Venujeme sa liečbe cez brušný mozog, ktorý je uložený v tenkých a hrubých črevách. Tento vnútorný systém samoliečby so súhlasom a prinútením pudov sa môže vhodne starať o zdravie ezoterika. Ezoterik cez pudy preniká dovnútra buniek, čím vlastne realizuje 7. ezoterickú cestu. Ezoterik si nahadzuje predstavy jaskýň a vyhráža, že si ublíži a ukončí svoj život. Samozrejme iba v predstave a nie v skutočnosti. Takéto vyhrážanie s obrázkami jaskýň aktivizuje cestu k zdraviu. Ide tu o pud sebazáchovy, pud rozmnožovací, pud teritoriálny a pud bunkový.

Špeciálne sa zameriame na oblasť bunkového pudu v tenkých črevách, ktorý sa stará o bunky a možno ho aktivizovať vyhrážaním sa. Tento pud bude dávať do poriadku hlavne vnútro buniek a to bunkovú blanu, orgániky, epitelové bunky, chromozómy, gény, a tak isto skladbu prvkov v bunkách. Základné úsilie ide k tomu, aby sa vnútro buniek v celom organizme dalo do vzorového poriadku. Aby sa opravili poškodené chromozómy a zlikvidovali poškodené a devastačné gény, pokiaľ to samozrejme povolí pud bunkový, prípadne anjelské sféry. Tu by mohla liečba zastať, ale nezastane a ezoterik sa bude usilovať o to, aby sa jeho chromozómy dostali do vzájomnej úzkej spolupráce a aby sa na úrovni génov vytvorili podobné mechanizmy ako u dlhovekých. Hovoríme tu o snahe vytvoriť gény dlhovekosti. Samozrejme, pokiaľ to ide so súhlasom a podporou bunkového pudu sídliaceho v neurónoch brušného mozgu.

Ďakujeme ezoteričke píšucej pod pseudonymom Her Barónka, že realizovala doleuvedený veštecký výskum ohľadom spolupráce bunkového pudu a buniek tele. Venovala sa výskumu problémových jedincov s rakovinovými stavmi, kde už pudy v brušnom mozgu odmietajú zvnútra človeka liečiť a musí sa prejsť na liečbu cez anjelské sféry. Teda pudy tu majú určitú hranicu, kedy sú ochotné liečiť chorobnosť zvnútra. Pokiaľ by mali pudy pri liečbe niečo poškodiť, tak odmietajú liečiť. To je ich zákonitosť. Pokiaľ by pri liečbe mali poškodzovať inú časť tela, tak odmietajú takýto prístup. Anjelské sféry však môžu dať určitý návod na liečbu, ale tento druh liečby poškodzuje inú oblasť. Potom je potrebné zvoliť taký druh liečby, ktorý bude liečiť danú oblasť a zároveň čo najmenej poškodzovať inú oblasť. Následne sa samozrejme robia kroky na ozdravenie poškodzovanej časti. Anjelské sféry majú svoju hranicu ochoty liečiť a tou hranicou je stav buniek. Pokiaľ sú už bunky v tele geneticky zmodifikované a podobajú sa potkaním bunkám alebo bunkám nižších druhov organizmov ako je hmyz, tak tiež nie sú ochotné poradiť, ako liečiť. V takýchto prípadoch je to na lekároch a ich postupoch.
1. Zemepisná dĺžka a šírka [E,4] VP, Európa, živá žena, 48 r.
Mníška, má rakovinu v pravom vaječníku, ľavý je po zápaloch zjazvený. V prsníku metastázy zatiaľ drobné s tendenciou zväčšovať sa, ale veľmi pomaly. Na maternici má nádor, zatiaľ nezhubný. Silne náboženská, ale zároveň tvrdo potláčaná sexualita – živočíšna, sebatýranie kvôli hriešnosti… Mala najprv rôzne problémy so zápalmi vaječníkov, silnú menštruáciu, potom problémy s prsníkom, hormonálny systém celý rozbitý. Beží čudný devastačný program na úrovni jadier, akoby zničujúca nenávisť voči existencii – je to tvrdé. Nemá žiadnu snahu vyliečiť sa, všetky bunky sú zatvorené vyzerajú ako skamenené, tuhé, nedelia sa, zapuzdrujú sa ako do kukly. „Cigarety, špagety, kolíska a tehly“ sú tuhé, mám pocit, akoby nabiehal proces vápenatenia s cementom. Je usadená na šedej kôre veľkého mozgu, disponuje s poriadnou dávkou mentálnej energie, tvrdá disciplína v prvom rade na seba, ale aj na okolie. Na úrovni chromozómov, DNK a RNK, má nejakú poruchu.

2. Zemepisná dĺžka a šírka [C,5], VP, Škandinávsky polostrov, infopole, 72 r. muž
Predtým žil na Aljaške, prírodný muž, zvyknutý na tvrdé podmienky. V podstate bol zdravý, občas banálne prechladnutie. Pri jednej poľovačke sa chytil do pasce na medvede. Nakoľko žil sám a nemal mu kto pomôcť vyslobodiť sa z klepca, po dlhom váhaní bol nútený odseknúť si nohu, aby sa zachránil. Mal šťastie, že ho klepec pricvikol plytko, lebo napriek odseknutiu nohy a bez pomoci, nevykrvácal. Po dlhom čase sa rana síce zahojila, ale neskôr mu začala hnisať, nakoľko sa mu dostali do krvi nejaké baktérie a vírusy zo špiny, ktoré spôsobili postupný rozklad najprv kožných buniek, neskôr svalových, nakoniec likvidácia kostných buniek. Narušené hamburgery, cigarety, neskôr špagety a kolíska – postupne devastácia asi 45-50%. Dostalo sa mu to aj do krvi, rozpad krvných doštičiek. Zomrel na úplný rozpad tkaniva /ako keď sú dekubity/ a na otravu krvi.

3. Zemepisná dĺžka a šírka [ I, 12 ] ZP, infopole, muž, 59 r.
Indián, prekonal čosi ako mor alebo cholera, prežil, ale nastala devastácia buniek v oblasti panvy, v podpazuší a za ušami. Ostali tam ložiská ako zapuzdrené guľky vo väčšom vaku, tvrdé, vyzerajú ako mŕtve, ale stačí vhodná infekcia /malária, vysoké horúčky/ a začínajú pracovať. Vypúšťajú do jednotlivých orgánov – obličiek, pečene, sleziny hustú tmavú „tekutinu“, ktorá je plná odporných baktérií a vírusov podobných plazom. Črevá zdevastované, opäť plno baktérií, steny čriev prepúšťali toxíny do tela, bunky zdevastované asi na 45%. Zomrel na infekciu /zjedol skazené mäso/, vysoké horúčky, zlyhalo mu srdce.

4. Zemepisná dĺžka a šírka [ H, 15 ], VP, Filipíny, infopole, muž 80 r.
Pľúca, pravý dolný lalok zničené, zjazvené – časté zápaly s vysokými horúčkami, tvorili sa kalcifikáty. Kúsok pľúc úplne nefunkčný, všade vírusy a plesne, ťahá sa to aj do čriev. Vyzerá to skôr naopak, že mal plesne najprv v črevách, obrovské množstvo antibiotík mu zlikvidovalo črevnú flóru. Vytvorili sa aj nejaké exotické mikroorganizmy, ktoré napadli neskôr aj pľúca. Imunita je veľmi nízka, funkčná asi na 10 %. Hlavne pľúcne bunky sú pozmenené, nedelia sa. Špagety vyzerajú ako roztrhaná sieť, cigarety funkčné asi na 70%, kolíska tiež asi na 80%, tehly iná štruktúra – narušená. Celé je to čudné. Kvôli výrazne slabej funkcii pľúc je znížené okysličovanie orgánov, krvi, lýmf,… Dotyčný ešte aj fajčil a dosť, takže aj zbytok zdravých buniek si vylikvidoval. Nabieha mi informácia – zlyhanie pľúc – zaliala ho voda , smrť.

5. Zemepisná dĺžka a šírka [ F, 12 ], VP, Čína, infopole, muž, 72 r.
Žil utiahnuto v nejakom kláštore. Vyziably, suchár, ale bol zdravý, všetky orgány, systémy /lymfatický, krvný/ mu fungovali, boli vo veľmi dobrom stave až na úroveň buniek a jadierok. Aj genetický potenciál delenia buniek mal asi 3 krát väčší ako je normál. Miestami ich má zdvojené, adept na dlhovekosť asi na 200 rokov. Fungoval mu ale nevedomky náš geriatrický program -spontánne. Všade vyupratované, udržiavané, obnovené. Jediné, čo robil, bola psychohygiena. Každý večer si robil mentálne upratovanie, programoval si dlhovekosť, úspech, bol veľmi pozitívne naladený, žil vo svojom vnútornom svete, kľudný a vyrovnaný. Bol by sa dožil tých 200 rokov, ale mal nehodu, pri jedle mu zabehla kostička a zadusil sa.

Pridaj komentár