Špiritizmus v podaní veštca. Pohľad na špiritizmus zo strany medicíny. Špiritistické stavy ako okultista. Špiritistický stav nekromana v aurickom obale. Špiritistický stav neuromana, ktorý prežil klinickú smrť. Špiritistický stav reinkarnáta. Špiritistický stav Lama tulku, ktorý sa reinkarnuje cez klinickú smrť. Špiritistický stav egyptmana, ktorý operuje s informačným poľom spálenej alebo mumifikovanej osoby. Špiritista, ktorý je psychoman a má modifikovanú nervovú sústavu. Špiritista formátu Amigdalaman, ktorý ma otvorenú amigdalu a z nej vychádza zlatisté svetlo. Tento zápis z meditácie má svoju autentickú zvukovú podobu MP3, ktorá bude dodaná na stránku v dohľadnom termíne.

Špiritista je osoba, ktorá ma neštandardnú psychiku. Z hľadiska psychiatrického má niečo ako syndróm fantómových bolestí. Ide o stav mysle po amputácii končatiny. Klasický prípad špiritistky je matka, ktorej po pôrode zomrie dieťa a ona sa s jeho smrťou nezmieri. Naďalej považuje mŕtve dieťa za živú súčasť svojho tela. Zároveň majú tieto matky v laktačnom období značne destabilizovanú psychiku. V tomto stave kojenia sú tieto špiritistické efekty možne intenzívnejšie.

Informačné pole mŕtvej osoby a mŕtveho zvieraťa. Ide o celkový záznam zo života dotyčnej osoby alebo zvieraťa, ktorý sa nachádza v kosterných pozostatkoch. Z kostí ich špiritista dokáže aktivizovať a prevziať do seba. Informačné pole je ako film z celého života dotyčnej osoby. Ako keby vás niekto celý život filmoval skrytou kamerou.

Informačné pole mŕtve osoby má rôzny energetický tvar. Môže to mať veľkosť a tvar tela, ale aj pingpongovej loptičky. Tento útvar v tele sa pri vešteckom výkone vníma ako mydlová bublina rôznej veľkosti. Obsahuje všetky informácie o živote dotyčnej osoby a tiež posmrtné túžby.

Okultista je určitý typ špiritistu, ktorý má v sebe informačné pole mŕtvej osoby a pomocou tohto informačného poľa vytvára rôzne špiritistické objekty a to tým, že do týchto objektov vkladá predstavy chemických reakcií rôznych chemických látok. Takéto objekty môžu pôsobiť v psychike inej osoby.

Nekroman je žijúca osoba, ktorá má v sebe informačné pole mŕtvej osoby a zároveň má deštruovanú klasickú nervovú sústavu do podoby drobných fosílií. Všetko zisťované vešteckými metódami. Kontakt s informačnými poľami mŕtvych osôb sa realizuje v aurickom obale okolo nekromana.

Neuroman je špiritista, ktorý prešiel klinickou smrťou a v jeho tele sa usadil reinkanát Lama tulku, ktorý sa za života venoval liečiteľstvu a môže skúmať aj bunky. Neuroman je špiritista, ktorý dokáže špeciálne komunikovať s informačnými poľami mŕtvych osôb. Informačné pole zosaje na povrch šedej kôry veľkého mozgu na 90 percent. Teda nie všetko o živote dotyčnej osoby. Neuroman je schopný zasväcovať iné osoby do aurického obalu. Základ aurickej ezoteriky.

Egyptman je druh špiritistu, ktorý má v sebe informačné pole mŕtvej osoby a do seba dokáže zosať informačné pole zo spopolnenej a mumifikovanej osoby. Je to informačné pole čisté bez žiadneho záznamu. Do vnútra sa dajú vkladať rôzne nové informácie.

Reinkarnista je živá osoba, ktorá sa za bežného života vo fyzickom tele programuje a túži po živote po smrti. Dôsledne si programuje, aby sa reinkarnoval do osoby, ktorá má fantómové poškodenie psychiky, prípadne je v klinickej smrti. Ďalej sa programuje, aby si v reinkarnačnom stave, ktorý prežíva v živej podobe, spomenul, kto bol predtým a čo chce v ďalšej reinkarnácii dosiahnuť. To si ty.

Lama tulku je reinkarnát, ktorý sa usiluje reinkarnovať cez klinickú smrť dotyčnej osoby. Musí veriť v posmrtný život a venovať sa bunkám ľudského tela.

Psychoman je určitý druh špiritistu, ktorý má v sebe informačné pole mŕtvej osoby a zároveň má modifikovanú nervovú sústavu do podoby niektorého druhu zvieraťa. Má mimoriadne liečivé schopnosti.

Amigdalaman je druh špiritistu, ktorý má v sebe informačné pole mŕtvej osoby zosatej z kostných pozostatkov. Má poškodenú nervovú sústavu, ktorá je modifikovaná do tvaru rôznych menších zvierat. Zároveň má silne aktivovanú amigdalu a oblasť v strednom mozgu medzi hypofýzou a epifýzou. Veštecky sa to pociťuje u týchto osôb ako vytekajúce zlaté bioenergie do celého tela a okolia. Takíto liečitelia dokázali aktívne pôsobiť cez aurické objekty do oblasti amigdaly a dosahovať zaujímavé liečivé efekty v ľudskom tele. Prípadne majú v sebe plno informačných polí drobného hmyzu a lariev. Dočasne tieto objekty vložia do tela chorej osoby.

Pridaj komentár