Kozmos ezoterika. 6 neurónových oblastí sa spojí aktívne do jedného celku. Spomienky a veštecký výkon. Fantázia a silné energie. Fyzická koncentrácia do tela. Reálni kozmonauti, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace. Embryonálne poškodené osoby vo vývoji. Alchýmia. Začína hermetizmus. Prieniky do magmatických polí zemského jadra. Planéty Slnečnej sústavy. Teraz planéta Pluto a stav premeny na určitý druh zvieraťa. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme vytrvalo vo výcviku netradičného vedomia, ktoré je typické pre reálnych kozmonautov. Je výrazný u tých kozmonautov, ktorí strávili na obežnej dráhe Zeme viac ako 4 mesiace. Takýto stav sa môže vyvinúť aj v embryonálnom vývoji plodu. Musia sa naplniť určité patologické predpoklady. Teda máme tu aj ľudí, ktorí neboli v kozme a majú tento typ vedomia, kde sú navzájom spojené všetky neurónové oblasti. Neurónových oblastí je 6 a začnú pracovať ako jeden celok spoločne naraz. V bežnom človeku každá neurónová oblasť pracuje vo svojom režime a dosť samostatne. Všetko cvičíte zo spomienok, ktoré sú bežne uložené v neurónoch veľkého mozgu. Spomeniete si a spomienku nemodifikujete a nedotvárate voľnou fantáziou. Spomienky môžete prekrývať, strihať, trhať a spájať. Nedovolíte, aby ich mozog sám od seba pozmeňoval. Keď to cvičíte dobre, tak ste nízkoenergetický a ľahko sa dostávate do neurónových oblastí.

Zároveň máte pocit, že sa chcete túlať v labyrinte a nikdy z neho nechcete vyjsť. V spomienkach si spomínate na všetko, čo súvisí s kozmom a kozmonautmi. Do všetkého, na čo si spomeniete, chcete vidieť hviezdy. Tí, ktorí majú v reálnom živote kozmické vedomie zo 6. neurónových oblastí, sú v dobrej psychickej kondícii, keď všetko okolo seba vnímajú ako keby spravené z kozmických obrázkov. Zároveň sa sústredíte na svoje ego, ktoré tvorí vaše fyzické telo a všetko, čo ste prežili a po čom túžite. Tento ego pocit tlačíte do každého orgánu tela. Okolo orgánov tela vytvárate auru asi 2 cm hrubú. To je vhodný stav kozmického vedomia.

Tu si môžete odskúšať niekoľko stavov klinickej smrti. Do spomienok vložíte určité hypnotické stavy a pozornosť cez spomienky pôjde do kostnej hmoty. Tu je uložená kópia všetkých spomienok z veľkého mozgu. Túto kópiu nazveme pracovne posmrtný záznam, ktorý zostáva v kostiach človeka aj po smrti.

Potom môžete v tomto stave sugerácie a uverenia v klinickú smrť preskupiť neuróny tak, aby ste mali náboženské pocity vo vnútri seba. Potom môžete v rámci sugerácie klinickej smrti realizovať výron energie do aury okolo seba. Ako keby sa z hlavy objavilo rameno chobotnice. Môžete si odskúšať stav vplyvu pyramíd a všetok stav kozmického vedomia sa dostane do gule pred vami.

Znovu sa vrátime k nácviku jednotlivých stavov. Tužíte po planéte Zem a ako opilec všetko máte rád a milujete. Skoncentrujete sa na tento pocit s túžbou liečiť sa a objavia sa, aj s vašou pomocou, alchymistické a hermetické obrazy. Tieto vás preliečujú. Prípadne zo stavu Zeme preniknete do 4. druhov magmatických energií, ktoré sú všade. Naučte sa sem prenikať a naučte sa veštecky čítať, čo tu je uložené.

Takto postupujete pri každom druhu kozmického vedomia, ktoré súvisí s niektorou planétou Slnečnej sústavy. Pri stave Mesiaca sa ľavá strana vášho tela stáva pravou stranou a pravá ľavou stranou tela. Pri Marse máte pocit behajúceho zvieraťa v trubkách. Pri Uráne máte sugeráciu plávajúceho zvieraťa vo vode. Pri Neptúne máte sugeráciu života na ľadových kryhách. V prípade Pluta sa zmeníte v sugerácii na zviera.

Pridaj komentár