Konzultácie, meditácie a zasvätenia sa dajú realizovať cez internetové prepojenie dvoch účastníkov, ktorí sú od seba vzdialení 100 alebo aj 1000 kilometrov. Ide vlastne aj o to, aby sa ezoterika a ezoterici celkovo prispôsobili modernej dobe a jej vymoženostiam. Aby ezoterici obhájili svoje právo realizovať to, čo majú v svojom vnútri, musia do svojej činnosti absorbovať možnosti, ktoré vytvára moderné vedecké prostredie, a tak isto to platí aj pre moderné technické trendy ako je internet a aktívne fungovanie na internete.

Keď som sa rozhodol, že vytvorím na internete prostredie pre ezoterickú obec, tak som musel v prvom rade prekonať nechuť k technike, pretože som bol viacej orientovaný do svojho vnútra, a tak isto na prírodu. Určitý fenomén tu zohrávala aj skutočnosť, že ezoterika bola na začiatku akýsi únik z reality a táto skutočnosť ešte dodnes trápi množstvo ezoterikov.

Uvedomil som si, že pokiaľ chce byť niekto v ľudskej histórii úspešný, musí prijať technologický vývoj a využiť všetko, čo poskytuje. A toto je zákonitosť tých, ktorí chcú patriť medzi tých úspešnejších. Zákon nahrádzania určitých ľudských činností platí aj pre ezoterika a ezoteriku. Prečo by mal niekto chodiť na ezoterické stretnutia peši, keď je tu automobil? Prečo by mal ezoterik písať články ručne, keď historicky je tu písací stroj a dnes je to prenosný laptop? Keď je možnosť nahrávať prednášky na MP3 prehrávač, tak prečo by sa to nemohlo využiť? No ezoterici ako keby neboli ochotní byť úspešní.

Prečo by mali ezoterici používať na prezentáciu a propagáciu svojich predstáv a túžob internet.
Ešte stále ezoterici používajú na tento účel iba spoločné stretnutia, festivaly, časopisy a knižky. Ale aj ezoterici musia obhájiť svoje právo na existenciu v konkurencii iných duchovných aktivít s omnoho hlbšou tradíciou, bohatstvom a hmotným aj technickým vybavením. Pokiaľ sa ezoterici budú vzdávať technických prostriedkov dnešnej doby, tak sa vystavujú tomu, že sa stanú iba bezvýznamným momentom v histórii ľudstva. Znovu sa bude opakovať fenomén vzniku určitého ezoterického zoskupenia, smrťou ich predstaviteľa sa všetko skončí a zase sa bude čakať na nejakú tú priaznivú konšteláciu okolností.

A pravdu povediac, nemám chuť stať sa iba epizódou v dejinách ľudstva a priradiť sa k tým neúspešným, čo sa týka duchovných aktivít. A preto som nadšenec techniky, tak isto internetu a najnovšie aj bezplatného internetového telefonovania cez Skype. Priznávam, že na začiatku som sa zaradil k tým, ktorí neovládali prácu na počítači. To som prekonal a využil som počítač a internet v prospech seba, ezoterikov a ezoteriky celkovo. Tak nastal čas postúpiť ďalej a naučiť sa telefonovať, komunikovať a meditovať cez internetový telefón.

A tak nerád, ale v prospech ezoterikov a ich sveta som sa podujal zrealizovať ezoteriku priamo cez internetové telefonovanie Skype, ktoré jeho tvorca poskytuje bezplatne. A čo je poskytnuté bezplatne, musí ezoterikov zaujímať extrémne, pretože ezoterikov je málo a ich oblasť neposkytuje dostatok príjmov. No sú tu aj iné fenomény, ktoré treba zobrať na zreteľ a to je roztratenosť ezoterikov po celom Slovensku, v Čechách a zahraničí. A musia ešte žiť bežným životom a pokiaľ chcú prísť na meditáciu, tak sa musia premiestniť, zaplatiť za toto premiestnenie, toto premiestnenie stojí čas, miestnosť na meditáciu niečo stojí. A určite ani tých peňazí nie je navyše.

A preto tu je jedinečnosť internetovej komunikácie práve cez Skype, ktorý je veľmi dobre prepracovaný pre účely internetového telefonovania. Samozrejme, že bolo treba vyriešiť technické náležitosti. Z hľadiska ezoterického bolo treba vyriešiť vešteckú kontrolu stavu ezoterika, ktorý prijíma na diaľku v slovnej a obrazovej podobe príkazy k meditácii. Podarilo sa vytvoriť a otestovať systém mediálneho veštectva, kde môžem presne vnímať, či ezoterik cvičí to, čo má cvičiť a ako dobre to cvičí. Všetky testy, či už za účasti jednej, alebo troch osôb, ktoré cvičili podľa určitých pokynov, dopadli dobre. A tak nie je problém, aby sa meditovalo na diaľku a z mojej strany bola realizovaná kontrola, či to ezoterik robí tak, ako sa má. Čo je výborná vec a ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na vývoji tohto jedinečného vešteckého výkonu.

Zároveň prebehlo aj testovanie, ako účinne zasväcovať osoby, ktoré nie sú prítomné bezprostredne pri zasväcovateľovi. Otestovali sme viacero systémov a osvedčil sa iba jeden cez UFO odtlačky organického života v kozme. Ide o prepojenie mojej osoby ako zasväcovateľa na vybratý organický život v kozme, a tak isto prepojenie zasväcovanej osoby na ten istý UFO odtlačok. Cez toto prepojenie sa posielajú potrebné údaje mimozmyslovo do pamäte zasväcovanej osoby. Je to jediný zatiaľ efektívne fungujúci systém zasväcovania.

Naplnila sa idea priamej meditácie, konzultácie a zasvätenia na diaľku za použitia bezplatného telefonovania po internete. Tak isto sme overili pripojenie niekoľkých meditujúcich na diaľku a to priamo do miestnosti, kde sa medituje. Účastníci v miestnosti počujú tých meditujúcich, ktorí sú na diaľku napojení cez Skype do počítača v meditačnej miestnosti. Tak isto všetci účastníci v miestnosti majú mikrofóny a účastníci na Skype ich počujú. Podarilo sa nám doplniť meditačné skupiny o virtuálne prítomných ezoterikov, ktorí robia meditáciu doma. Tak isto sme zaviedli časy pre kontrolu geriatrického programu ozdravenia a dlhovekosti. Realizujeme aj kurz meditácií pre začínajúcich ezoterikov a tým vzniká nová virtuálna ezoterická skupina meditujúcich. Držte nám palce, aby sme naplno využili tento typ meditácií cez internetový telefón Skype.

Pridaj komentár