Prevzatie skúseností o psychickom prieniku do čiernych dier, pulzarov a anti čiernych dier. Anti čierne diery, ktoré sú aktívne a pohlcujú hmotu planét a vracajú ju na úroveň prvkov a atómov. Anti čierne diery, ktoré sú vo vnútri planét a sú mierne aktívne alebo ich činnosť je blokovaná. Pod slovom blokovaná rozumieme, že nepohlcuje žiadnu hmotu planét. Pod slovom mierne aktívna rozumieme, že pohlcuje len menšie množstvá hmoty. Pod čiernou dierou rozumieme stav, keď sa z atómov a prvkov vytvárajú planéty. Pod pulzarom rozumieme, že namiesto planét sa vytvárajú energeticky aktívne polia plné rôznych druhov žiarenia.

Zoznam Ufo odtlačkov si nájdete v sekcii: Galérie: Mapy v ezoterike. Pod názvom: UFO čierna diera, pulzar, anti čierna diera.

Už si pomaličky zvykáme na zasvätenia, ktoré získavame od UFO odtlačkov organického života v kozme. Zasväcované osoby si nastavili kozmicko bunkové vedomie a potom cez vnútro buniek prenikali k jednotlivému organickému životu v kozme. Ku každému organickému životu sa dá prenikať cez inú oblasť vnútra bunkových štruktúr či už cez orgániky, bunkové blany, jadrové blany, chromozómy a gény. Pokiaľ prítomná osoba nemá ešte trvalo otvorený psychický prienik do vnútra buniek za pomoci mozočku a rezonancie niektorých membrán tela, tak Saša Pueblo pomáhal k prepojeniu cez seba na organický život v kozme.

Cieľom zasvätenia bolo pokúsiť sa zreálniť pohľad na fungovanie čiernych dier, pulzarov a anti čiernych dier v kozme, prenikanie do bunkových štruktúr a tak isto spoznávanie rôznych druhov organického života v kozme. Po zrealizovaní kontaktu s organickými druhmi života v kozme sa účastníci učili likvidovať odtlačky UFO organického života v sebe alebo najčastejšie nad hlavou.

Zverejňujeme tu koordináty UFO organického života v kozme. Ide o výber organického života v kozme, ktorý má psychický alebo fyzický kontakt s čiernymi dierami, pulzarmi a anti čiernymi dierami. Tento organický život existuje do vzdialenosti asi 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Od bodu, z ktorého vychádzame, sme ako planéta Zem a Galaxia vzdialení 2 bilióny krát 4000 miliárd svetelných rokov. Tieto údaje nemusia korešpondovať s vedeckými predstavami o kozme. Boli získané psychickým prienikom do kozmu. Sú prezentované ako nepriame dôkazy.

UFO Čierna diera

01. UFO odtlačok organického života v kozme.
UFO odtlačok druhej kategórie II.
UFO odtlačok M5M.
UFO odtlačok a vzdialenosť 2 bilióny krát 4000 miliárd svetelných rokov.
UFO odtlačok a schopnosti. Prenikali do čiernych dier a odporúčali, aby sme tam neprenikali v psychickom celku, ale ako množstvo bodov.

02. UFO odtlačok organického života v kozme.
UFO odtlačok druhej kategórie II.
UFO odtlačok 3A15.
UFO odtlačok a vzdialenosť 1 bilión krát 4000 miliárd svetelných rokov.
UFO odtlačok a schopnosti. Prenikali do čiernych dier a odporúčali, aby sme psychicky prenikali ako množstvo bodov a to dnu do čiernej diery aj na jej povrch.

03. UFO odtlačok organického života v kozme.
UFO odtlačok druhej kategórie II.
UFO odtlačok 4A15.
UFO odtlačok a vzdialenosť 2 bilióny krát 4000 miliárd svetelných rokov.
UFO odtlačok a schopnosti. Prenikali do čiernych dier a odporúčali, aby sme psychicky prenikali ako množstvo bodov a to dnu do čiernej diery aj na povrch čiernej diery. A tak isto aj do objektov okolo čiernej diery, kde sú planéty, súhvezdia a slnká.

04. UFO odtlačok organického života v kozme.
UFO odtlačok druhej kategórie II.
UFO odtlačok 5A15. Má v sebe anjelské sféry sveta mŕtvych, čo je atypické pre organický život.
UFO odtlačok a vzdialenosť 4 bilióny krát 4000 miliárd svetelných rokov.
UFO odtlačok a schopnosti. Prenikali do čiernych dier a odporúčali, aby sme psychicky prenikali ako množstvo bodov a to dnu do čiernej diery aj na povrch čiernej diery.

05. UFO odtlačok organického života v kozme.
UFO odtlačok druhej kategórie II.
UFO odtlačok 6A15.
UFO odtlačok a vzdialenosť 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov.
UFO odtlačok a schopnosti. Prenikali do čiernych dier a odporúčali, aby sme psychicky prenikali ako množstvo bodov a to dnu do čiernej diery aj na povrch čiernej diery.

UFO Pulzar

06. UFO odtlačok organického života v kozme.
UFO odtlačok druhej kategórie II.
UFO odtlačok G9Q.
UFO odtlačok a vzdialenosť 1 bilión krát 4000 miliárd svetelných rokov.
UFO odtlačok a schopnosti. Prenikali psychicky do pulzarov. Učili nás, že v strede pulzaru je veľký kotúč, ale okolo pulzarov je množstvo malých pulzarov. Možno si to predstavovať aj tak, že namiesto planét pri čiernych dierach sú malé alebo väčšie pulzary.

07. UFO odtlačok organického života v kozme.
UFO odtlačok druhej kategórie II.
UFO odtlačok O16L.
UFO odtlačok a vzdialenosť 4 bilióny krát 4000 miliárd svetelných rokov.
UFO odtlačok a schopnosti. Prenikali psychicky do pulzarov. Učili nás, že v strede pulzaru je veľký kotúč, ale okolo pulzarov je množstvo malých pulzarov. Možno si to predstavovať aj tak, že namiesto planét pri čiernych dierach sú malé alebo väčšie pulzary.

08. UFO odtlačok organického života v kozme.
UFO odtlačok druhej kategórie II.
UFO odtlačok 7A15.
UFO odtlačok a vzdialenosť 2 bilióny krát 4000 miliárd svetelných rokov.
UFO odtlačok a schopnosti. Prenikali psychicky do pulzarov. Učili nás, že v strede pulzaru je veľký kotúč, ale okolo pulzarov je množstvo malých pulzarov. Možno si to predstavovať aj tak, že namiesto planét pri čiernych dierach sú malé alebo väčšie pulzary. Mali záujem komunikovať a učiť nás, čo potrebujeme.

09. UFO odtlačok organického života v kozme.
UFO odtlačok druhej kategórie II.
UFO odtlačok 8A15.
UFO odtlačok a vzdialenosť 4 bilióny krát 4000 miliárd svetelných rokov.
UFO odtlačok a schopnosti. Prenikali psychicky do pulzarov. Učili nás, že v strede pulzaru je veľký kotúč, ale okolo pulzarov je množstvo malých pulzarov. Možno si to predstavovať aj tak, že namiesto planét pri čiernych dierach sú malé alebo väčšie pulzary.

10. UFO odtlačok organického života v kozme.
UFO odtlačok druhej kategórie II.
UFO odtlačok 9A15.
UFO odtlačok a vzdialenosť 4 bilióny krát 4000 miliárd svetelných rokov.
UFO odtlačok a schopnosti. Prenikali psychicky do pulzarov. Učili nás, že v strede pulzaru je veľký kotúč, ale okolo pulzarov je množstvo malých pulzarov. Možno si to predstavovať aj tak, že namiesto planét pri čiernych dierach sú malé alebo väčšie pulzary.

UFO Anti čierne diery

11. UFO odtlačok organického života v kozme.
UFO odtlačok druhej kategórie II.
UFO odtlačok OA2E.
UFO odtlačok a vzdialenosť 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov.
UFO odtlačok a schopnosti. Ide o špeciálny prípad čiernej diery, ktorú budeme pracovne volať anti čierna diera. Bežná čierna diera vyvrháva zo sveta atómov, protónov a častíc hmotu, narieďuje anorganický mikrosvet a vytvára planéty a ostatné objekty v kozme. Teda kde sa objavia alebo prebudia anti čierne diery, tak vracajú všetko do anorganického mikrosveta častíc a naspäť ho zahusťujú. No máme aj anti čierne diery iba čiastočne aktívne alebo úplne pasívne. Pasívne anti čierne diery sú často vo vnútri planét. Aj planéta Zem má čiastočne aktívnu anti čiernu dieru. Anti čierne diery likvidujú v tejto oblasti spomienky vo svete mŕtvych, a preto ho organický život kopíruje a premiestňuje do anorganického mikrosveta častíc.

12. UFO odtlačok organického života v kozme.
UFO odtlačok druhej kategórie II.
UFO odtlačok 10A15.
UFO odtlačok a vzdialenosť 1 bilión krát 4000 miliárd svetelných rokov.
UFO odtlačok a schopnosti. Anti čierne diery blokované a netvoria sa spomienky, ktoré idú do sveta mŕtvych.

13. UFO odtlačok organického života v kozme.
UFO odtlačok druhej kategórie II.
UFO odtlačok 11A15.
UFO odtlačok a vzdialenosť 2 bilióny krát 4000 miliárd svetelných rokov.
UFO odtlačok a schopnosti. Anti čierne diery blokované a netvoria sa spomienky, ktoré idú do sveta mŕtvych.

14. UFO odtlačok organického života v kozme.
UFO odtlačok druhej kategórie II.
UFO odtlačok 12A15.
UFO odtlačok a vzdialenosť 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov.
UFO odtlačok a schopnosti. Anti čierne diery likvidujú v tejto oblasti spomienky vo svete mŕtvych, a preto ho organický život kopíruje a premiestňuje do anorganického mikrosveta častíc.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár