4. ezoterická cesta je viazaná na oblasť miechy a miechových neurónov, ktoré sa nachádzajú ako základ aj v ostatných 6. oblastiach výskytu neurónov. Možno hovoriť aj o neurónovom základe ostatných neurónových oblastí v ľudskom tele. V neurónoch miechy je základný pohybový vzorec, ktorý určuje magmatické jadro Zeme a jeho trvalé aktivity.

Cieľom tejto teoretickej certifikácie je zvládnuť základné poznatky danej ezoterickej duchovnej cesty a to jednak pomocou vyhľadávača na tejto stránke vyhľadať pojmy, miecha, miechové neuróny, pohybové vzorce, magmatické jadro Zeme, čierna diera, pulzar, anti čierna diera. Tak isto si treba prečítať Kozmos sekciu, kde je najviac článkov o tejto problematike, naštudovať si Slovník a naučiť sa význam slov, ktoré tu používame.

Na tu uvedené otázky môže ezoterik odpovedať a to tak, že si naštuduje o tejto ezoterickej ceste potrebné poznatky, ktoré sú zverejnené na týchto internetových stránkach. Pretlmočí ich do svojho prejavu a písomne vyplní odpovede na dané otázky. Vhodným pomocníkom je vyhľadávač slov. Vyplnenú teoretickú certifikáciu možno zaslať Sašovi Pueblovi na posúdenie. Prípadne je možné aj kontaktovanie cez internetový telefón Skype a aj takto skontrolovať, ako ovládate teóriu danej oblasti.

Ktoré najčastejšie pojmy sa používajú v 4. ezoterickej ceste?
Čo je to miechový neurón?
Kde všade sa okrem miechy nachádzajú aj miechové neuróny?
Čo je to predĺžená miecha a kde sa v tele nachádza?
Čo je to kostrčná miecha a kde sa v tele nachádza?
Nachádzajú sa miechové neuróny v ostatných 6. neurónových oblastiach tela a aké percentuálne zastúpenie tu majú?
Čo majú miechové neuróny na starosti, čo zabezpečujú?
Čo sú to pohybové vzorce a kde sa v ľudskom tele nachádzajú?
Aké základné pohybové vzorce poznáme?
Patrí do pohybových vzorcov dospievanie a starnutie organizmu?
Patrí do pohybových vzorcov reflexívne konanie pri kontakte s ohňom?
Patrí do pohybových vzorcov rytmus dýchania pľúc?
Patrí do pohybových vzorcov rytmické pumpovanie krvi srdcom?
Patrí do pohybových vzorcov vyhľadávanie myšlienok?
Patrí do pohybového vzorca tvorba biochemických látok vo vnútri buniek?
Patrí do pohybových vzorcov schopnosť hovoriť a je tento vzorec zdedený?
Čo je to pohybový vzorec získaný dedičnosťou?
Čo je to pohybový vzorec získaný pohybovou výchovou?
Je pohybový vzorec nejakej činnosti alebo aktivity uložený iba na jednom mieste v mieche, alebo na dvoch miestach, alebo je takýchto miest 500?
Dynamizujú a utišujú miechové neuróny potenciál k určitému pohybu alebo nehybnosti?
Je pohybovým vzorcom aj nehybnosť a pasivita?
Ako pôsobí sila vôle a chuť ľudského jedinca dosahovať určité životné ciele?
Môže ľudský jedinec naraz a spoločne dynamizovať pohybový vzorec uložený na 500 miestach výskytu miechových neurónov?
Čo je to pohybový návyk?
Čo je to pohyb zručnosť?
Čo je to pohybový talent?
Čo treba spraviť, aby sa vytvoril nový pohybový stereotyp?
Aké množstvo opakovaní určitého pohybu treba realizovať, aby sa stal pohybovým automatom alebo inak pohybovým návykom?
Čo je to psychicky prienik ľudského vedomia a seba samého do miechových neurónov?
Preniká psychicky do neurónov neurológ alebo ezoterik?
Prečo chce a musí prenikať ezoterik psychicky do miechových neurónov?
Popíšte pohybový vzorec pre magmatické jadro Zeme:
Popíšte pohybový vzorec pre klinické vedomie:
Popíšte pohybový vzorec pre kozmické vedomie:
Popíšte pohybový vzorec pre čiernu dieru:
Popíšte pohybový vzorec pre anti čiernu dieru:
Popíšte pohybový vzorec pre pulzar:
Popíšte pohybový vzorec pre rezonančný prienik dovnútra buniek:
Popíšte pohybový vzorec pre reinkarnačné ambície:
Je správne si otvoriť predstavu miechových neurónov a túto predstavu presunúť do neurónov a myslieť si, že takto sa vybuduje pohybový návyk na určitý druh ezoteriky?
Je správne nasať do určitej oblasti miechy magmatické záznamy a myslieť si, že takto sa vybuduje návyk na určitý druh ezoteriky?
Je správne si otvoriť snové spomienky, tieto presunúť na neuróny miechy a myslieť si, že takto sa vybudujú pohybové vzorce na určitý druh ezoteriky?
Je správne, aby sa do miechy koncentroval za ezoterika iba reinkarnačný záznam zo sveta mŕtvych?
Je správne, aby sa do miechy koncentroval za ezoterika iba UFO odtlačok?
Je správne sa do miechy koncentrovať iba na základe určitého zvuku v podobe zvukovej mantry?
Je správne sa koncentrovať do miechy iba na základe sugerácie chorobnosti a nepoužiť na prienik silu koncentračnej vôle na dané miesto?
Je správne sa do miechy koncentrovať a prenikať používaním návykových látok rôzneho druhu?
Ako má vyzerať správny systém koncentrácie do miechy a trvalé vybudovanie určitého pohybového návyku a nového pohybového vzorca?
Aké koncentračné techniky môže používať ezoterik?
Ako prevádzať koncentračné techniky do miechových neurónov, aby vytvorili trvalý pohybový vzorec?
Prečo musí ezoterik mnohonásobne opakovať určitú činnosť, aby sa stala pohybovým návykom?

Pridaj komentár