Venujeme sa ezoterike dvojníkov. Túto oblasť označujeme aj ako UČI. Ezoterik psychicky preniká do svojho vnútra a postupne sa prepracuje až na svoje hmotné dno. Teda na úroveň častíc, z ktorých sú vytvorené všetky jeho atómy, prvky, aminokyseliny, bielkoviny, bunky, orgány tela. Ezoterik si vytvorí v neurónoch schopnosť trvalo operovať z roviny častíc svojho tela.

Rainbow reiki – šamanský systém operácií na časticiach. Štruktúra osôb, ktoré majú patologický systém dvojníkov. Toto zoskupenie sa za 15 a viac rokov prebojovalo skoro na vrchol možností organickej hmoty v kozme. Teda ezoterici prešli fungovať psychicky do sveta reálnych častíc vo svojom tele. Absolvovali množstvo cvičení, kde postupne koncentráciou prenikli cez svoje orgány, bunky, bielkoviny, aminokyseliny a usadili sa samostatne v každej oblasti a tu vyskúšali, čo všetko sa dá psychicky dosiahnuť v týchto oblastiach. Potom prenikali na úroveň prvkov periodickej tabuľky prvkov, potom do roviny atómov, atómových jadier a nakoniec uzatvorili svoju ezoterickú cestu do oblasti reálnych častíc vo svojom tele. Teda konečná stanica sú častice silne zviazané gravitačnými silami magmatického jadra planéty Zem, tak isto gravitačnými silami slnečnej sústavy, ale aj gravitačnými silami čiernej diery v strede našej Galaxie, a tak isto gravitačnými silami bielych dier (ezoterický názov, nie astronomický). Vedecký termín môže byť teória pružín alebo strún. Ide o špecifický vplyv z hĺbok kozmu dovoľujúci život na planéte Zem. A tento vplyv podľa šetrení ezoterikov pri psychickom prieniku do reálneho kozmu možno nájsť všade, kde existuje organický život v kozme.

Aby sa ezoterik prepracoval nepatologickou cestou do časticovej roviny, je najprv pod vplyvom systému hlavne dvojníkov F. Bardona. Aj keď tento ezoterik použil časticovú ezoteriku dvojníkov do sveta mŕtvych (špiritizmus), je to lepší vplyv na ezoterika ako keby na neho vplývali osoby klasicky hamburgerácke alebo ezoterici z oblasti beletristickej ezoteriky. Tento ezoterik neprešiel do sveta častíc, ale dvojníkov zo sveta častíc použil k skoro absolútnej dokonalosti vo svete mŕtvych. Bohužiaľ, tento ezoterik neprešiel na ezoteriku častíc, ale využil časticovú úroveň pre atómovú úroveň. Celkovo je tento ezoterik jedinečný fenomén v celej histórii ezoteriky ľudstva. Ako prvý vstúpil vedome do sveta častíc s cieľom robiť tu ezoteriku. A toto prvenstvo plne akceptujeme. F. Bardon otvoril vedome cestu do časticovej ezoteriky a zanechal za sebou vlastnú jedinečnú ezoterickú prax.

Ezoterici tohto zoskupenia postúpili ešte ďalej ako F. Bardon a vstúpili priamo do sveta častíc. Najprv sa neustále napájali na jedincov, ktorí prenikli na časticovú úroveň patologicky a bez vedomia, že by boli na časticovej rovine. Ezoterici sa oboznamovali s týmto druhom jedincov a spoznávali zákonitosti fungovania týchto ľudí. Zároveň navykali cvičeniami svoje neurónové oblasti, aby vytvorili trvalé prepojenia na časticovú rovinu. Ezoterici aj na určitú dobu využívajú dvojníkov patologických jedincov, aby si navykli neuróny na prienik do časticovej roviny.

Ezoterik začína vlastnú prax dvojníkov a postupne trénuje a spoznáva časticový svet pod označením dvojník. Ezoterik kopíruje systém patologických dvojníkov a definuje zákonitosti prieniku ľudskej psychiky na častice. Ide o vedomý prienik na častice. Ezoterik vkladá do vytvoreného systému celú paletu túžob a želaní viazaných na oblasť ezoteriky, ale aj bežného života. Ezoterik niekoľko rokov precvičuje svoje neuróny, aby trvalo zostali na časticovej rovine a nevracali sa do roviny fungovania na úrovni atómov, atómových jadier, prvkov a tuhých, plynných, kvapalných a organických objektov. Postupne si neuróny ezoterika zvyknú na časticovú úroveň a asi tak po troch rokoch intenzívnych cvičení sa neuróny trvalo usadia na časticiach organizovaných v tele ezoterika. Ezoterik si postupne vyvinie mimozmyslové vnímanie na kontrolu toho, či skutočne prenikol na časticovú rovinu a trvalo sa usadil na časticiach. A už sa nemiešajú iné úrovne ezoteriky s úrovňou častíc pod označením dvojník.

Ezoterik sa usadil v časticiach svojho tela a jeho neuróny prijali tento program ako trvalý stav fungovania. Ezoterik začína spoznávať gravitačnými silami zviazané častice organizované do atómov a prvkov vo svojom tele. Z nich sa v tele ezoterika stáva základňa na organizovanie častíc, ktoré si stiahol z kozmu. Tieto nepodliehajú gravitačným silám magmatického jadra planéty Zem, čiernym a bielym dieram a iným gravitačným silám. Ezoterik si uvedomuje, že okolo nás sú častice, ktoré sa nedostanú k organizovaným časticiam v tele, ale ezoterik môže v sebe zozbierať takzvané voľné častice alebo častice prenikajúce v kozme. Vo vede o časticiach sa hovorí o chytaní častíc do špeciálnych lapačov. Ezoterik, ktorý prenikol na častice, sa stáva prirodzeným lapačom častíc, ktoré sa uvoľňujú z gravitačných väzieb v bunkách ezoterika, ale aj mimo neho. Ezoterik vytvára časticové telo priamo v sebe alebo okolo seba. Teda je tu prienik ezoterika do častíc vo svojom tele viazaných gravitačnými silami. To je základ pre ezoteriku dvojníkov a zároveň buduje takzvané druhé časticové telo a to z voľných častíc v kozme. A toto je v skutočnosti dvojník.

Patologické osoby majú najčastejšie nezhubné bujnenie na povrchu orgánov a toto ich okamžite hodí do ich častíc v tele a tam ich aj trvalo udrží. Zároveň táto patológia pôsobí na to, že sa okolo tejto osoby začínajú hromadiť voľné a neviazané častice v kozme. Zároveň neuróny v tele takejto osoby začínajú fungovať nie na elektrónkovom princípe bioenergie, ale priamo na časticiach. Aby niekto pochopil, o čom to tu píšem, je potrebné mať vzdelanie do oblasti informatiky, procesorov, spracovania impulzov. A k úplnému pochopeniu fungovania ľudského tela je potrebná znalosť histológie, čo je náuka o bunkách. Ide o pochopenie fungovania neurónov, nervstva, endoplazmatických retikúl, bioimpulzov, bieleho tuku, hnedého tuku a celého informačného systému človeka. Veda zatiaľ nesiahla poriadne do tejto komplikovanej oblasti, ako človek tvorí svoje predstavy, ako myslí a čo sa deje s jeho spomienkami po jeho smrti. Ezoterici tohto zoskupenia musia tvrdo trénovať svoj intelekt, aby ako tak pochopili, ako vlastne funguje informačný systém človeka. A na to treba mimoriadnu zdatnosť z digitalizácie, programovania, robotiky, kybernetiky a k tomu z histológie buniek a genetiky. Ezoterik na časticovú rovinu potrebuje poriadne vybičovaný intelekt. A nezabudnúť na bonbónik – kvantovú fyziku.

Ezoterik prenikol do častíc svojho tela a tu sa trvalo usadil. Čo je inak povedané o tom, že neuróny ezoterika sa trvalo prepojili a vytvorili trvalý program operovania v časticiach. Zároveň sa trvalo vytvára v samotnom ezoterikovi z voľných častíc útvar dvojníka. Voľné častice sa zoskupili v tele ezoterika a po smrti sa stanú základom dvojníka, ktorý zostane ako informačný archív spomienok ezoterika. Tento útvar, teda druhý dvojník z voľných častíc, sa premostí do neurónových buniek a po smrti ezoterika naberie častice, ktoré sú teraz v ezoterikovi ako impulzy organizované ako spomienky alebo riadiace programy v neurónoch. A aj genetický zdroják vo vnútri všetkých buniek uložený v chromozómoch, génoch, bielkovinách a aminokyselinách sa po odumretí bunky stane súčasťou dvojníka zrealizovaného z voľných častíc. Ezoterik si uvedomuje jedno historické obdobie vývoja života na planéte Zem asi pred 600 000 až 5000 000 rokmi, kedy na planétu Zem silne pôsobil kozmický objekt magnetar a ten prinútil všetko živé, aby psychicky fungovalo na časticiach. A aj preto ezoterik vyhľadá psychicky v kozme magnetar, bude ostreľovať týmito časticami genetický zdroják v každej bunke a prinúti ho, aby otvoril svoj zdroják práve z tohto historického obdobia a ezoterik tento potenciál využije pre systém dvojníka na časticiach. Jednoducho ezoterik oklamal a donútil genetický zdroják, aby uveril, že magnetar sa vrátil. Pod genetickým zdrojákom tu rozumieme vlastne históriu vývoja organickej hmoty na planéte Zem a to je podľa uhlíkovej metódy extremofilných organizmov a ich schránok okolo 4 miliardy rokov pred naším letopočtom. A vývoj organickej hmoty v dĺžke 4 miliardy rokov je práve základ genetického zdrojáku v každej bunke. Prirovnali by sme to k nano asembleru vo vnútri procesora, ktorý riadi hlavne hardwarové operácie počítača alebo robotického systému. Zdroják vo vnútri buniek je mini procesor, ktorý sa tvoril asi 4 miliardy rokov pred naším letopočtom. Samozrejme, tento bioprocesor v bunkách je inak budovaný ako procesor v počítačoch a robotických systémoch. Teda dvojník z voľných častíc je nadstavba nad prienikom psychiky ezoterika do gravitačne viazaných častíc, ktoré vlastne potom tvoria atómové jadrá, atómy, prvky a molekulárne prvkové štruktúry. Teda druhé časticové telo sa skladá z voľne lapených častíc a z informácií mŕtvych buniek uložených na časticiach ako genetický zdroják. Po fyzickej smrti ezoterika sa všetok genetický zdroják stane súčasťou posmrtného dvojníka, pokiaľ si ezoterik počas svojho života otvoril časticovú úroveň, alebo dostal patologické ochorenie epitelových buniek na povrchu orgánov. Pokiaľ ezoterik necvičil alebo neochorel správnym spôsobom, po smrti sú jeho spomienky súčasťou atómov a končia vo svete mŕtvych – špiritizmus. Buď tam preniknú ako organizované, alebo ako roztrúsené. Hamburgeráci vždy roztrúsene.

Ezoterik prenikol do častíc svojho tela, ktoré sú silne gravitačné organizované. A je to jeho základňa pre zorganizovanie voľných častíc do systému dvojníka z voľných častíc. Ezoterik sa na všetko organické napája práve cez genetický zdroják so záznamom v období 600 000 až 500 000 rokov pred naším letopočtom a posilňuje vlastný systém dvojníka z voľných častíc. Na tento účel trvalo v kozme atakuje a sťahuje k sebe častice magnetaru. Magnetar je v astronómii reálne popísaný objekt. Ezoterik tieto častice z magnetara používa na cestovné účely. Psychika ezoterika na časticiach používa častice magnetara výhradne ako dopravný prostriedok a na častice magnetara sa neviaže. Pokiaľ by ezoterik viazal častice magnetara na seba a plne sa na ne koncentroval, tak by sa po jeho smrti všetky spomienky rozpadli do prostredia častíc organizovaných systémom vákua. A zase bude problém pochopiť fenomén vákuových častíc. Ide napríklad o priestor okolo našej planéty a vlastne všetkých planét našej slnečnej sústavy. Okolo planét sú gravitačné sily, ale nie tak silné ako na planétach a kométach. Čím slabšie gravitačné sily, tým sa častice v atómoch a prvkoch chovajú inak ako priamo na planétach. V gravitačných silách planéty Zem sa častice chovajú organizovane, sú to najmenšie desatinné čísla, ale nie v absolútnych hodnotách. Čo je absolútne číslo v kvantovej fyzike si treba samozrejme naštudovať. Kde gravitačné sily neustále klesajú a vzďaľujú sa od gravitačných síl planéty Zem, tam začínajú fungovať opačné sily a to sily vákua. Kozmické vákuum môže v extrémnych hlbočinách kozmu dosiahnuť úplne opačné správanie častíc. A častice sa stávajú čo do veľkosti nekonečné celé čísla. Teda jedna alebo pár častíc obsadí priestor celej slnečnej sústavy. Takéto častice sa blížia k absolútnej veľkosti celého čísla. A tento stav už nedovoľuje ani časticovej mysli ezoterika sem do kozmického vákua psychicky prenikať.

Keď sme vyhľadali organický život v kozme, pri ktorom je existencia magnetara, tak záviselo od sily časticovej aktivity voči organickému životu, či život zdecimuje, alebo zničí. Pokiaľ je aktivita magnetara rozumná, tak organický život na danej planéte prežije, ale posmrtne sa spomienky nezachovajú. Podrobne sme sledovali tento úkaz u tejto organickej hmoty. Celkovo na podobných objektoch ako je magnetar je postavená aj duchovná schopnosť organickej hmoty a jej úsilie o nadčasovosť. Planéta Zem a jej organická hmota mala jednoducho šťastie. Magnetar sem fungoval určitú dobu a jemne funguje aj teraz. Optimálne fungovanie magnetara na organickú hmotu je základom záujmu organickej hmoty o nadčasovosť a kozmos ako taký. Vlastne v súčasnom kozme je iba organická hmota na planéte Zem schopná ísť po nadčasovosti a duchovnosti. Keď sme prenikali k organickej hmote v kozme, tak sme boli šokovaní a zaskočení nezáujmom organickej hmoty o niečo ako ezoteriku a niečo nadčasové. Teda magnetar a jeho častice áno, ale v určitých hraniciach ako dopravný prostriedok.

Kategórie a druhy patologických osobností s dvojníkom. Ezoterici tohto zoskupenia spoznávajú skoro všetky prípady patologického preniknutia na časticovú úroveň. Jedna skupina sú ľudskí jedinci, ktorým sa psychika nedobrovoľne dostala do vlastných častíc a to z dôvodu nezhubného bujnenia povrchu orgánov. Nezhubne mutované bunky stiahnu osobu fungovať rovno do častíc svojho tela. Ide o častice, ktoré gravitačnými silami vytvárajú ľudské telo. Zároveň vytvoria aj ďalší objekt a to z častíc, ktoré nepodliehajú pravidlám gravitačných síl a zhromaždia sa v tele ezoterika ako voľné časticové objekty. Tento objekt z voľných častíc nazývame dvojník alebo UČI. Potom je tu ďalšia skupina ľudských jedincov, ktorí sa na časticovú úroveň dostali užívaním drog, tak isto praktizovaním extrémnych foriem tranzu, tanca, rytmického pohybu a mrzačením svojho fyzického tela. Tieto osoby prenikali alebo, pokiaľ sú živé, prenikajú na úroveň častíc bez toho, aby prenikli do častíc, z ktorých je vystavané telo. Preniká ich poškodená psychika rovno na voľné častice okolo nich a odtiaľ do rôznych oblastí kozmu. Takéto fungovanie je značne patologické, neorganizované, chaotické a nedovoľuje systematickú duchovnú cestu. Ďalšia skupina sú jedinci, ktorí napriek tomu, že majú niekedy aj 30 rokov, majú v tele ešte stále bunky z embryonálneho obdobia a nie bunky dospelej osoby. Hovoríme, že tieto osoby sú ektoplazmatici a ich psychika funguje na časticiach ich tela, ale netvoria dvojníka z voľných častíc v sebe alebo okolo seba. Bohužiaľ, tieto osoby trpia mimoriadnou bludovosťou. Ďalšia skupina sú napríklad energetickí liečitelia, ktorí boli zasvätení do vyšších foriem reiki a sú schopní ťahať a upravovať častice a potom ich dostávať dovnútra častíc ľudského tela. Častice v ľudskom tele sú viazané gravitačnými silami a pokiaľ sa z kozmu stiahnu niektoré druhy častíc, je ich možné upraviť a dostať k ostatným časticiam ľudského tela. Teda je tu možnosť a zákonitosť, že častice z kozmu možno uložiť ku gravitáciou organizovaným časticiam ľudského tela a takto vložené častice môžu posilňovať zdravie človeka aj z tejto roviny existencie. Je mimoriadne devastačné zberať častice z kozmu cez telo ezoterika za účelom liečby iných ľudí. Ezoterika nie je liečiteľstvo, ale ide o duchovnú cestu. Ezoterik sa sám usiluje mimoriadne efektívne upravovať častice a to tak, že ich prefiltruje cez vhodnú organickú hmotu. Je prospešné nasledovať príklad skupiny jedincov zoskupených okolo rainbow šamanstva, ktorí prenikajú na časticovú rovinu ako individuálni jedinci. Tento druh šamanstva robia pre seba a čo je dôležité filtrujú prichádzajúce častice cez organickú hmotu, aby im liečili telo a stabilizovali psychiku. Šamanstvo prírodných ľudí po období pravekého človeka je charakteristické kolektívnym vedomím a nutnosťou šamanov liečiť a starať sa o blaho svojich blízkych. V dnešnej forme šamanstva na časticiach je psychika rainbow šamana individuálna a vysoko slobodná. A teda viacej orientovaná na duchovný rozmer šamanstva.

http://www.google.com/search?q=Rainbow+reiki&ie=utf-8&#…

Cez častice na planétu Mars, Mesiac, Merkúr, Venušu, Pluto, Urán, Neptún, Saturn, Jupiter. Ezoterik už prenikal do kozmu na niekoľko spôsobov. Prvý spôsob patrí do oblasti prvkovej. Ide o nácvik stavu jedincov, ktorí sú od narodenia pokrivení, potočení, znetvorení a ich kosti a svaly sú deformované. V ezoterickom výskume sme zistili, že psychika týchto jedincov opúšťa telo prirodzene do okolitého prostredia. Skúmali sme mimozmyslovými metódami množstvo takýchto ľudských jedincov a niektorých psychika prenikala aj do kozmu a často aj mimo našu slnečnú sústavu. Postupným cvičením vo vlastných neurónoch a svalových bunkách sme dosahovali schopnosť, aby neuróny výcvikom vedeli zopakovať stavy pokrivených a znetvorených jedincov. Vyhľadali sme postupne znetvorených jedincov, ktorí prenikali do rôznych oblastí našej slnečnej sústavy, nášho súhvezdia a aj ďalších súhvezdí našej Galaxie. Tento druh patologických jedincov ďalej do kozmu nevedel prenikať.

Do kozmu je možno prenikať aj cez rané štádiá klinickej smrti. Znovu sme mimozmyslovo skúmali jedincov, ktorí prežili klinickú smrť a ich psychika je schopná prenikať tam, kde po smrti všetkej organickej hmoty odchádzajú všetky uložené spomienky. Keby sa niekto opýtal: Kde to vlastne psychicky prenikajú títo jedinci? Tak by sme odpovedali, že do sveta mŕtvych spomienok, do sveta, ktorý ezoterici označujú ako špiritizmus alebo okultizmus. Pokiaľ sa chceme na svet mŕtvych pozrieť vedeckými metódami, tak musíme odpovedať trochu inak. Psychika ezoterika, ktorý prežil klinickú smrť a vrátil sa z tohto stavu a psychika ezoterika, ktorý si odcvičil vo svojich neurónoch rané štádiá klinickej smrti, bude schopná prenikať do častíc okolo nás, ktoré sú organizované neutrálnymi silami. Teda je tu vrstva častíc, ktorá nie je riadená ani gravitačnými silami. Gravitačnými silami sú častice organizované do systému planét, do systémov tuhých, kvapalných, plynných a organických látok. V nich sú častice organizované gravitačnými silami magmatického jadra, čiernou dierou v strede našej Galaxie, magnetickými silami planét našej slnečnej sústavy, ale aj bielymi dierami v hlbočinách kozmu. Naopak, vákuom organizované častice sú častice medzi jednotlivými planétami. Vákuový priestor je aj medzi súhvezdiami, galaxiami a ďalšími objektmi, ktoré popisuje ezoterický výskum v oblasti extrémne vzdialených hĺbkach kozmu. Extrémne vákuové sily sú okolo najväčších objektov pod označením 2 000 vriec.

Teda sú tu oblasti, kde sú častice viazané gravitačnými silami (napríklad planéta Zem). Potom sú tu častice organizované určitou úrovňou vákuových síl (kozmický priestor okolo planét, súhvezdí, galaxií a ďalších väčších objektov v kozme).
Potom sú tu častice, ktoré nepodliehajú ani gravitačným silám ani vakovým silám (tieto častice a tento priestor voláme svet mŕtvych – prienik psychiky sa realizuje cez nácvik raného štádia klinickej smrti – nedá sa sem preniknúť raketoplánom ani lietadlom – hovoríme tomu v ezoterike svet mŕtvych spomienok organickej hmoty).
Potom je tu úroveň častíc, ktoré voláme dôchodkové častice a zostali v úplnej nehybnosti po zaniknutých kozmoch z minulosti (v náboženskej rovine by sme hovorili a nehybnej minulosti, ktorej častice sa nepohnú a asi ich už nič nedonúti zmeniť sa). Hovoríme o svete dôchodkových častíc a sem smeruje ezoterik, ktorý si buduje systém dvojníka alebo UČI. Ezoterik budujúci si časticovú psychiku nakoniec uloží spomienky práve na túto rovinu nehybných dôchodkových častíc.
Ešte je tu rovina takzvaných častíc, ktoré produkujú podobné objekty ako sú magnetar. Tieto častice môžu všade a ezoterik ich používa ako cestovný prostriedok. Nepodliehajú určitý čas ani svetu gravitačných častíc, ani svetu vákuových častíc, ani svetu neutrálnych častíc. No po určitom čase a to pár sekúnd sa menia na častice iného charakteru.

Váha, hmotnosť, váženie, metódy váženia, ruka a odhad váhy, zuby a odhad
hmotnosti a gravitačných síl, porovnávanie v dvoch rukách, prirodzený odhad váhy, vedomé váženie, závažia na váhe, náhrada vyvažovania, váženie obilia, kvalita obilia a váženie. Ezoterik na časticovej úrovni sa musí zaoberať aj takýmito témami, ktoré riešia problematiku váženia.

Ezoterik neustále atakuje svoje neurónové oblasti a núti neuróny, aby vytvárali nové schopnosti. Jednou z mimoriadnych schopností je budovanie mimoriadneho intelektu. Mimoriadny intelekt dosahuje ezoterik záujmom o všetko technické a technologické. Ezoterik chápe logicky a vedecky, že intelekt človeka v celej histórii ľudstva formovala schopnosť vyrábať nástroje, stroje a technológie. Úroveň myslenia a spôsobu myslenia sa u človeka formovala na základe vyrábať techniku a jej použitie. Z historického hľadiska možno vzájomne porovnávať úroveň techniky pravekého človeka a jeho schopnosti myslieť a premýšľať (kameň, palica, kosť). U prírodného človeka je to už technika hrnčiarstva, brúsenia, sekania, luk, oštep, metalurgia). Hovoríme o formovaní 20 % dnešného intelektu človeka. Možno hovoriť, že dnešné deti v materskej škôlke majú intelekt prírodného človeka. Technika človeka stredoveku a to voz, koleso, mlyn, metalurgia kovov, výroba zbraní, baníctvo a iné oblasti stále stačí iba na myslenie pomocou symbolov a to prírodných alebo náboženských. Hovoríme tomuto obdobiu aj život s božími bytosťami. Jednoducho táto úroveň techniky a technológie sformovala iba vyjadrovanie sa v obrazoch a ich voľný výklad a voľný význam. Nie je ešte rozvinutá schopnosť abstraktného myslenia založeného na kombinácii asi 20 až 30 znakov medzi sebou. Až technika a technológia parného stroja, strelných zbraní, priemyslu železa a iných nerastov vedie postupne k vedeckému a rozumovému skúmaniu sveta. Ľudská myseľ požaduje testovať, overovať, skúmať a bádať okolitý svet. Táto doba vytvára schopnosť hlbokého myslenia na základe abstraktného myslenia pomocou geometrických tvarov, číslic a dohodnutých písmen a slov. Dnešná doba je dobou idúcou k vede ako výrobnému procesu. Čo sa dá chápať ako potreba systematicky bádať a chápať svet okolo nás. Teda je to doba atómová. Človek spoznal svoje telo na úroveň bielkovín, aminokyselín, prvkov, atómov a častíc. Človek prenikol technickými prostriedkami do kozmu a začal vnímať priestor 2 000 galaxií okolo našej Galaxie.

Ezoterik mimoriadne hlboko študuje technologické a informačné oblasti, aby jeho úroveň abstraktného myslenia zasahovala čo najviac mikrosvet častíc, a tak isto aj mimoriadne vzdialené hlbočiny v kozme. Ezoterik psychickým prienikom do častíc a kozmu získava viac informácií ako dnešný vedecký človek. Ezoterik sa zároveň usiluje byť všestranne vzdelaná osoba, pokiaľ možno vo všetkých vedných odboroch. Aby ezoterik navršoval svoj intelekt, tak sa musí dostať do kontaktu s omnoho vyspelejšou technikou a technológiou ako má dnešné ľudstvo. Na prvý pohľad by sa zdalo, že ďalšie navršovanie intelektu nie je možné. Ezoterik si pomôže tým, že začne psychicky v kozme vyhľadávať technicky vyspelejšie organické kultúry (UFO) a v prvom rade sa bude zaujímať o ich technologickú vyspelosť a o ich chápanie sveta cez takúto technologickú vyspelosť.

Myseľ ezoterika a jeho schopnosť prenikať psychicky do kozmu cez častice nemá skoro žiadne časové a priestorové obmedzenia. A tak ezoterik si zoženie informácie o technike nielen od živej organickej hmoty, ale aj z informácií, ktoré sú uložené vo svete mŕtvych spomienok (špiritizmus). Ale je tu aj zdroj informácií o technike z roviny častíc a tu uložených dvojníkov po smrti organickej hmoty v kozme. Ezoterik tu má šancu nadobudnúť jedinečný spôsob myslenia a to tým, že si dokáže zabezpečiť informácie o organickej hmote v kozme a jej technologickom vývoji. Tieto informácie sú rozsiahle a idú aj do minulosti života organickej hmoty v kozme. Ezoterik tieto informácie zbiera a vo svojej mysli spracuje. Takýto prístup postupne povedie k mimoriadne netradičnému spôsobu myslenia. Ezoterik si samozrejme musí dávať pozor na to, aby svoje neurónové prepojenia nerobil, ako sa hovorí, natvrdo a mimoriadny intelekt používal iba na určité časové obmedzenia. Teda ezoterik sa skoncentruje do svojich neurónov. Prepojí jednotlivé zhluky neurónov k extrémnemu intelektu formovanému poznaním techniky a technológie organickej hmoty v kozme iba na určitý obmedzený čas a potom takéto prepojenia neurónov vráti do štandardnej rozumovosti dnešných ľudí. Keby chcel ezoterik trvalo fungovať v takejto extrémnej rozumovosti, tak by to skončilo za dverami psychiatrickej ambulancie. Ezoterik si nahodí v neurónoch extrémnu rozumovosť, spracuje v tomto stave získané informácie a potom ich uloží do spomienok. Neskoršie si tieto spomienky vyberie a venuje sa im v štandardnej rozumovosti. Ezoterik by mal tento postup a prístup dodržiavať. V zásade by sa dalo charakterizovať navršovanie a zdokonaľovanie intelektu ako cesta do hlbočiny matematického myslenia. Teda schopnosť mozgu stále viacej popisovať dianie a konanie na základe matematických fenoménov.

Informačný systém ezoterika a extrémne vzdialenosti v kozme charakteristické najväčšími maketami v kozme a to asi 2000 vriec, ktoré obsahuje ďalšie kozmické objekty ako bubliny a v nich množstvo vrstiev, niektoré vrstvy sú pozostatky kozmov minulosti, z ktorých zostali iba špecificky organizované častice. Potom kozmy, ktoré obsahujú atómy, prvky, galaxie, planéty a súhvezdia. Ezoterik za svojho života nie je schopný psychicky navštíviť všetky oblasti 2 000 makiet pod označením vrecia. Ezoterik má najviac informácií zo psychických prienikov na planéte Zem. Čím ďalej psychicky ezoterik prenikol, tým má menej informácií z gigantického priestoru kozmu. Ezoterici tohto zoskupenia sa usilujú o určitý druh reinkarnácie. Ide v zásade o to, aby ezoterik ešte za svojho života dokázal vo svojom tele uložiť spomienky na častice, ktoré zoskupil okolo seba. Ezoterik si uvedomuje, že po jeho smrti sa spomienky z jeho tela uložia na častice a poputujú do častíc v kozme. Dvojník zo zoskupených častíc sa po klinickej smrti ezoterika uvoľní z tela a nadobudne veľkosť asi polovice našej Galaxie a niekedy aj viacej. Dvojník, alebo to, čo označujeme pojmom dvojník, bude niesť informácie, ktoré ezoterik nadobudol počas organického života. Ezoterik si dvojníka predstavuje a vníma ako obrovský hard disk, ktorý obsahuje získané skúsenosti z oblasti ezoteriky a nesie si aj vhodné programy, čo sa má diať po jeho smrti v tomto obrovského hard disku plnom informácií. V zásade základnou úlohou tohto informačného systému je, aby dokázal udržať získané informácie z obdobia života ezoterika. A tieto informácie neustále upravoval a to tak, aby informačný systém tohto druhu fungoval neustále v točiacom sa kruhu alebo systémom čísla, ktoré sa neustále napočítava a tento postup je vo večnosti trvalý. Ezoterik buduje ešte za života programy aktivít, ktoré sa stanú súčasťou dvojníka po smrti ezoterika. Ezoterik trvalo skenuje rizikové miesta a faktory, ktoré by zásadne poškodili fungovanie informačného systému dvojníka. Zároveň dvojník mŕtveho ezoterika skenuje a vyhľadáva oblasti v kozme, ktoré sú pre ezoterika ideálne. Dvojník sa po smrti ezoterika nenaviaže na žiadne miesto a usiluje sa o to, aby aktívne skenoval priestor okolo seba a reagoval vo vnútri takými zmenami, ktoré ho udržia v trvalej aktivite na večnosť. Dvojník si buduje systém kontroly zmien v kozme a následne reaguje zmenami svojich programov. Dvojník ezoterika si uvedomuje riziko poškodenia nazbieraných informácií a organického softvéru.

Pridaj komentár