Reiki energie. Brušné Reiki. Vedomie brušného mozgu v hrubých črevách. Aurické Reiki. Aurická ezoterika. Zasväcovacie rituály Reiki. Energetická ezoterika. Objekty do aury brušného mozgu v tenkých a hrubých črevách. Objekty magnetické. Objekty magmatické. Objekty magické. Ritualistika Reiki zasvätenia.

Pokračujeme v nekonečnej sérii zasvätení. Tentoraz realizujeme Reiki brušného mozgu. Pod brušným mozgom tu rozumieme neurónové zhluky vo veľkosti špendlíkových hlavičiek. Tieto zhluky sú navzájom pospájané v stene čriev. Toto tvorí brušný mozog. Keď sa pri zasväcovaní dokážete úspešne do tejto oblasti skoncentrovať, tak sa vám otvorí okolo tela aurický obal, ktorý má podobu energetických rúr idúcich na rôznych miestach z tela. Môžete si to predstavovať ako sklenené rúry, ktoré sa rozširujú smerom von.

Pri zasvätení sa zasväcovaná osoba postupne dostáva do tranzového stavu. My ho tu aspoň takto budeme nazývať. Ide o stav, keď zasväcovaná osoba postupne odstavuje logické myslenie a otvára sa pudové konanie. Podobá sa to trochu vedomiu opitej osoby, ktorá sa môže chovať agresívne alebo malátne. Počas zasvätenia sa zasväcovaná osoba udržuje mierne na začiatku tranzového stavu. Pokiaľ sa stáva agresívna, tak ju zoberiem do náručia a ukľudním. Pokiaľ pri zasväcovaní dotyčná osoba prepadá do blaženosti, tak jej jemne kopem do stoličky, prípadne pobúcham po chrbte alebo poštípem, aby sa prebrala. Teda je tu snaha udržať zasväcované osoby na začiatku tranzového stavu.

Zasväcované osoby prevádzajú rituály podľa vopred určeného kľúča. Zvyčajne si niečo neustále nalepujú alebo špendlia na odev. Tentoraz to boli malé magnety, dlhé úzke papiere idúce až po zem. Pri ďalších rituáloch si na telo pripínajú kúsky handričiek rôznych geometrických tvarov. Na tieto handričky často niečo nakreslia. Niektoré kúsky handričiek stočia do rúrok. Pri magických objektoch si na telo prilepia drobné papierové guľôčky. V inom prípade kúsky namočeného papiera. V ďalšom prípade kúsky drievok. Na záver drobné kamienky.

Potom sa robia aj spoločné rituály. Z papierových škatúľ sa vytvorili postavy. Na tieto sa kládli magnetky, prilepovali sa papiere, kreslili sa veľké kruhy a do nich paličky a kúsky papierov. Do čiernych kruhov sa kládli poháriky s vodou.

Ako zasväcovateľ som robil rituálny prenos objektov z historických zasväcovateľov. Pri tom som mal napríklad na rukách prilepené magnetky, alebo som mal v rukách dva veľké magnety. Prípadne som po zemi kopal dva veľké magnety. Pri niektorých rituáloch som dával na zem palice alebo štvorce z látky. Prípadne som kusy látky zroloval a položil na zem. V niektorých prípadoch som na zem dával veľké gule z papiera. A v jednom prípade som mal v ruke drobné kamienky.

Ako zasväcovateľ som od historických zasväcovateľov skopíroval napr. magnetické objekty. Môžete si ich predstaviť ako mydlové bubliny energie. Môže si ich predstaviť vo veľkosti rozrezanej pingpongovej loptičky alebo ako tri rozrezané pingpongové loptičky, ktoré sú na seba prilepené. Prípadne ako štipec na prádlo, alebo ako kocky cukru, ktoré sú položené vedľa seba. Tieto objekty sa dostali k zasväcovaným osobám do sklenených lúčov v aurickom obale.

Potom som ako zasväcovateľ skopíroval magmatické objekty a vložil som ich zasväcovanej osobe na povrch sklenených lúčov v aurickom obale. Tieto objekty si predstavujte ako pingpongové guľôčky, ktoré sú na povrchu chlpaté.

Potom som ako zasväcovateľ skopíroval do energetických rúr v aure kmitajúce guľôčky, lezúce energetické červíky a guľôčky v guľôčke, ktoré sa neustále pohybovali. To boli magické rituály, ktoré majú umožniť komunikáciu so zasvätenými objektmi.

Zasväcované objekty pomáhali dostať do aury aj zasväcované osoby tým, že sa sústreďovali do aury a dostávali impulzy od magických objektov a tie potom vo svojom vnútri realizovali. Pritom rituály realizovali fyzicky kreslením, prípadne kmitaním ruky alebo v náročnej podobe kmitaním nervových zakončení vo svaloch.

VIAC FOTOGRAFIÍ NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – ZASVÄTENIE REIKI 6B.

Pridaj komentár