Zasvätenie veštecké. Pod drevenou pyramídou. Zasvätenie do runového veštectva, indickej astrológie, numerológie, čínskej astrológie a do klasickej astrológie. Hypnotické stavy. Kreslenie znakov. Hypnotické ťahy. Rituál zasvätenia.

Pod zasvätením tu rozumieme takú úpravu psychiky, ktorá dovoľuje vytvoriť okolo fyzického tela aurický obal a v ňom sa vytvoria znaky každého vešteckého systému. Keď si spomeniete na zasvätenie, tak sa celý systém zaktivizuje a v aurickom obale sa objavia zasväcovacie znaky. Tie automaticky upravia psychiku do vešteckého stavu. Po skončení vešteckého výkonu sa znaky stiahnu a aurický obal sa upraví do normálu. Klasické veštkyne majú neustále niektorý veštecký stav a niektoré majú aj veštecké výkony v aure. Veštecký stav je trvalý a poškodzuje psychiku a zdravie.

Prebehlo už tretie zasvätenie do Veštectva 1. Je dobré, keď zasväcované osoby majú už nejaké skúsenosti a pracovali na rôznych vešteckých úrovniach. Prvé zasvätenie bolo robené bez prestávok a to sa ukázalo ako najvhodnejšie. Nedochádzalo totiž k prerušovaniu hypnotického stavu, ktorý sa čítaním hypnotických formuliek prehlboval, tiež ho prehlbovalo energetické veštectvo rukami. Najslabšie to bolo pri zasvätení, kde boli tri prestávky. Účinnosť klesala a účastníci zasvätenia museli byť znovu uvádzaní do hypnotického stavu. Pod hypnotickým stavom rozumieme špeciálny bdelý stav, pri ktorom sa rôzne veštecké znaky zapisujú hlboko a silne do psychiky. Pri prvých dvoch stretnutiach zasväcované osoby spoločne kreslili tie isté značky, runové znaky, geometrické tvary, čísla a písmená, čínske písané znaky a nakoniec klasické astrologické značky. Pri tretom zasvätení som postupoval individuálne, každý kreslil iné modifikácie znakov.

Zasväcovanie som spravidla robil za chrbtom zasväcovanej osoby. Niekedy ma zasväcovaná osoba za chrbtom cítila a bránila sa zasväteniu, mala prirodzený strach. Preto som za jej chrbtom zasväcoval inú osobu. Spravidla zasväcujem do veštectva v aure iba 6 osôb. Takýto počet umožňuje osobný kontakt a čas na rozhovor. Niektorých osôb som sa musel aj dotýkať fyzicky a na ich tele stláčať určité body.

Do seba som pri každom druhu zasvätenia zobral informačné pole osoby, ktorá bola v danom vešteckom systéme jedinečná. Pri každom systéme som zobral do seba informačné pole inej osoby z ľudskej histórie. Teda akési bezprostredné zasvätenie tými najlepšími.

Na treťom zasvätení bolo zaujímavé, že sme ho nechtiac a náhodou realizovali v drevenej pyramíde. Teda v prostredí, kde sú prirodzene nízke energie a je to exkluzívne vhodné na zasvätenie do veštectva, pretože veštecké výkony potrebujú nízky stav bioenergií.

Pri zasvätení som zistil, že každý používa určité znaky na veštecký výkon, buď sú to napríklad rímske číslice, znaky rúk, alebo egyptské hieroglyfy. Jedna osoba používa biele fľaky. Potom som rôzne veštecké znaky nadväzoval na ostatné znaky a cítil som, že zasvätenie je účinnejšie.

Zaujímavé bolo, že všetci intenzívne cítili chlad na povrchu tela aj napriek tomu, že sa dobre kúrilo. Veštecké zasvätenie sprevádzajú pocity chladu. Je to prirodzený signál , že zo zasväcovaných osôb sa stráca bioenergia.

Ďalej som zistil ďalší fenomén a to, že niektorí citlivejší jedinci dokážu vnímať prítomnosť vešteckých znakov počas vešteckého výkonu a keď veštecké znaky okolo seba cítia, tak sa nemýlia. Akonáhle sa veštecké znaky stratia, tak sa pri vešteckom výkone mýlia. Funguje to celkom spoľahlivo.

Po zasvätení vládla dobra atmosféra a chuť využiť aurické veštectvo pre život a napredovanie po duchovnej ceste.

Pridaj komentár