zasvätení zasahovať do oblasti neurónov miechy a dosahovať tam vhodné stavy prítomnosti veľkých anjelov. Preto sme aj z histórie ľudstva vybrali 12 zasväcovateľov alebo osôb, ktoré robili anjelské terapie a anjelské liečenie. Vybrali sme ich podľa kľúča územného, ale aj historického. Teda určitá prezentačná vzorka, čo sa dá v tejto oblasti robiť a dosahovať. Mali sme tu informačný záznam z kostných pozostatkov zasväcovateľov z Ázie, Austrálie, Tibetu, aztéckych zasväcovateľov, šamanov za polárnym kruhom, z Číny, Mayskej kultúry.

U každého historického zasväcovateľa sa dali nájsť rôzne, veľmi veľké a niekedy až niekoľkometrové postavy idúce z miechy do aury okolo tela. Každý z historických zasväcovateľov používal rôzne techniky nastavenia osudu, a tak isto preliečenia miechy v chrbtici. Išlo o techniky magické, ktoré nastavovali psychiku zasväcovanej osoby. Teda v prípade prírodných šamanov išlo o magický rituál nastavenia psychiky ošetrovanej osoby. Bližšie pozri magické rituály Magickej skole. Potom tu boli hypnotické pohyby tela aj mysle, ktoré adepta dostávali do stavu ranej klinickej smrti. Potom tu bola ritualistika a hypnotika pomocou stavu v pyramíde.

Najčastejšie sme neustále kreslili čiernou fixkou postavičky anjelov a k nim sme pridávali rôzne druhy farby. Používali sme kriedovú farbu bielu, červenú, zelenú, modrú a žltú. K postavičkám anjelov sme dali kúsky pierok, kúsky rozbitého zrkadla, sklenené drobné guličky, biele pingpongové loptičky, rôzne druhy minerálov a veľké kusy kameňov. V niektorých prípadoch sme dávali ľad a masť, prípadne kosti.

Saša Pueblo používal pri zasvätení zvyčajne pohyb rúk a nôh. Občas mal v ruke pierka, kamienky, drievka, pingpongové loptičky. A tak isto mal zhotovené drevené kyvadielka. Robil magické pohyby rukami, a tak isto aj hypnotické pohyby. Treba sa to naučiť rozlišovať. Pred zasvätením zbežne veštecky ošetril účastníkov a zisťoval, či sú úspešní v živote, alebo ako na tom stoja. Pri zasvätení sa najhoršie pracovalo práve s osobami, ktoré nežijú úspešný život. U tých úspešnejších zasvätenie išlo relatívne jednoducho a v pohode.

Zasvätenie sa prevádzalo v mieche a to pomocou magických rituálov a hypnotických ťahov. Bolo cítiť, ako sa menia pomery v neurónoch miechy. Niekedy Saša Pueblo použil kreslenie prstom, do oblasti miechy kreslil znaky a tieto znaky ešte lepšie zasahovali do prostredia miechy. Zosal do aury šedej kôry veľkého mozgu informačné pole už nežijúcej osoby a rozvinul stav zasväcovania historickým zasväcovateľom a podľa jeho pokynov potom viedol zasvätenie. Nesporne to bol zase jedinečný zážitok a možnosť meditovať na anjelov v neurónoch miechy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.