V neurónoch mozočku sa realizuje 3. ezoterická cesta. Mozoček sa nachádza v zadnej časti hlavy, je veľký ako menšia tenisová loptička a je rozdelený na dve časti, každá časť je rozdelená ešte na 10 častí. Ezoterik potrebuje mozoček nielen na 3. ezoterickej ceste, ale aj na 7. ezoterickej ceste. A ezoterik potrebuje aktivitu mozočku aj astrologické veštecké výkony.

Ezoterik sa potrebuje naučiť koncentrácii do mozočku, ale s tým, že táto koncentrácia nesmie nikdy prevyšovať 10 % z celkovej koncentračnej sily. Pokiaľ by ezoterik navršoval koncentráciu vyššie, tak by blokoval chod mozočku. A preto si musí dávať pozor, aby neprekračoval limit pre premostenie ľudskej psychiky a aktivít mozočku.

Ezoterik má k dispozícii množstvo koncentračných techník a patrične ich využije na to, aby sa vytvoril návyk na trvalé prepojenie do mozočku a jeho častí. Ezoterik sa pri koncentračných technikách oboznámi s anatomickou skladbou mozočku a to až na úroveň génov a prvkov v tejto oblasti tela.

Ezoterik preniká psychicky do mozočku, pretože chce počas svojho fyzického života spoznať svoje vnútro. Tak isto chce ezoterik robiť univerzálnu duchovnú cestu a tá ide cez 7 neurónových oblastí ľudského tela. Ezoterik má záujem prenikať do častí mozočku, ale aj dovnútra buniek a až na úroveň atómov prvkov. Teda psychicky sa zakotviť v anorganickom mikrosvete. Ezoterik má záujem získať z mozočku aj všetky jeho spomienky, ktoré ukladá do neurónov. Robí tak z dôvodu reinkarnačných ambícií, ktoré idú až za fyzickú smrť ezoterika.

Ezoterik si vo veľkom mozgu ukladá reálne informácie o tom, ako funguje mozoček, čo je v ňom a ako ho možno využiť pre seba na duchovnej ceste. Mozoček v prvom rade skenuje, vyhodnocuje všetko, čo sa deje až na úroveň vnútra. Zbiera tieto informácie neustále, vyhodnocuje ich a posiela naspäť pre všetky bunky svojho tela. Ezoterik zistí, že mozoček a jeho neurónové bunky sa môžu prepnúť do stavu vnímania sveta okolo ezoterika v aure. A tento fenomén využije na veštecké výkony voči sebe a aj inej osobe. Ezoterik nebude pre prieniky do inej osoby používať chorobné stavy tela ani psychiky.

Ezoterik po psychickom preniku do mozočka si uvedomuje, že mozoček sa podieľa aj na spôsobe myslenia. Pokiaľ by chcel ezoterik používať iba bežný spôsob myslenia v prednej časti mozgu, tak by pri neustálom nasávaní informácií do mozgu prišiel ku kritickej hodnote a už by získané informácie v mozgu nedokázal používať všetky naraz. Takéto prípady sa stávajú napríklad vedecký pracovníkom, ktorí musia prijať do svojho mozgu extrémne množstvo údajov a spracovať ich. Pokiaľ by začali myslieť cez mozoček, tak by efektívnejšie dokázali používať spomienky uložené v prednom mozgu. Ezoterik si uvedomuje, že mozoček má rád extrémne množstvo informácií a pomôže ezoterikovi sa koncentrovať do extrémne malých objektov ako sú napríklad atómy.

Ezoterik pomocou písmen židovského písma preniká do hlbšej roviny fungovania mozočku. Ide o to, že židovské písmená si najlepšie zachovali tvar, ktorý dovoľuje prenikať a spolupracovať s mozočkom aj intelektuálsky. Je úplne naivná predstava, že sa dá pomocou tvarov latinky prenikať a spolupracovať s mozočkom. Ezoterik podporuje svoje psychické prepojenie s mozočkom na základe štúdia kabalistickej literatúry. Ezoterik si uvedomuje, že na to, aby dokázal pracovať vo svojej mysli s ešte väčším množstvom informácií, je potrebné vypracovať v mozočku systém prepojenia na iné mozočky a využiť ich voľnú kapacitu pre operácie s extrémnym množstvom informácií. A ezoterik si musí uvedomiť, že po psychickom prieniku do vnútra buniek a do astronomického kozmu bude potrebovať spoluprácu mozočkov navzájom.

Pokiaľ ezoterik získa schopnosť prepájať mozočky navzájom, má otvorenú cestu aj do astrológie. Ide o to, že pre ezoterickú cestu potrebuje preškoliť svoje zmyslové centrá v mozgu a naučiť ich vnímať aj to, čo bežné zmyslové centrá v bežnom ľudskom mozgu nie sú schopné vnímať. A pre tento účel sa ezoterik aktívne zaoberá rôznymi vešteckými technikami. No pokiaľ ezoterik nedokáže psychicky operovať v mozočku, tak neprichádza do úvahy vzájomné kombinovanie rôznych vešteckých techník. A o tomto je astrológia, ktorej základ stojí na mozočku a jeho schopnosti prepojiť sa s inými mozočkami a násobiť schopnosť pracovať naraz v tom istom čase aj s kombináciami dvoch až troch vešteckých výkonov naraz. A do tejto oblasti smeruje snaženie ezoterika, aby svoje veštecké výkony zdokonalil až na úroveň astrológie.

Ezoterik, ktorý robí svoju duchovnú cestu bez vešteckého potenciálu a to do každej oblasti, tak ju vlastne nemôže vnímať, kontrolovať a robiť so všetkou zodpovednosťou. Ezoterik potrebuje veštecky školené zmysly a na ne nadväzujúce veštecké výkony do každej zo 7. ezoterických ciest.

Ezoterik si uvedomuje zákonitosti astrologického veštectva a to, že sa musí robiť cez mozoček a nie v prednom mozgu.

Ezoterik si uvedomuje, že veštecký výkon sa robí cez mozoček, ktorý je napojený na iné mozočky a ezoterik neustále zvyšuje objem a kapacitu prepojenia na podobné mozočky.

Ezoterik si uvedomuje, že základným kameňom astrológie sú anjelské sféry dyslektikov v bielej línii. Až na tento fenomén nadväzujú ostatné veštecké techniky.

Ezoterik má na pamäti systém náhodného kombinovania každej vešteckej techniky s každou vešteckou technikou a s každou časťou každej vešteckej techniky.

Pridaj komentár