Indiánska myseľ. Technika belochov. Vysielačky. Elektrónky. Elektrospotrebiče. Poškodenie psychiky. Špeciálne rituály. Kmitajúca aura. Odkaz Indiánov. Zasväcovacie postupy. Zasvätenie.

Výcviku Silva mysle sa venujem už radu rokov a dôsledne precvičujem všetko, čo sa okolo Silva techník napísalo a povedalo. Postupne som sa dostal do stavu mysle, kde mi doterajší prístup nevyhovoval a to preto, lebo nevytváral trvalo kmitajúcu myseľ. Tak isto tí, ktorí prešli výcvikom v rôznych Silva kurzoch, po čase nepociťovali z tohto kurzu jednoducho nič. Robil som roky zbežný prieskum opytovaním, čo im priniesla Silvovka.

Svojimi vešteckými technikami som vyhľadal už nežijúcich Indiánov, ktorí sa dostali do kontaktu s elektrónkovou technikou a spôsobovalo im to nemalé problémy. A ako to u prírodných národov už býva, tak sa s prijatím elektroniky vysporiadali po svojom.

Aby si vhodne naladili svoju myseľ na technické vynálezy, tak vytvorili sériu zasväcovacích postupov, ktoré dovoľovali, aby sa ich myseľ stala kmitajúcou a vibrujúcou. Prišli na to, že pokiaľ pri zasvätení niekto rytmicky búcha na nejaký predmet, tak je možné tento rytmický zvuk akože chytať do špeciálne vytvorených klincových alebo kovových objektov a tento kmit vhodne vložiť do ľudskej mysle.

Indiánsky zasväcovateľ musí mať špeciálnu myseľ, ktorá vníma jeho telo zväčšené aspoň o 10 centimetrov. Ľudia, ktorých vedomie je vysunuté do aurického obalu okolo tela , majú v tele neštandardné bunky, ktoré sa podobajú na prehistorické bunky organizmov podobných pavúkom. Veštecky to vyciťujem ako prehistorické tkanivá a určitú medicínsku degeneráciu. A práve takéto typy ľudí dokážu vytvoriť zasvätenie u iných a otvoriť im v tomto prípade trvalo kmitajúcu myseľ, ktorá sa stáva základom všetkých ostatných zasvätení rôzneho druhu.

Meditačným spôsobom som si vytvoril stav vysunutej mysle do aury a už som mohol robiť zasvätenie pomocou indiánskych pomôcok. Tieto pomôcky som vedome vytvoril z hrubého materiálu a to tým najprimitívnejším spôsobom. Pri samotnom zasväcovaní som bol v zvláštnom tranzovom stave, akoby som robil pohyby a pokyny, ktoré mi niekto udeľoval. Predpokladám, že to bola moja intuícia a napojenie na spomienku indiánskeho šamana, ktorý robil takéto zasvätenia do kmitajúcej aury.

Snažil som sa zasvätením otvoriť niekoľko úrovní kmitania. Aura zasvätenej osoby sa postupne rozkmitala v stále menšom priestore. Najprv to bol priestor pingpongovej loptičky a postupne sa kmitanie prenieslo na veľkosť ryžového zrnka. Zasväcované osoby mali k dispozícii aj obrázky atómov, molekúl, jadier a častíc. Usiloval som sa ich obrázkami naladiť do vhodného stavu. Počas rituálov zneli neustále rezonančné zvuky, ktoré som podľa vzoru indiánskych praktík zachytával v zasväcovaných predmetoch a ukladal do mysle zasväcovanej osoby.

Pridaj komentár