Zaoberáme sa psychickým prienikom do priestorov kozmu. Nájdete si tu v prvom rade určité informácie o našej slnečnej sústave a jej planétach. Tak isto sú tu informácie o súhvezdiach Orion a Labuť. V ich ramenách sa nachádza naša slnečná sústava.

Ezoterik na svojej duchovnej ceste do kozmu v prvom rade nadväzuje na poznatky vedeckej astronómie, ktorá skúma kozmos vedeckými prostriedkami. Ezoterik dá prednosť vedeckému poznaniu kozmu. Ezoterik vie vnímať kozmos aj v zníženej rozumovosti dnešného dieťaťa v materskej škôlke. Je to určitý typ komunikácie a vnímania kozmu. Je ho dobré použiť vtedy, keď ezoterik preniká do neznámej oblasti kozmu. Ezoterik si pri psychických prienikoch do kozmu preberá vhodné informácie od organickej hmoty pod označením UFO. Ezoterik môže získať informácie o kozme aj z iných netradičných zdrojov ako je svet mŕtvych spomienok organickej hmoty a tak isto svet dvojníkov, ktorí už nie sú viazaní na inú organickú hmotu. Ezoterik získava informácie o kozme aj z vlastného prieskumu v kozme, kde preniká tým, že si špeciálne upravuje neuróny k takýmto aktivitám.

Príchodom teleskopov do astronómie a hlavne Hubblovho teleskopu je tu možnosť pri teoretickom nácviku poznania využiť aj tieto pomôcky resp. to, čo zachytili v kozme. Ezoterik svoj prienik do kozmu pripravuje aj tak, že mimoriadne podrobne a hlboko študuje procesy prebiehajúce v kozme. Tu je hlavne potrebné, aby mal ezoterik napozerané dostatočné množstvo hodín videí o kozme. Ide o to, aby si ezoterik vedel vytvoriť o kozme vhodné obrazy zo spomienok uložených v pamäti.

Ezoterik sa musí naučiť vytvárať vo svojej mysli takzvané makety objektov v kozme. Prvá maketa v kozme je zmenšená maketa slnečnej sústavy. Ezoterik sa postupne naučí vnímať aj pozície planét. Tak isto ich vie skenovať, kde sa reálne nachádzajú voči Slnku. Ezoterik si postupne vytvorí aj maketu našej Galaxie a čiernej diery v strede Galaxie. Ako Slnko je centrálny bod našej slnečnej sústavy, tak čierna diera v strede našej Galaxie je tiež oporný bod pre orientáciu súhvezdí v našej Galaxie. A ezoterik postupne buduje maketu uloženia súhvezdí v našej Galaxii voči čiernej diere. Predpokladá sa, že súhvezdia sú uložené v špirálovitých ramenách. Ezoterik kľudne na začiatok môže vnímať súhvezdia našej Galaxie ako určité zvieratá, predmety a postavy. Nie je na tom nič nevhodné. No postupne musí prejsť na delenie súhvezdí podľa astronomických máp. A jednotlivé súhvezdia je potrebné sa naučiť vnímať priestorovo. Teda v každom súhvezdí sa v prvom rade ezoterik sústredí na najväčšie objekty ako sú hviezdokopy, hmloviny, žiariace hviezdy a aj galaxie, ktoré sú v hĺbke kozmu, ale možno ich pozorovať práve cez určité súhvezdie.

Ezoterik je na planéte Zem a pozoruje oblohu a jej určitý výsek. V tomto výseku môže vidieť niektorú planétu slnečnej sústavy a potom najväčšie a dobre žiariace objekty. V danom výseku oblohy sa môžu objaviť aj iné galaxie. Ale tieto galaxie v zásade nepatria do našej Galaxie. Táto skutočnosť v niektorých prípadoch vyrába chaos u meditujúceho ezoterika na dané súhvezdie. Treba si uvedomiť, že okolo našej Galaxie je asi 2000 galaxií, ktoré sú mimoriadne vzdialené od našej Galaxie, ale je tu nechtiac dojem, že sú v našej Galaxii a to je vizuálny omyl.

Ezoterik potom 2 000 galaxií uzatvára do makety zvanej hrášok alebo lentilka. Pokiaľ sa bude ezoterik zaoberať aj ostatnými galaxiami okolo našej Galaxie, tak je dobré využiť obrázky, ktoré vytvoril Hubblov teleskop, ktorý znovu ezoterikovi dovolí nahliadnuť do vnútra okolitých galaxií. Ezoterik preniká do kozmu rôznymi psychickými metódami a to cez klasické nacvičenie znetvoreného a pokriveného tela, cez nácvik raného štádia klinickej smrti alebo cez prírodné vedomie a schopnosť cez mozoček putovať psychicky cez magnetické polia. Vrcholový ezoterik preniká do kozmu na základe systému cvičenie dvojníka v neurónoch svojho tela, alebo inak povedané, ezoterik kopíruje patologický stav nezhubného bujnenia buniek na povrchu orgánov.

Prenikanie do kozmu cez častice voláme a označujeme ako systém dvojníka (UČI) a ezoterik už má v sebe trvalý systém prieniku na častice vlastného tela. Telo ezoterika obsahuje orgány a v nich bunky, v bunkách orgániky, v orgánikoch bielkoviny, v bielkovinách aminokyseliny, v aminokyselinách prvky, v prvkoch atómy a v atómoch častice. A tu v týchto gravitáciou zovretých časticiach sa ezoterik trvalo usadí. Inak povedané, ezoterik prinúti asi trojročným cvičením svoje neuróny a ich synapsie (čo sú nožičky neurónov), aby sa prepojili a prispôsobili na fungovanie psychiky ezoterika trvalo v rovine častíc. Ezoterik zároveň v sebe buduje dvojníka a to tak, že telo ezoterika je niečo ako lapač voľných častíc z kozmu, ktoré nepodliehajú gravitačným, ale ani vákuovým silám. Inak povedané, sú tak organizované, že môžu prenikať kozmom a len máločo ich zachytí. V kvantovej fyzike sa častice voľne letiace kozmom lapajú do špeciálnych lapačov. Ezoterik sa sám stáva lapačom častíc a tieto častice vo svojom tele organizuje do systému dvojníka. Častice ezoterik organizuje cez svoje želania do niečoho ako najmenšie možné logické obvody. Aby tomu človek rozumel, tak logický obvod je elektroinštalácia v dome, k tomu nejaké svietidlo a vypínač. A toto možno chápať ako najjednoduchší logický obvod. Pri výrobe počítačov sa logické obvody stále zmenšujú a zmenšujú, hovoríme tomu miniaturizácia logických obvodov. Vo vnútri procesora sa logický obvod už z dôvodu miniaturizácie musí nanášať technikov litografie, čo je ako mini odtlačok povrchu palca. Ešte ďalšia miniaturizácia je na úrovni kryštalickej mriežky minerálov a to sú už nanotechnológie, manipulácie s atómami vo vnútri prvkov. Dobrá je predstava manipulácie atómami skla cez laserový lúč v tvare ihly. Po takomto ošetrení skla sa menia jeho vlastnosti. Ezoterik však svojho dvojníka buduje ešte na miniatúrnejšej rovine a to sú logické obvody z častíc.

Dvojník je budovaný z voľne letiacich častíc a tieto sa organizujú do časticových logických obvodov podľa želania ezoterika. Ezoterik si dáva pozor na to, aby nebránil dvojníkovi v jeho rozvoji. Ezoterici najčastejšie robia chyby v tom, že dvojníka si predstavujú ako niečo organické, chcú mať z dvojníka priateľa, chcú formovať dvojníka tak, ako si to myslí a želá ich mozog. Ezoterici často chcú dvojníka využiť prvom rade na praktické účely bežného života. Alebo na naplnenie dosiahnuteľných prianí a želaní. Ezoterik v prvom rade programuje a organizuje častice v dvojníkovi k veciam nadčasovosti, jedinečnosti a večne trvajúcej dokonalosti. Ide v zásade o naplnenie princípov teológie večnosti. Teda aby po smrti ezoterika zostal fungovať dvojník z organizovaných častíc. Aby trvalo zbieral informácie o kozme a trvalo ich aktualizoval. Aby ako informačný systém fungoval na večnosť. Aby trvalo prenikal v kozme ďalej a ďalej. Aby sa organizoval vo vnútri seba tak, aby prežil všetky zásadne zmeny v kozme. Jeho priestorom je operovanie v dôchodkových časticiach, ktoré zostali po kozmoch ako je náš kozmos. Dvojník ezoterika preniká trvalo aj do minulosti kozmu, po ktorom zostávajú iba častice na dôchodku.

Tu si nájdete vhodné informácie o slnečnej sústave:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slne%C4%8Dn%C3%A1_s%C3%BAstava
http://sk.wikipedia.org/wiki/Planet%C3%A1rna_s%C3%BAstava
http://sk.wikipedia.org/wiki/Medzihviezdna_hmota
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A1cia
Tu si nájdete slnečnú sústavu a môžete to meditovať na spôsob rainbow mystic:http://www.youtube.com/watch?v=kIgpurS-QlI


http://www.youtube.com/watch?v=lApYQST-w2k
Tu si nájdete slnečnú sústavu tak, ako ju popisuje astronómia:
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.