4. ezoterická cesta ide cez neuróny miechy, ktoré sa nachádzajú jednak v chrbtici, ale aj v šedej kôre veľkého mozgu, v strednom mozgu, v mozočku, v brušnom mozgu, v gangliách, a tak isto vo vnútri buniek.

Vo všetkých 6. neurónových oblastiach tvorí 20 z celkového počtu neurónov. Ezoterik sa potrebuje naučiť koncentrovať do miechových neurónov a to pohybovou koncentráciou cez nervové platničky vo svaloch. A tak isto treba ovládať techniku koncentrácie cez autohypnotický stav, ktorý sa podobá stavu zaspávania, pri ktorom si želáte koncentráciu do miechových neurónov. Počas tohto stavu idú snové symboly a ezoterik sa môže cez tento stav koncentrovať do miechových neurónov. Potom môže pre koncentráciu použiť obrázky alebo fotografie miechy a neurónov v nej.

Ezoterik si musí uvedomiť, že sa musí naučiť koncentrovať do miechy naplno a všetky ostatné prístupy sú iba pomôcky k vlastnej koncentrácii do miechy. Teda môžete si pomáhať sugeráciou chorobnosti, ale predstavu neprenáša do miesta choroby. Iba v hlave uverí, že je chorý a do chorej oblasti sa skoncentruje naplno sám. Sugerácia je iba pomôcka. Tak isto si môže predstaviť obrázok miechy, ale nebude ho tlačiť do miechy. Ezoterik vlastným snažením prejde cez anatomický obrázok a prenikne do neurónov v mieche. Ezoterik môže mať pomôcky zo snových spomienok, z fantázie. Môžu mu pri psychickom prieniku pomáhať UFO odtlačky, spomienky mŕtvej osoby, spomienky z magmatických polí, tak isto mu môže pomáhať sugerácia užitia určitých byliniek, koncentrácia na základe kreslených znakov, a tak isto zvuku písmen abecedy. No sú to len pomôcky na dosiahnutie určitého cieľa, ale na konci je vlastné snaženie, vlastný nervový vzruch a prienik vlastnej sily vôle do miechových neurónov. Dokonca na začiatku môžu pomôcť anjelské sféry detských dyslektikov, ale iba raz a radšej vám poradia, ako sa skoncentrovať vlastnou silou vôle. Tak isto sa dá skoncentrovať do mozočku v zadnej časti hlavy a prikázať mu, aby vytvoril cestu do miechových neurónov, a nie aby sa tam skoncentroval sám. Iba vám pripraví cestu a posledný moment prieniku zrealizujete vlastnou silou vôle.

Veľmi dobrá technika je vyvolanie stavu bolesti, určitý druh nehybnosti, monotónne sa opakujúci pohyb, tlak väčšieho predmetu na telo a podobne. Všetko pomôcky k ľahšej koncentrácii do miechových neurónov.

Tentokrát to bolo zase o kozmickom vedomí a nahodení si predstáv čiernej diery okolo ganglií v blízkosti orgánov v tele. Odpojiť sa od magmatických energií magmatického jadra Zeme a energetickým lúčom preniknúť cez 100 000 kilometrov atmosféry. A cez lúč preniknúť do epicentra čiernej diery našej Galaxie. Potom už nie je problém prenikať do všetkých druhov čiernych dier v kozmickom priestore od nás a to všetkými smermi do vzdialenosti 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Ezoterik spoznáva svet čiernych dier a prechádza v zlomku sekundy z jednej čiernej diery do druhej a vracia sa potom naspäť do čiernej diery našej Galaxie.

Nasleduje iný výcvik a ezoterik si do oblasti ganglií v blízkostí orgánov ukladá predstavy veľkých gigantických pulzarov a psychicky cez energetický lúč v hlave preniká do kozmických pulzarov v priestore kozmu do vzdialenosti 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ezoterik si zvyká na takýto prienik a pocity zo psychického prieniku a ukladá do miechy ako nový pohybový vzorec. Niečo ako pri psychickom prieniku do čiernych dier. Pulzary všetko premenia na energiu a rôzne druhy žiarenia. Psychicky možno cez pulzary cestovať extrémne ďaleko a to budeme aj využívať pri ešte hlbších prienikoch do kozmických diaľok. Zatiaľ si iba psychicky navykáme na tieto stavy.

Potom nasleduje psychické prenikanie do anti čiernych dier, v ktorých ako keby čas bežal naopak. V tomto preniku ezoterik stráca vlastnú energiu. Anti čierna diera mení alebo resp. vracia hmotu makrosveta, teda všetko väčšie ako hrot špendlíka, do mikrosveta atómových objektov. Ezoterik si ukladal do neurónov miechy spomienky na tento prienik, ryhuje do neurónov miechy svoje pohybové spomienky, aby ich mohol znovu použiť.

Postupne sa učíme prenikať do kozmu okolo nás v kozmickom vedomí. Zvykáme si na čierne diery, pulzary a anti čierne diery v kozme. V tomto smere môže pomôcť organický život v kozme, ktorý má psychické skúsenosti s takýmito prienikmi omnoho väčšie ako ľudská rasa.

Pridaj komentár