Chcel by som vás požiadať o zhodnotenie patogénnych zón v dome. Ďakujem.

Požiadali ste ma, aby som psychotronicky a v rámci zásad feng shui vyhodnotil pozíciu vášho domu a blízkeho okolia.

Vpravo pod domom nie sú žiadne ľudské hroby ani tektonické trhliny alebo zlomy.

1.A – v hĺbkach zeme sa nachádzajú pozostatky kostí zvieraťa. Odvádzajú magmatické energie z podložia mimo dom.

1. B – mimo domu sa nachádza silný nepriaznivý vplyv z okolia, ktorý preniká do celého domu. V hĺbke asi 10 metrov sa nachádzajú spráchnivené pozostatky zhruba 12 vyhynutých zvierat.

2. – Tu sa nachádza tektonická trhlina alebo zlom podložia v hĺbke asi 50 m. Vyvoláva aktivitu energií a tie sa pohybujú smerom dovnútra domu a strácajú sa. Zasahujú miestnosť č.7,1,2,8. Môžu po psychickej stránke obyvateľom spôsobiť pocit stiesnenosti. Zdravotne pôsobia na obyvateľov priaznivo.

3. – Pod domom sa hĺbke 100 m nachádza menšia jaskynná dutina idúca do značnej hĺbky. Spôsobuje, že magmatické energie z magmatického jadra zeme sa do domu dostávajú nedostatočne. Na obyvateľov domu to pôsobí po psychickej stránke únavovo. Väčší pocit únavy. Po zdravotnej stránke pozitívny vplyv.

4.- V hĺbke pod domom sa nachádza menší podzemný zdroj vody. Odoberá energiu z miestnosti č.5, aj z ľudí, ktorí sú v tej miestnosti prítomní.

5. – V tejto oblasti sa nachádzajú kmene prastarých stromov v hĺbke asi 10 m. Dalo by sa povedať, že ich spráchnivené pozostatky. Nepôsobí to dobre na psychiku obyvateľov domu, bráni psychickej regenerácii.

6. – Silný nepriaznivý vplyv z okolia, ktorý preniká do celého domu. Celkovo v dome sa zle psychicky regeneruje a odpočíva z dôvodu malej priechodnosti magmatických energií z magmatického jadra Zeme. Po zdravotnej stránke stavba a jej podložie pôsobí pozitívne.

Celkovo cez dom neprúdi dostatok energií z magmatického jadra Zeme. Magma energie sú odvádzané a sťahované mimo priestor domu. Má to vplyv na spomalenie psychickej regenerácie obyvateľov. Na zdravotný stav priamo to nemá vplyv.

Z hľadiska feng shui je najväčší negatívny dopad zo západného smeru, nemá zábrany a preniká dovnútra.
Z hľadiska cyklu Mesiaca dom je vystavený efektu splnu a zhromažďovania energií Mesiaca. Čo môže spôsobovať tlaky a bolesti hlavy.
Z hľadiska bytového feng shui byt navodzuje u obyvateľov pocit, že žijú v kozmickej rakete alebo v laboratóriu. Človek má v byte pocit, že niet žiadnej prírody a zväzku s ňou.
Z hľadiska zviazanosti feng shui na prírodu bolo spravené všetko, aby sa dom a jeho vnútro izolovalo od prírody a pripomína to pocit z atómového krytu.
Z hľadiska mikroflóry je byt tak čistý a vyglancovaný, že to pripomína sterilné laboratórium. Obyvatelia si neuvedomujú, že v byte sa množia nevhodné mikroorganizmy a tie, s ktorými by mali žiť, v tomto priestore nefungujú.
Z hľadiska zdravotného v princípe feng shui je dom, jeho podložie a vplyv nastavený dobre a telo a organizmus obyvateľov regeneruje efektívne. To je pozitívum tohto druhu podložia a tejto stavby.

Pridaj komentár