Ezoterika veľkého mozgu. Ezoterika stredného mozgu. Ezoterika mozočku. Učebnica ezoteriky. Aura veľkého mozgu. Aura stredného mozgu. Aura mozočku. Snová ezoterika stredného mozgu. Kabala mozočku. Svet mŕtvych veľkého mozgu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku troch základných ľudských pováh. Koncentráciu prevedieme s tým, že si spomíname na to, ako vyzerá veľký mozog. Nedovolíme, aby neuróny mozgu niečo pretvorilo v rámci fantázie. Spomienku na veľký mozog môžete spojiť so spomienkami na 3 až 7 vrstiev pavučiny a drobných pavúčikov. Tak isto si spomeniete, ako ste sa koncentrovali predtým do veľkého mozgu. Nerobíte priamu koncentráciu, ale iba tým, že si spomeniete na to, ako ste sa koncentrovali. To, čo nás tu bude zaujímať, je špeciálny stav, ktorý v tejto oblasti dokážeme vyvolať. Ide o to, aby sme dostali mozog tejto oblasti do stavu skludnenia a utíšenia. Potom do stavu znehybnenia. Potom použijete špeciálne techniky založené na stavoch hypnotizovania. Pod hypnózou rozumieme stav, ktorý sa blíži k raným štádiám klinickej smrti. Ide o stav, ktorý je možno za určitých okolností zažiť, keď človek zomiera a nedýcha už aspoň 6 minút.

V prvom stave ide o to, aby ste sa prepadli do seba ako médium. V tomto prípade opustíte koncentráciu do veľkého mozgu a koncentrácia prejde do oblasti kostí. Presnejšie do nervstva a ganglií v tejto oblasti. Máte pocit, ako keby ste objavili kópiu všetkých spomienok uložených vo veľkom mozgu. Ide podľa vešteckého zisťovania o to, čo zostane po smrti človeka. Teda spomienky vo veľkom mozgu sa vyparia a zaniknú. No záznam o živote, ktorý žijete, zostáva v kostných pozostatkoch. Teda musíte dosiahnuť také utíšenie, aby ste sa do tohto stavu média dostali. A vlastne dostali ste sa do špeciálneho stavu mysle, ktorý zatiaľ nemáme ešte dostatočne preskúmaný. Niektorí meditujúci fungujú práve z tejto línie záhrobného vedomia.

Potom sa vrátite do normálneho stavu a činnosť veľkého mozgu stíšite tak, aby ste prepli neuróny veľkého mozgu do stavu prerazenia svetla a vo svetle začnete veštecky vnímať náboženské postavy a objekty. Tento stav pestujeme v Náboženskej skole.

Potom sa hypnotickými technikami dostaneme do takého, stavu že máme pocit vytekania energie do aurického obalu. Je to pocit, ako keby vám z hlavy vychádzalo vrecko naplnené vodou. Je to taká ruka spravená z vody. Ide o výron energie a jeden zo stavov, ktorý sa dosahuje v raných fázach klinickej smrti.

Potom sa dá dosahovať stav ranej klinickej smrti a otvorenie stavov cez amigdalu. Buď vnímate zlaté, alebo strieborné náboženské postavy. Takto to cvičíme v Náboženskej škole.

Nakoniec cvičíme klasický stav normálnej aktivity v organizme s tým, že nedovolíme, aby sme zasahovali do aury. Najlepšie je hodiť sa do stavu média a presunúť svoju koncentráciu do nervstva kostí. V tomto stave zostanete, ale sa vysuniete do oblasti veľkého mozgu. Prípadne do oblasti stredného mozgu alebo mozočku. Potom začnete pracovať s objektmi zasvätenia ako sú veštecké objekty zo zasvätenia, objekty kmitajúce, objekty geometrických tvarov, objekty liečiteľské a podobne.

Pridaj komentár