Šaman. Prírodný človek. Ezoterika miechy. Ezoterika brušného mozgu. Ezoterika ganglií. Spomienky v pamäti. Fantázia. Stav klasický. Stavy klinickej smrti. Objekty zo zasvätenia a pasívna spolupráca. Objekty zo zasvätenia a aktívna spolupráca. Učebnica ezoteriky a jej teoretické delenie ezoteriky. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku ezoteriky jednotlivých neurónových oblastí. Už si postupne zvykáme na delenie ezoteriky na 6 neurónových oblastí: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. Ďalej sa usilujeme v jednotlivých neurónových oblastiach odcvičiť všetky žiaduce stavy.

V prvom rade si spomenieme na predchádzajúce cvičenia. Utlmíme spomienky všetkého druhu na civilizáciu. A naopak, spomenieme si na všetky spomienky na prírodných ľudí a hlavne šamanov. Tak isto si spomenieme na vykopávky a objekty z tohto obdobia. Je potrebné sa naučiť vyberať z dlhodobej pamäte spomienky tak, aby sme ich hneď a okamžite nepozmeňovali pomocou nekontrolovanej fantázie. Pozmeňovanie vedie k silným energetickým stavom a pomocou nich sa zle koncentruje do neurónových oblastí ľudského tela. Lepšie je prenikať do miechy, mozočku a ganglií cez nízkoenergetické spomienky. Fantáziu a silnú tvorbu bioenergie použijeme iba na liečbu. Tak isto sa do miechy, brušného mozgu a ganglií nekoncentrujeme priamo, ale iba tak, že si na to spomenieme. Spomienku na koncentráciu vyberieme z pamäte a usilujeme sa ju nezmeniť. Koncentrácia beží teraz iba cez spomienky. Je to rýchle a účinné.

Tak isto je dôležité, aby ste spomienky na prírodu, šamanskú históriu vhodne vyberali z pamäte a to tak, aby to podporovalo vytvorenie hlbších stavov šamanov. Spomienky možno spájať, strihať a prekrývať, ale nie fantazírovať a voľne pozmeňovať.

Zo spomienok sa skoncentrujeme do miechy a tu prevedieme všeobecne platnú ritualistiku. Začnete si zo spomienok spomínať na totem, do ktorého niekto vyrezal zvieracie a ľudské hlavy. Potom niekto vyvŕtal diery do dreveného stĺpa a každou dierou pretiahol palicu. Na konci palice zavesil ľudské ruky a nohy. Potom sa vyšplhal na drevený totem a dal tam kruh z dreva. Toto je základný magický rituál, ktorý možno cvičiť, či máte, alebo nemáte objekty zo zasvätenia. Je to vstupný rituál do celej šamanskej ezoteriky miechy.

Potom sa cez spomienky skoncentrujeme do brušného mozgu. Vyberiete zo spomienok zabité zviera, okolo dáte kamene a vytvoríte kruh. Potom kameňom drvíte povrch zvieraťa. Strieka krv a krvou natierate kamene, zviera a tiež seba. Potom v tranze ako šialený utečiete do lesa. Toto je základný rituál, ktorý vznikol na základe spolupráce meditujúcich a objektov zasvätenia, a hlavne magických objektov. Týmito spomienkami sa dostanete do základného stavu vhodného pre stavy brušných šamanov.

Potom sa zo spomienok a spomienkou na skoncentrovanie skoncentrujete do ganglií v tele. Tak isto je tu možnosť pripraviť si cestu do hĺbky duše pomocou spolupráce s objektmi zasvätenia. Spomeniete si na skalu, na ktorú kreslíte prstami čiary vedľa seba a potom robíte odtlačky dlane na skalu. Potom zoberiete v spomienkach do rúk palicu a tvrdo ju stisnete. Tak isto môžete zatlačiť. To je základný rituál pre šamanské stavy vedomia v gangliách.

Pridaj komentár