Požiadali ste ma, aby som sa pozrel na vašu cestu k Bohu, ktorá súvisí s vaším zdravotným stavom. Bohužiaľ, vaše postoje a názory na náboženstvo sú silne negatívne a v prvom rade nesprávne. To spôsobuje nesprávnu činnosť vašich neurónov.

Na ceste k živému Bohu svätcov je potrebné, aby ste si Boha a Boží svet neprivlastňovali iba pre seba, ale dopriali ho aj iným kresťanom. Hovorte si: aj tebe patrí Boh, aj jemu patrí Boh.

Na ceste k živému Bohu svätcov v hinduistickom systéme je potrebné, aby ste svoju sexualitu otvorili hinduistickým božstvám. Predstavujte si, ako vaše sexuálne fantázie navzájom splynú a spoja sa.

Na ceste k živému Bohu svätcov v islamskom systéme je deštrukcia na vaše zdravie najaktívnejšia. Oddeľte strach od islamského náboženstva. Boh pre tento národ je tak isto láskavý a dobrý. Vážte si každého Araba, ktorý je mierny a láskavý. Tým agresívnym želajte tiež Božiu prítomnosť.

Na ceste k živému Bohu svätcov ste na zlej strane aj v budhizme. Ukľudnite svoju zlobu a hnev a v predstavách pohlaďte každého budhistu, ktorý si váži náboženstvo. Veď nikto nemôže za to, kde sa narodil a kde žije. Keby sa narodil a žil u nás, bol by kresťan.

Na ceste k živému Bohu svätcov v pravoslávnom systéme ste tak isto v negatívnom princípe. Bolo by rozumné, keby ste nad pravoslávnymi kostolmi nevideli viať červené zástavy a kosáky. Skúste sa v predstave dotknúť ikony a požiadať Bohorodičku o láskavosť.

Skúste zmeniť k náboženskej problematike postoj a Boh svätcov vám dá nádej zdravia.

Obrázok č.1 vyjadruje súčasnú úroveň, obrázok č.2 možný postup.

Pridaj komentár