Zaoberali sme sa vešteckými výkonmi v spolupráci s mozočkom. Mozoček sa nachádza v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Je veľký ako menšia tenisová loptička a má 5 častí vľavo a 5 častí vpravo.

Mozoček je pre veštecké výkony ideálny z toho dôvodu, že sa cez jeho bunky možno veľmi dobre napojiť psychicky mimo tela na živý alebo neživý objekt. Ezoterik pri 10 % koncentrácii do mozočka z celkovej 100% môže požiadať mozoček, aby sa intenzívne koncentroval do vnútra ezoterikovho tela alebo stočil neuróny v mozočku na veštecké vnímanie toho, čo sa deje okolo ezoterika alebo aj v značných vzdialenostiach od ezoterika.

Mozoček je pre veštecké výkony ideálny aj pre to, že je schopný spracovávať extrémne množstvo informácií z tela ezoterika, ale aj z inej osoby, objektu alebo priestoru. Dalo by sa povedať, že doslova vyžaduje nasávať do seba veľké množstvo informácií.

Mozoček všetko spracováva v znakoch a poriadne rýchlo. Pokiaľ ezoterik myslí cez mozoček, tak má veľmi jasno v hlave. Mozoček je schopný upratať spomienky ezoterika do určitých skupín a podskupín. Pokiaľ by chcel človek operovať v pamäti bez účasti mozočku, tak to ako keby mal v hlave betón a veľmi slabo a pomaly by mu išlo myslenie a bádanie spomienok.

Mozoček je schopný po požiadaní sa skoncentrovať aj do takých malých objektov, do ktorých by sa bežná ľudská myseľ nedokázala skoncentrovať. Ide o bunky, molekulárne látky, atómy a častice. Bez mozočku by sa vlastne nedala robiť bunková ezoterika.

Mozoček je schopný sa skoncentrovať na veľké množstvo objektov naraz a udržať túto koncentráciu dlhšiu dobu. Bežné ľudské myslenie sa horko ťažko skoncentruje na 10 objektov naraz a v tomto stave nevydrží dlho.

Mozoček sa môže napojiť pri vešteckom výkone na iné mozočky a zvyšovať svoj vlastný potenciál a výkonnosť. Stáva sa, že pri vešteckom výkone už samotný mozoček ezoterika nestačí výkonnosťou na množstvo objektov a údajov, ktoré treba spracovať.

Mozoček je schopný premostiť myseľ človeka na určité patologické a chorobné stavy organických objektov a využiť toto premostenie pre vytvorenie ideálnych podmienok pre veštecký výkon. Ezoterik už nemusí používať sugeráciu chorobnosti, využije skutočnú chorobnosť iného organického objektu.

Mozoček môže naraz používať viacero vešteckých techník, navzájom ich kombinovať a tým robiť ešte lepší veštecký výkon.

Mozoček po získaní informácií z danej oblasti a z daného objektu ich sám vyhodnotí, spracuje cez vlastné znaky a ezoterikovi poskytne štatisticky spracované informácie.

Mozoček je pre veštecké výkony ideálny aj z toho dôvodu, že po získaní informácií sa ezoterik odosobní. Zabudne na seba, na svoje ciele a môže sa začať cítiť ako objekt vešteckého výkonu. Ezoterik sa môže cítiť ako planéta, bunka, iná osoba, ako zviera, ako galaxia a podobne.

Mozoček sám dokáže vytárať okolo seba niečo ako energetický kotúč a v ňom zobrazovať získané údaje v plnom rozsahu o objekte, ale aj o obrovských objektoch ako je kozmos.

Mozoček dokáže vytvoriť kontrolné sieťky, ktoré dokážu veľmi dobre rozlíšiť klamlivé informácie od pravdivých informácií a to vďaka tomu, že premostí svoje znaky v mozočku s matematickými číslicami.

Jednoducho, pokiaľ chce ezoterik dosahovať špičkové veštecké výkony, tak to určite nepôjde bez mozočku. A ezoterik, ktorý sa bude uberať k vešteckým výkonom cez iné systémy, nemá šancu dosiahnuť najvyššiu úroveň.

Aby sa ezoterik stal vešteckým špecialistom a dosahoval špičkové veštecké výkony do rôznych oblastí, musí zvládnuť samozrejme základy vešteckých techník. V prvom rade sa musí odnaučiť používať pri veštectve oči, ušné bubienky, jazyk, končeky prstov a nosnú sliznicu. Ezoterický veštec pre veštecké výkony bude zásadne používať šedú kôru veľkého mozgu a to šedú kôru zrakového mozgu, šedú kôru sluchového mozgu, šedú kôru temenného mozgu, šedú kôru predného mozgu a šedú kôru zo spodku mozgu. Ezoterický veštec musí vedieť cez otvorené oči vytlačiť predstavy na papier pred sebou a vidieť tam, čo potrebuje. Ezoterický veštec musí zvládnuť veštecký výkon cez svalové platničky v rámci kineziologického veštectva. Musí ovládať svalový test, pri ktorom musia svalové platničky tuhnúť, pokiaľ sa nehovorí pravda a uvoľňovať sa, pokiaľ sa pravda hovorí. Svalové platničky na všetko negatívne, choré a nebezpečné musia reagovať tuhnutím. Na všetko pozitívne, prospešné a dobré musia reagovať uvoľňovaním. Ezoterický veštec, ktorý ide k vešteckej dokonalosti, musí zvládnuť techniku vešteckej komunikácie s anjelskými sférami detských dyslektikov a ich spomienkami vo svete mŕtvych. Ezoterický veštec musí zvládnuť veštecké výkony cez množstvo tarotových kariet a naučiť sa kombinovať symboly na tarotových kartách a to tak, aby vedel preniknúť k objektu vešteckého bádania. Ide o veštecké výkony prírodných ľudí šamanskej histórie. V tomto prípade je rozumovosť 50 % a pripomína úroveň detí v materskej škôlke.

Ezoterický veštec musí zvládnuť aj úroveň zvieracieho vyciťovania veštecky ošetrovaného objektu pri 20 % rozumovosti, čo je úroveň cvičeného zvieraťa a reaguje sa cez brušný mozog, ktorý je uložený v tenkých a hrubých črevách. Tento reaguje vyslovene systémom je to vhodné alebo to nie je vhodné na zožratie alebo párenie. Ezoterický veštec musí zvládnuť veštecké výkony v autohypnotickom spánku, ktorý sa podobá ranému štádium zaspávania. Tu sa treba naučiť dekódovať snové symboly do reálnych obrazov. Ezoterický veštec sa musí naučiť používať v jednej časti veľkého mozgu mediálny stav bez vôle a v druhej časti veľkého mozgu stav extrémnej fyzickej sily. Ezoterický veštec sa musí naučiť kozmické vedomie a vytvárať systém malých čiernych dier po vzore čiernej diery v strede našej Galaxie. Ezoterický veštec musí zvládnuť bunkové vedomie, dokázať premostiť psychiku na organický život a používať UFO odtlačok napríklad chobotnice na veštecké výkony. Ezoterik musí ovládnuť kozmické vedomie cez ganglie v tele a potom vytvárať malé čierne diery s dočasnou životnosťou. Ezoterik musí ovládnuť schopnosť vyhľadať magmatické záznamy o živote na planéte Zem a dekódovať ich. To by bol taký slušný veštecký základ. Ezoterik musí ovládať prepojenie mozočku na iné mozočky. Tak isto prepojenie mozočku na choré bunky môže pomôcť ezoterikovi pri vešteckých výkonoch.

No ezoterik, ktorý chce byť skutočne špičkový, musí na sebe pracovať aj intelektuálne a vzdelávať sa k všestrannosti. Teda mať základy z medicíny, patológie, sexuológie, psychológie, fyziky, matematiky, logiky, filozofie, astronómie, z jadrovej fyziky, chémie, biochémie, histológie, genetiky. Tak isto ovládať moderné technológie, marketing. Jednoducho, aby bol ezoterik špičkový veštec cez mozoček, tak musí dosiahnuť slušnú úroveň vzdelanosti., aby mohol robiť aj rovinu rozumového veštectva.

Pokiaľ chce niekto mimoriadne dobre ovládať veštecké výkony, tak musí prejsť aj špecializovaným výcvikom a to kombináciou vešteckých techník, ktoré sú zahrnuté v astrologických príručkách. No bez operácií v mozočku nemá šancu robiť vrcholovú astrológiu. Nemáme tu na mysli výkony komerčných astrológov dnešnej alebo minulej doby.

Zasväcované osoby si precvičili základy veštectva cez veľký a stredný mozog a prešli na veštecké výkony na mozoček. Saša Pueblo prevádzal zasvätenie, pri ktorom podprahovo ukladal zasväcovaným osobám informácie o fungovaní jednovaječných dvojčiat alebo siamských dvojčiat, ktoré boli operačným výkonom oddelené. A aj v prípade, že jedno z oddelených siamských dvojčiat zomrelo. Zasväcované osoby precvičovali ďalšie veštecké techniky cez mozoček. Po ukončení základných cvičení sa pristúpilo k samotnému zasväteniu, ktorého cieľom je posilniť veštecké techniky cez mozoček. Saša Pueblo vybral z celej histórie ľudstva asi 30 jedincov, ktorí sa čo najmenej mýlili vo vešteckých výkonoch. Ide o jedincov, ktorí musia vedieť operovať v mozočku, používať ho na veštecké výkony a zároveň musia mať vybudované niečo ako mriežky alebo tabuľky, do ktorých sa ukladajú hlavne matematické číslice a matematické výpočty. Cez takýto systém sa potom filtrujú všetky získané informácie v sebe alebo mimo seba. Je samozrejme vhodnejšie, keď mriežku zbuduje mozoček a vloží do kontrolnej mriežky vlastné znaky matematických číslic a matematických výpočtov. Filtračnú mriežku možno vybudovať aj z planét, čiernych dier, technologických postupov, minerálov, rezonancií, UFO odtlačkov organického života, UFO sveta mŕtvych, anjelských sfér detských dyslektikov, z magnetických záznamov v magmatickom jadre planéty Zem, ďalej z atómových jadier, prvkov a častíc. Mozoček na všetky tieto objekty vytvorí vlastné znaky a uloží ich do mriežky. Ezoterik si musí zvyknúť, že mozoček tie isté znaky bude neustále meniť a prispôsobovať. Všetky tieto znaky vytvoria kontrolné mriežky, možno ich prirovnať k filtračným zariadeniam, cez ktoré sa musia získané spomienky prefiltrovať a vylúčiť klamstvá a nezrovnalosti. Dokonca je možné budovať filtračné zariadenie, ktoré opraví nepresné a klamné informácie.
Uvádzam koordináty jedincov, ktorí boli psychicky usadený v mozočku, zároveň vedeli cez mozoček robiť veštecké výkony, robili aj prísnu kontrolu pozbieraných informácií a tým dokázali robiť veľmi presné veštecké výkony a obmedziť nepresnosti, ktoré sa vo vešteckom výkone objavujú. Za týmto účelom používali systém geometrickej predstavy mriežky, do ktorej dávali určité predstavy a to najčastejšie matematické číslice, ale aj iné predstavy. Koordinát zemepisnej dĺžky a šírky označuje miesto, kde žije dotyčná osoba alebo sa tu nachádzajú jej posmrtné pozostatky.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,L). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Preveruje veštecké zistenia cez filter matematických číslic a matematických výpočtov a tak isto cez rôzne kombinácie vešteckých techník, ktoré nie sú problémom pre operácie cez mozoček.

02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,K). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Preveruje veštecký získané informácie cez systém predstáv o pyramídach a k tomu matematické výpočty. Často všetko z mozočku presúval do aury okolo svojho tela.

03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém UFO znakov a cez číslice.

04. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,G). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém znakov, ktoré vytvoril mozoček z matematických výpočtov. A k tomu pridáva znaky mozočka, ktoré súvisia so správnymi vešteckými výkonmi v minulosti.

05. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém znakov súvisiacich s čiernou dierou, tak isto so znakmi, ktoré mozoček vytvoril z UFO kontaktu. Každá najmenšia informácia z vešteckého výkonu je podrobovaná preverovaniu zo strany mozočku.

06. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém znakov, ktoré označujú skutočne existujúce objekty ako kamienky, drievka a podobne. Tak isto cez znaky mozočku, ktoré vznikli tým, že mozoček skenoval číslice a výpočty.

07. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém prepojenia na iné mozočky a znaky v týchto mozočkoch, ktoré označujú reálne udalosti a reálne objekty a matematické výpočty.

08. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém znakov, ktoré vyprodukoval mozoček z matematických čísel a výpočtov.

09. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém znakov, ktoré vyprodukoval mozoček z matematických výpočtov.

10. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém premostenia na iné mozočky a cez znaky mozočku, ktoré vznikli z čísel a výpočtov.

11. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,G). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém mriežok, ktoré obsahujú znaky, ktoré vytvoril z čísel a výpočtov, a tak isto z bielej línie anjelských sfér detských dyslektikov.

12. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a dĺžka (16,D). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém znakov, ktoré mozoček vytvoril vnímaním čiernych dier. Za týmto účelom používa asi 400 znakov, ktoré vytvoril mozoček pri vnímaní čiernych dier v kozme.

13. Z oblasti Sumatra. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,J). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém mriežky v ktorej sú uložené znaky z anjelských sfér detských dyslektikov.

14. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (18,M). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém znakov, ktoré mozoček vytvoril z geometrických štruktúr presného charakteru, kde sú známe vzdialenosti strán a uhlov.

15. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,C). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém viacerých mriežok, ktoré obsahujú znaky z matematických výpočtov, z anjelských sfér detských dyslektikov, z čiernych dier a z reálnych procesov a objektov.

16. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,D). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém množstva geometrických sieťok s množstvom znakov z mozočku. Tak isto je tu sieťka obsahujúca rôzne znaky vytvorené z vešteckých techník.

17. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,E). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém rôznych geometrických sieťok obsahujúcich množstvo znakov z mozočku.

18. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém geometrickej sieťky, ktorá obsahuje znaky z mozočku súvisiace s magnetickými záznamy v magmatickom jadre Zeme. A vieme, že magnetické záznamy, ktoré prechádzajú cez ľudí, zapíšu iba to, čo sa skutočne udialo a nie to, čo si človek myslí. Tak isto je tu mriežka so znakmi, ktoré vytvoril mozoček z minerálov.

19. Z oblasti Haiti. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém znakov, ktoré mozoček vytvoril z rôznych svetelných blikaní, zvukových rezonancií a kmitov v materiáloch.

20. Z oblasti Mexiko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém mriežky, do ktorej mozoček uložil znaky z kontaktu s organickým životom v kozme.

21. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém znakov z atómov a častíc.

22. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,K). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém sieťky obsahujúcej znaky, ktoré vyprodukoval mozoček zo sexuálnych obrazov.

23. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém mriežky so znakmi z kryštálov.

24. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,M). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém mriežky a znakov z génov v ľudskom tele.

25. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,P). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém mriežky, v ktorej sú znaky kusov ľadu. Táto mriežka slúži ako pasca na klamstvá.

26. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém mriežky so znakmi, ktoré vyprodukoval mozoček z technologických výkresov.

27. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém autohypnotického stavu, čo je stav zaspávania a do toho vytvorené somnambulné energetické kotúče a do nich dáva snové obrázky, súvisiace s reálnymi objektmi.

28. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém mriežky, ktorá obsahuje znaky mozočku, ktoré boli vytvorené vnímaním brúsených diamantov.

29. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,Q). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém mriežky, do ktorej sa dajú znaky vnútorných kazov v mineráloch. Klamstvá zostanú vo vnútri kazov.

30. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,Q). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém mriežok a znakov vytvorených z embryonálnych buniek. Slúži na vyhádzanie triviálnych právd a zdôraznenie hlbších zákonitostí sveta.

31. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,Q). Jedinec usadený psychicky v mozočku. Veštecké informácie preveruje cez systém UFO odtlačkov zo sveta mŕtvych. Mozoček prekóduje tieto UFO odtlačky do znakov. Slúži to na triedenie klamstiev a právd.

V zásade ide o to, aby veštecký výkon robil samotný mozoček, ktorý všetko prevádza u každého meditujúceho do zvláštnej a individuálnej znakovej reči. A potom sa použijú niektoré znaky ako čistiace zariadenia pre zvýšenie pravdivosti vešteckého výkonu.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár