Hneď na začiatku upozorňujem, že budem výhradne písať o anjelských sférach, ktoré vytvárajú ešte dodnes dyslektici, ktorých psychika zostala trvalo v detskej rovine. Zároveň sa zvyčajne celý život hrajú s jedným druhom materiálu.

Iné anjelské sféry sem nezahrňujeme, aj keď nepochybne existujú, ale silou a razantnosťou sa nedokážu vyrovnať anjelským sféram detských dyslektikov. Teda tieto anjelské sféry nájdete v každom detskom dyslektikovi. Napríklad detský dyslektik s veľkou detskou žľazou sa zaoberá iba dotykom elektrónkových súčiastok. Pokiaľ ešte žije, tak anjelská sféra je uložená v jeho spomienkach, ktoré sú v neurónoch. S týmito spomienkami je trvalo spojený. Všetko sa zmení smrťou tohto jedinca, spomienky z jeho života sa presunú počas fyzickej smrti do sveta mŕtvych, ktorý je okolo nás. Vstup do tejto dimenzie je cez klinickú smrť, či už fyzicky zažitú, alebo ezotericky odcvičenú. Svet mŕtvych, kde sú uložené spomienky organického života, zasahuje do vzdialenosti 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov od nášho priestoru všetkými smermi.

Nie všetok organický život ukladá svoje spomienky do tohto priestoru, ktorý nepriamo ovplyvňujú čierne diery a energetické pulzary. Okraj sveta mŕtvych vo všetkých smeroch ohraničujú anti čierne diery. Anti čierne diery prenikajú dovnútra nášho kozmu a devastujú planéty a súhvezdia. Zároveň devastujú aj spomienky vo svete mŕtvych. Pokiaľ je úroveň organického života na úrovni potkanov a vtákov, nemá sa čo zapisovať do sveta mŕtvych. V tomto prípade nás budú zaujímať spomienky detských dyslektikov po ich smrti. Teda vo svete mŕtvych zostanú ich spomienky a tieto pracovne nazývame anjelské sféry a kreslíme ich symbolicky ako postavičky s krídlami. Nerobíme tak náhodne, ale vychádzame z vešteckých pozorovaní tých, ktorí mali silný kontakt a to hlavne s bielou líniou týchto spomienok vo svete mŕtvych. Jednoducho detský dyslektik počas života neustále pracuje a naberá iba určitý druh spomienok. A zároveň to robí v stave spokojnosti a tichosti. Vtedy produkuje anjelské sféry bielej línie. Pokiaľ tvorí sivé anjelské sféry, tak má pri tom osobne dobrý pocit a silné emócie. Pokiaľ tvorí čierne anjelské sféry, tak do robí s nenávisťou a deštruktívne.
Anjelské kópie originálov dostávajú skoro všetky deti okolo 4. roku života. Sprostredkujú to spomienky jedného šamana vo svete mŕtvych, ktorý robil kópie anjelských sfér aj počas svojho života a to rovno zo sveta mŕtvych. Po jeho smrti tento program funguje dodnes. Je to jeho želanie a bude fungovať ešte nekonečne dlho. Rozdáva anjelské kópie biele, sivé a čierne. Rozhoduje iba veľkosť detskej žľazy a nič iné. A tak od detstva máme vo svojej pamäti takéto kópie. Je len na dieťati a rodičoch, aký bude mať dieťa postoj k týmto anjelským sféram a ako budú ovplyvňovať jeho život. Je rozumná hranica kontaktovania a pomoci, pokiaľ je kontakt dieťaťa príliš veľký, tak tieto kópie prerastajú do psychiky a devastujú hlavne nervový systém. A toto si musí ezoterik dobre uvedomiť a v kontakte s anjelskými sférami nedovoliť.

Pokiaľ je fyzická osoba príliš prerastená anjelskou sférou bielej línie, tak dokáže aj veštecky dobre vybavené osoby klamať ako sa len dá a zastierať o sebe pravdu. Anjelské sféry porušujú zákon pravdepodobnosti a takémuto človeku dovoľujú vysoký stupeň úspešnosti a pravdivého obrazu o danej osobe, tak isto tlačia inú osobu do stavu podriadenosti. Pokiaľ ide o ezoteriku, tak tieto anjelské sféry pomáhajú anjelskému ezoterikovi nahodiť akýkoľvek ezoterický stav, odniesť psychiku ezoterika, kde potrebuje a spoločne všetko múdro spoznávať. Len tu všetko robí anjelská sféra a nie samotný ezoterik. Dokonca to môže skončiť aj tak, že sa učí, myslí a pohybuje anjel a následne až anjelská osoba.

Anjelský ezoterik potrebuje na svojej duchovnej ceste bielu anjelskú sféru. Pokiaľ mal čiernu alebo sivú, tak ju postupne vymení a to za účelom dosahovania úspechu aj v oblasti ezoteriky, tak aj bežného života. No pokiaľ si vyvolá z pamäte anjelské kópie, tak sa vo vnútri tvári ako naivné dieťatko, anjelská sféra je najmúdrejší diktátor, ezoterik je pripravený slepo poslúchať a nechať sa viesť. Na začiatok si dokonca nechá nahodiť anjelskou sférou napríklad stav klinickej smrti a zaniesť sa k niektorému záznamu spomienok vo svete mŕtvych. A tak isto si to nechá všetko pekne vysvetliť. Múdry ezoterik tak spraví iba raz a potom všetko dosahuje iba sám a to silou vlastnej vôle, pretože nechce byť od anjelskej sféry závislý. Ezoterik si uvedomuje, že všetko, čo počas života spravil s anjelskou sférou, bude nakoniec súčasťou originálu anjelskej sféry vo svete mŕtvych. Ezoterik nikdy nedopustí, aby s ním anjelská sféra prerastala úplne a po konzultáciách nechce mať nič s anjelskou sférou a jej kópiami v pamäti.

Ezoterik má za sebou zasvätenie do anjelských sfér detských dyslektikov. Má po aktivizácii okolo seba kópie skoro všetkých originálov bielej línie anjelských sfér vo svete mŕtvych. Tak isto v rôznych hustotách ako priezračná, biela, zlatistá, diamantová a pulzačná. No takúto úroveň má veľa úspešných ľudí a ezoterik chce mať ešte vyššiu úspešnosť. A preto si nahadzuje klinické vedomie a cez odtlačky anjelských sfér okolo seba preniká do sveta mŕtvych spomienok a to priamo k originálom a posilňuje svoje anjelské sféry nad rámec bežnej sily anjelských kópií originálov vo svete mŕtvych. Pokiaľ chce svoje anjelské sféry posilniť ešte viacej, tak časť klinického vedomia presunie do vnútra buniek a následne ide k originálom, spraví si kópie a vloží si ich do seba ako UFO odtlačok bielych anjelských sfér. Znovu dočasne posilňuje svoj anjelský systém, pokiaľ chce ešte viacej, tak sa spojí s anjelskými sférami vo svete mŕtvych v oblasti bilión krát 4000 miliárd svetelných rokov od určeného stredu nášho sveta mŕtvych. Svet mŕtvych planéty Zem je od tohto priestoru vzdialený 2 bilióny krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A znovu razantne posilňuje svoj anjelský systém, ktorý získava totálnu prevahu nad každým systémom anjelských sfér a to ktorejkoľvek osoby.

Ezoterik si uvedomuje, že takto násilne zmontovaný anjelský svet by ho postupne zničil, musí ho deaktivizovať a upraviť do podoby anjelských odtlačkov zo spomienok. Ezoterik využije anjelskú prevahu hlavne pre ezoterický rast. Pokiaľ by chcel ezoterik ešte posilniť svoje takto zbudované anjelské sféry, tak zájde ku kozmickým inteligenciám vo svete mŕtvych, ktoré požierajú anjelské sféry a prepojí sa s cieľom vplývať na anjelské sféry druhej osoby. To dáva stav úplnej prevahy a paralyzovania anjelských sfér inej osoby. Prípadne tento vplyv presunie na vlastné anjelské sféry a trochu oslabí ich vplyv na vlastné telo a psychiku.

Anjelské sféry pomáhajú meditovať, pomáhajú vylepšovať intuíciu, chránia ezoterika pred odhadom iných, ovplyvňujú iných a dávajú ezoterikovi poznanie toho, čo chce poznať. A hlavne mu dávajú duchovnú cestu.

Pridaj komentár