Venujeme sa systému dvojníka 6000R ako nasledovníka dvojníka 5000 magnetar, Silva, mandala, anjel, astrál, klinic. Tento dvojník 5000 je predchodca dvojníka UFO Iveta 5000 magnetar a ten je predchodca dvojníkov 4000, 3000, 2000, 1000, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pred dvojníkom 1 tu bol nepriamy vplyv dvojníkov. Dnes sme sa už nácvikom raných štádií klinickej smrti prepracovali k dvojníkovi 6000R.

Dvojník 6000R je mimoriadne špecificky iný dvojník ako dvojník 5000. Dvojník 5000 je budovaný v stave denného a nočného vedomia, teda v línii života. Dvojník 6000R je budovaný v línii, ktorá ide od života organickej hmoty k smrti. Smrť je tu reprezentovaná raným štádiom klinickej smrti a prehlbovaním do hlbších štádií klinickej smrti, ale nie do štádia fyzickej smrti. Dvojník, ktorý sa prepracuje v raných štádiách klinickej smrti, sa výrazne odlíši od dvojníka 5000. Zmysel vytvoriť dvojníka 6000R je v tom, že ezoterik ako súčasť organickej hmoty jedného dňa zomrie a keby si ponechal v momente smrti líniu dvojníkov pre život, tak by sa aj tak dvojník pozmenil na dvojníka 6000R. Ezoterik, ktorý ešte pred smrťou realizuje tohto dvojníka, má možnosť skontrolovať a preveriť zmenu dvojníka 5000 na dvojníka 6000R, ktorý prejde v momente skutočnej smrti ešte jednou premenou. Pôjde o premenu poslednú, kedy sa dvojník 6000R zmení na dvojníka, ktorý sa definitívne odpúta od tela ezoterika a pravdepodobne si zoberie do seba spomienkové impulzy z drsných endoplazmatických retikúl vo vnútri neurónových a tukových buniek. Teda hovoríme tu o spomienkach, ktoré má ezoterik uložené v tele.

Ezoterik buduje systém dvojníkov na nepatologickej platforme. Osoby, ktoré majú systém dvojníka na patologickej rovine, majú stopercentnú istotu, že ich dvojník prevedie spomienky danej osoby do priestoru častíc. No ezoterik takúto istotu nemá a preto je potrebné pracovať s dvojníkom čo najbližšie stavom skutočnej smrti. A reálne je pracovať so systémom dvojníka práve v stave hlbokej klinickej smrti. Dvojník 5000 vchádza do stavu ranej klinickej smrti, postupne sa uvoľňuje z tela ezoterika, umiestňuje sa v priestore kozmu a to tak, ako to bude po smrti ezoterika. Po skončení nácviku v ranom štádiu klinickej smrti sa dvojník z kozmu vracia do tela ezoterika, ale už je zásadne iný ako dvojník 5000. Ezoterik na podnet dvojníka precvičuje v ranom štádiu klinickej smrti všetky fázy vývoja dvojníka. Teda dvojníka 01, 02, 03, 04, 05, 06, 1000 – 5000.
Dvojník 6000R, Tantra škola, rané štádium klinickej smrti a astrálne projekcie raného štádia klinickej smrti. Celkovo je pre ezoterika mimoriadne ťažké prekonať psychické bloky ohľadom strachu zo smrti. Je to pochopiteľné. Kto by chcel dobrovoľne zomrieť a ukončiť svoj život? Jedine osoby v ťažkých životných situáciách, osoby ťažko depresívne a melancholické. Organizmus prirodzene vytvára množstvo blokovacích mechanizmov, aby ezoterik nešiel do raného štádia klinickej smrti. A tak musí vynaložiť množstvo úsilia, aby prekonal milióny rokov budovaný strach pred smrťou. K tomuto prirodzenému strachu sa pridávajú u mysliaceho človeka aj jeho vlastné predstavy a výchovné procedúry zamerané na to, aby sa človek bál smrti. Jednoduchšie sú na tom ezoterici, ktorí zažili klinickú smrť a majú svoju osobnú skúsenosť. Ezoterik, ktorý nemal takéto šťastie, bude musieť tvrdo trénovať, aby ovládol svoju psychiku a dokázal ju udržať v určitom vhodnom stave.

V prvom rade je to stav skľudnenia a stíšenia. Potom je to stav nácviku pozastavenia činnosti niektorých častí orgánov a to už s presunom krvi do oblasti výskytu 6. neurónových oblastí. Ide o šedú kôru veľkého mozgu, stredného, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Skutočne krv musí odtiecť z orgánov a svalov do neurónových oblastí. Potom treba naučiť sa vhodne dýchať. Ezoterik si pri nácviku raného štádia klinickej smrti necháva v pľúcach máličko vzduchu a iba jemne nadychuje a vydychuje. Toto dýchanie musí byť minimalizované a v tomto stave sa psychika presúva na šedú kôru veľkého mozgu a tu cez určité skupiny neurónov začína bioenergeticky psychika natekať do sveta mŕtvych, a teda na rovinu atómov. Pokiaľ má ezoterik dvojníka, tak na rovinu častíc. Ezoterikovi sa otvára svet mŕtvych spomienok, ktoré do častíc putujú z každej zomierajúcej organickej hmoty. Pri tomto nácviku sa musí psychika ezoterika zásadne zmeniť a ezoterik sa stáva špiritistom. Predtým mohol psychicky pôsobiť v strednom mozgu, mieche alebo v mozočku. Ale po tomto výcviku bude už fungovať vlastne z dvoch miest v tele. Cvičený ezoterik funguje zo 6. neurónových oblastí naraz a to z neurónov veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočka, miechy, brušného mozgu a systému ganglií. Hovoríme, že ezoterik robí 6. základných ezoterických ciest.

Ďalší problém je v tom, aby osoba cvičiaca klinickú smrť si vedela vôbec smrť detailne predstaviť. Ezoterik už odmieta myslieť, nemieni sa zúčastniť dýchania. Chce smrť a nie návrat do života. Tieto stavy si musí neustále udržiavať. Najťažšie je oslobodiť sa od potreby dýchať. Najlepšie je vydýchnuť všetko vzduch z pľúc a postupne si na prstoch počítať. Počítate a odmietate sa nadýchnuť. Pri čísle 30 príde strach, chcete sa nadýchnuť a to treba prekonať a vychutnať si moment oslobodenia od návyku dýchať. Neodporúča sa ísť ďalej a počítať do 50. Osoby pri tomto nácviku by nemali byť samé. Toto cvičenie je nebezpečné a každý cvičí na vlastnú zodpovednosť. Po zvládnutí tohto stavu treba mať zvládnutú sexuálnu ezoteriku a tvorbu prány z oblasti pohlavných orgánov ako náhradu za krv. Prána preniká do orgánov, ezoterik ju ťahá hore do pľúc a tu sa musí naučiť ďalšiu techniku a to dýchanie prány cez pľúca a v nich cez alveoly. Nie je to jednoduché. Niekto môže mať pocit, že má pľúca zaliate vodou alebo má astmatický záchvat. Ezoterik prekoná aj tento stav a do žíl prúdi minimum vzduchu a maximum prány. To už ezoterik dosahuje hlboký stav klinickej smrti.

Dvojník 6000R a prvky, atómy a častice. Dvojník 6000R a Silva častice. Prienik dvojníka cez rezonancie mimo náš kozmos, ktorý označujeme v ezoterike maketou balónu. A hovoríme, že v priestore balónu je maketa tisíc skladov dáždnikov a v každom sklade dáždnikov je po tisíc skladov dáždnikov (1000 × 1000 = 1 000 000). Každý dáždnik obsahuje asi 10 skladov banánov (1 000 000 × 10 = 10 000 000 ) a každý sklad banánov v zmysle v makety časti kozmu je asi 1200 banánov (10 miliónov × 1200 = 1,2 bilióna objektov). V každom banáne je okolo 5 zemiakov (1,2 bilióna × 5 = 6 biliónov ). V každom zemiaku je asi 1 000 strukov ( 6 biliónov × 1000 = 6 triliónov ) a v každom struku je v zmysle makety 7 hráškov ( 6 triliónov × 7 = 35 triliónov). V každom hrášku je asi 2 000 galaxií ( 35 triliónov × 2000 = 70 kvadriliónov). A každej galaxii sú súhvezdia a planéty.

Aký je vlastne dvojník 6000R?

Dvojník 6000R vyžaduje, aby sme kozmos vnímali na základe uvoľnených gigantických mračien častíc. Ide o také veľké objekty ako náš kozmos o veľkosti balóna, v ktorom je tisíc skladov po tisíc dáždnikov. Čo je všetkými svetovými smermi asi 1000 x (1 000 000 triliónov krát 140 000 biliónov krát 5 biliónov krát 40 000 miliárd svetelných rokov). A to sú mimoriadne extrémne vzdialenosti, ktoré si ľudská rasa asi len ťažko dokáže predstaviť. No v prípade anti čiernych skrížených dier tu hovoríme o 10 až 100 násobne väčších objektoch ako je maketa nášho kozmu v predstave balónu, ktorý obsahuje 1000 skladov po tisíc dáždnikoch.

A tieto mračná častíc v systéme anti čiernych skrížených dier vykazujú kľudné hry voľných častíc, teda nie viazaných do systému atómov, prvkov, tuhých, plynných, tekutých látok a organickej molekulárnej hmoty. Teda je to voľné mračno častíc, ktoré si navzájom vymieňajú a presúvajú častice. Ezoterik má pocit, že je to niečo ako opravovňa častíc, ktoré svoj potenciál vytĺkli a navzájom sa pospájali do zoskupenia vybitých častíc. Všetko sa podobá gigantickým pásom niečoho ako sklená hmota. A všetko plynie kľudne ako v sanatóriu.

Keď budeme skúmať procesy v našom kozme, ktorý vnímame v zmenšenom meradle makety balónu, tak cez tento balón prechádzajú dve kolosálne anti čierne skríženie diery s mračnami častíc. Zasekli sa do seba a vedú niečo ako súboj. A výsledok tohto súboju je náš kozmos v mierke makety balóna, kde je 1000 skladov po tisíc dáždnikov. Teda tento kolaps dvoch gigantických anti čiernych dier vyprodukovalo už 150 kozmov pred naším kozmom vnímaným cez maketu balóna. A pravdepodobne vyprodukuje aj kozmos 151. Ale to náš kozmos balón musí skolabovať. Na povrchu nášho kozmu pod označením balón sa nachádzajú špongiové čierne diery, ktoré odchytávajú uvoľnené častice z nášho balóna. Špongiovité čierne diery natláčajú častice do seba a tvoria základ budúceho kozmu. Každý zo 150 kozmov pred naším kozmom v podobe makety balóna po sebe zanechal určité množstvá častíc a v týchto časticiach sú uložené informácie, čo sa v týchto kozmoch dialo. Iba asi v 16. kozmoch smerom do času minulého od nášho terajšieho sú na časticiach záznamy organickej hmoty v podobe dvojníkov. V ďalších 144 kozmoch do minulosti organický život s najväčšou pravdepodobnosťou nebol žiadny.

Dvojník 6000R po smrti ezoterika uloží spomienky ezoterika do sveta častíc. Organická hmota, ktorá má dvojníka, zvyčajne uloží spomienky iba na častice o veľkosti nášho kozmu. Poznáme zatiaľ iba jedného dvojníka a to Čecha F. Bardona, ktorý svoje spomienky uložil do častíc a to v priestore našej Galaxie. V tomto prípade vnímať, že išlo o vedomú činnosť v zmysle túžby uložiť spomienky ezoterika do väčšieho priestoru ako je bežné. Ezoterici tohto zoskupenia sa snažia uložiť svoje spomienky nielen do častíc makety nášho kozmu, v ktorom je tisíc skladov po tisíc dáždnikov, ale sa snažia, aby sa spomienky po ich smrti uložili na extrémne veľkom kozmickom priestore presahujúcom aj 100 násobok veľkosti nášho kozmu pod označením balón. A to všetkými svetovými smermi.

Dvojník 6000R tým, že je cvičený v raných štádiách klinickej smrti, sa počas nácviku vždy zo živého tela ezoterika dostane do priestoru častíc a možno si overiť, akú časť kozmu zaberie. Po ukončení stavu raného štádia klinickej smrti sa dvojník z častíc v kozme stiahne do častíc v tele ezoterika.

Dvojník 6000R je počas života ezoterika viazaný na častice v prvkoch ezoterika a mimoriadny kontakt je na impulzy v drsných endoplazmatických retikulách neurónových a tukových buniek. Ide tu vlastne o spomienky ezoterika v podobe impulzov: A tieto impulzy po skutočnej smrti ezoterika odchádzajú so systémom dvojníka na úroveň častíc v kozme v určitom priestore v kozme. Ide o priestor, ktorý ezoterik dokázal s dvojníkom navštíviť počas života. Medzi spomienky je neustále vkladané želanie, aby systém dvojníka po smrti ezoterika hľadal neustále organický život, pokiaľ sa niekde nachádza. Keď nie, tak funguje dvojník sám pre seba a keď organická hmota niekde je, tak cez systém organickej hmoty pokračuje vo svojom vývoji. No priamo nie je dvojník 6000R viazaný na nejaký organický život a jeho aktuálnu formu. Pokiaľ niektorý organický život zanikne v kozme, tak sa nič nedeje. Je tu iný organický život niekde v kozme.

Dvojník 6000R požaduje, aby sa spomienky ezoterika upratali špeciálnym spôsobom a čo najviac korešpondovali s nekonečným priestorom kozmu a nie aby sa uzavreli v systéme myslenia človeka alebo organickej hmoty iba v našom kozme označenom ako maketa balónu. A za týmto systémom sa vracia k vedomiu pravekých a prírodných jedincov, ktorí ešte dokázali komunikovať s kozmom cez mytologické obrazy a božstvá. Prírodný a praveký človek a aj človek otrokárskej spoločnosti má stále väčší kontakt s priestorom kozmu ako dnešný rozumový človek. Samozrejme, dvojník 6000R vyžaduje, aby ezoterik vycvičil svoju myseľ k sugerácii toho, že užil rôzne druhy chemických látok. Pod sugeráciou sa tu rozumie uveriť vo svojej predstave, že si akože skutočne do úst dal aj určité kombinácie byliniek a cez túto sugeráciu vytvorí vo svojom mozgu vhodné chemické latky látky a tie mu dovolia kontaktovať určité objekty a časti kozmu, ako keby to boli živé bytosti. Samozrejme, že planéta alebo čierna diera nie je organického pôvodu, ale myseľ ezoterika v tomto stave dokáže lepšie komunikovať s objektmi a časťami kozmu.

Hovoríme, že prírodný šaman alebo mytologicky ladená osoba pomocou sugerácie chemických látok a často aj fyzickým užitím chemikálií sa psychicky dočasne prebúra kde -kade v kozme podľa druhu namiešaných chemických látok. Ale takáto osoba nedokáže trvalo prenikať svojou psychikou do danej oblasti. Často si telo zvykne na chemickú látku a usiluje sa ju zlikvidovať alebo si takáto osoba po čase poškodí celý systém chémie. Teda takáto osoba robí iba zber informácií z kozmu a nie je schopná do otvorenej časti kozmu trvalo prenikať. Hovoríme, že takýto ezoterik má informácie z takéhoto prieniku, ale nemá schopnosť trvalo sa vracať do tej istej oblasti v kozme, ktorá sa mu podarila niekoľkokrát navštíviť. Ezoterik tohto zoskupenia má systém dvojníka a to mu dovoľuje navštevovať dané oblasti kozmu koľkokrát chce a tento prienik nestojí na užívaní chemických látok. No moderný ezoterik využije možnosť sugerácie užitia chemických látok do ústnej dutiny, ale hlavne preto, aby jeho psychika mohla spoznať a pochopiť nové oblasti v hĺbke kozmu.

Ezoterik cez systém dvojníka 6000R za použitia sugerácie užitia určitých chemických látok môže určité časti kozmu považovať svojím mozgom za živé bytosti. Teda ako keby nejaká planéta bola živá a hovorila. No nie je to reálne možné, ale v hlave ezoterika je možné oživiť čokoľvek a tým mať lepšiu možnosť nejaký objekt v kozme alebo nejaké dianie v kozme lepšie pochopiť. A preto sa ezoterik vracia k tejto technike podobnej stavu napitého a nadrogovaného človeka. Ezoterik tieto stavy dosahuje iba sugeráciou užitia takýchto látok. A v hlave takejto osoby začína fungovať fantázia, že domy alebo mraky majú oči, uši a ústa. A na takúto osobu prehovoria a tlmočia informácie. Ezoterik cez sugeráciu alkoholu a iných látok dokáže vo svojej mysli zmeniť napríklad obrázky gréckych božstiev na rôzne druhy čiernych dier. Napríklad božstvo Budha dokáže takto zmeniť na bunky vlastného tela a systémy fungovania bunkových štruktúr. A toto je cesta dvojníka 6000R.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.