Teoretická úvaha, kde všade preniká ezoterik a aký to má zmysel, pokiaľ sa usiluje niekde psychicky prenikať silou svojej vôle a koncentrácie. Do limity kozmických objektov zahrnieme aj nekončený priestor kozmu, ale aj ohraničený priestor v kozme, tak isto planétu Zem, samotný objekt organického človeka, tak isto planéty, anomálne stavy v priestore, energie, čiernu dieru, organický život v kozme, bunky, atómy a častice.

V druhom slede si dáva ezoterik ambíciu dosiahnuť ďalšie limity vlastného záujmu. A tento záujem smeruje do objektov mimo svoje telo, napríklad to môže byť aj iný živý človek. Celkovo je pre ezoterika veľmi dôležité pozbierať informácie o duchovných cestách ešte žijúcich duchovných osôb, a tak isto duchovných osôb, ktoré žili v histórii pred nami. Dokonca záujem ezoterika ide ešte ďalej za rámec ľudskej rasy a ezoterik sa bude usilovať aj o bádanie organického života mimo planétu Zem.

Je to prirodzený proces pre ezoterika, aby prenikol psychicky nielen do seba, ale naučil sa celkovo mimo seba prenikať do iných objektov. V tomto prípade je to objekt žijúceho človeka. Ezoterik preniká zvyčajne vešteckými technikami do jedincov, ktorí sú iní ako bežní ľudia. Majú za sebou čudný embryonálny vývoj, prežili klinickú smrť, narodili sa hyperaktívnym matkám, boli v kozme ako kozmonauti, poškodili si bunky svojho tela ožiarením a podobne. Ezoterik si zdokonalí veštecké techniky vnímania toho, čo pociťuje pri psychickom prieniku do vnútra inej osoby. Postupne dosahuje podobné fenomény ako pri prienikoch do seba. Cieľom takýchto prienikov je v prvom rade získanie informácií, ako to funguje v dotyčných osobách napríklad po klinickej smrti. Takýto výskum dovoľuje ezoterikovi získať prehľad, čo sa udialo u týchto jedincov a nakoniec objaviť cestu do sveta mŕtvych spomienok. Prieniky do kozmonautov, ktorí boli v kozme dlhšie ako 4 mesiace, otvorili cestu ku kozmickému vedomiu. Prieskum ľudí trpiacich poškodením nervových zakončení dovolil otvoriť a potvrdiť cestu do buniek v ľudskom tele, pretože poškodenia nervových zakončení umožňujú ľudskej psychike prenikať do buniek.

Teda psychické prieniky do organických objektov ako je človek, ale aj určité druhy zvierat dovoľovali vyhľadať a overiť si niektoré stavy dôležité pre duchovnú cestu. Pred nami nikto takto dôsledne neprebádal rôzne duchovné stavy a fenomény, ktoré vytvárali. Na základe týchto vešteckých prieskumov sme mohli vytvoriť štruktúru 7 neurónových oblastí a 7 ezoterických ciest. Využili sme veštecký fenomén niektorých ľudí prenikať do vnútra iných ľudí a získavať o nich rôzne druhy informácií. U bežných veštíc ide o proces získania informácií pre tretie osoby alebo pre vlastné účely. V našom prípade sa veštecké výkony použili na získanie informácií skoro ako vo vede. Teda prebádali sme možnosti duchovných ciest žijúcich jedincov.

Samozrejme, že takéto veštecké prieniky sme podložili poznatkami z medicíny, sexuológie, psychológie psychiatrie a aj histológie, čo dovoľovalo precíznejšie získať vhodné informácie pre duchovnú cestu. Tak isto došlo k uvedomeniu nutnosti neustále zdokonaľovať aj veštecké techniky vnímania všetkého na 7. duchovných cestách. Aj tu by sa mohlo zdať, že zámerom ezoterika je získavať informácie o iných osobách za účelom psychoterapie a prípadne aj fyzického liečenia. Tento jav tu vzniká ako dôsledok vyhľadávania informácií, ktoré by ezoterika inšpirovali na jeho duchovnej ceste. Že takýto prienik môže do určitej miery pomáhať chorým osobám nás teší, ale v žiadnom prípade to nie je cieľom ezoterika. To by sa z ezoterika stal terapeut alebo liečiteľ a duchovná cesta by bola na konci. Pokiaľ sa chce niekto stať liečiteľom, tak mu iba fandíme, no musí si uvedomiť, že zároveň stráca vlastnú potenciu duchovného rastu. Pokiaľ sa chce niekto stať veštecky zdatným, tak je to výborné, ale to už potom blokuje vlastnú duševnú cestu a potenciál tejto cesty skrytý vo vešteckom vnímaní toho, čo zmysly bežného človeka nedokážu.

Samozrejme, že sme sa neuspokojili iba s prienikom do organického života okolo nás, ale usilovali sme sa prenikať aj do samotnej anorganickej hmoty Zeme a zvlášť do magmatického jadra. Je to skôr fenomén prútkarstva alebo práce s kyvadlom v ruke. Okrem psychického prieniku do anorganickej hmoty veľkého rozmeru sme objavili aj magmatické alebo elektromagmatické pulzácie zemského jadra a potenciál fotiť impulzmi ľudské dianie na planéte Zem. A tak sme získali iný zdroj informácií o živých, ale aj mŕtvych ľuďoch. A to bol jedinečný objav, ktorý nám napríklad dovolil začať skúmať aj osoby, ktoré nežijú. Ďalej magmatické jadro Zeme zapisuje iba to, čo sa aj skutočne udialo a nie to, čo si človek vo svojej hlave vyfantazíroval. Na veštecké vnímanie sa treba naučiť špeciálnu techniku dekódovania toho, čo je zapísané v magmatických impulzoch Zeme. Tieto zistenia nám dovolili sa vrhnúť na skúmanie minulosti nie na základe archeológie, ale magma zápisov o konkrétnych ľuďoch.

No ešte ani tento zdroj informácií nám nestačil a začali sme prenikať aj do sveta mŕtvych spomienok. Na to bolo treba ovládnuť klinické vedomie raného štádia klinickej smrti. Tak isto techniku foto spomienok, ktoré sa stali už súčasťou iných spomienok vo svete mŕtvych. A to sme už psychicky prenikali do sveta mŕtvych za účelom informácií o duchovných osobách. Teda boli tu k dispozícii informácie z knižiek, informácie zo živých jedincov, informácie o živých aj mŕtvych jedincoch z magma polí. Boli tu aj informácie o mŕtvych osobách priamo zo sveta mŕtvych. Všetko tieto informácie slúžili v prvom rade pre spoznanie duchovných ciest tých, ktorí boli pred nami a usilovali sa o niečo podobné.

Možno tu sledovať snahu ezoterikov o prienik do živej organickej hmoty okolo seba, ale aj do anorganického sveta magmatického jadra a jeho magmaticko- magneticko – elektrických prejavov. Tak isto je tu vnímať prienik aj do sveta mŕtvych spomienok, čo je jedinečný svet pre ezoterika, ktorý nie je až tak mŕtvy, ako sa na prvý pohľad zdá. Celkovo duchovný rast a duchovná cesta ezoterika má konečný cieľ a to je reinkarnácia a ďalšie fungovanie po smrti vo svete mŕtvych.

Výsostne špecifický bude psychický prienik do organickej hmoty v kozme. Už teraz sme realizovali niekoľko takýchto prienikov do organického života v kozme. Zatiaľ to bol organický život, ktorý nebol tak vyvinutý ako človek a skôr mal potencie na úrovni cicavcov alebo ľudí v období praveku. Veríme, že ďalšie kontakty s organickým životom v kozme prinesú aj niečo vyspelejšie ako je človek. Po psychickom prieniku a psychickom kontakte s organickým životom zostávajú v tele ezoterika energeticko informačné odtlačky. Podobajú sa veľkým mydlovým bublinám alebo detským nafukovacím balónikom, ktoré sú formované do rôzneho tvaru. Sú samozrejme vnímateľné iba veštecky cvičenými zmyslami. Pracovne ich voláme UFO odtlačky.

Pridaj komentár