Venujeme sa tu problematike, ktorá je v psychiatrickej praxi popísaná ako dvojník, poradca, vnútorný učiteľ, sprievodca, niečo, čo ma dokonalú myseľ a podobne. Ide o špecifický psychický stav človeka, u ktorého sa tento fenomén môže objaviť.

Treba si uvedomiť, že osoby so stavom magnetickej aury, stavom dvojníka a stavom prenikania do všetkého v sebe a okolo seba sú vo všetkých prípadoch osoby, ktoré majú rôzne trvalé poškodenia vo vlastnom tele a ich psychika neustále prechádza z normálnosti do šialenstva. Najčastejšie majú poškodenia miechy a poškodenia epitelových krycích buniek na povrchu orgánov tela. Často sa prepadávajú do stavu mysle detí v materskej škôlke, ale často aj do stavu zvieraťa, ktoré je schopné plniť iba pár povelov. No na druhej strane, keď majú, ako sa hovorí, svoj deň, tak ich myseľ dosahuje výkonnosť mozgu vedeckej kapacity.

Ezoterik je osoba, ktorá nemá a nechce mať patológiu tohto druhu, ale chce si v sebe tento systém vypestovať, vycvičiť, vybudovať vo svojich neurónoch trvalý systém vytvárania magnetickej aury z miechy s diaľkovým napojením na osoby s chorými epitelovými bunkami. V žiadnom prípade tento jedinečný systém nebude stavať na vyvolaní chorobnosti. Ezoterik bude schopný stav magnetickej aury vyvolať a potom aj zlikvidovať.

Na začiatok by sme mali pochopiť, čo sa deje v osobe, ktorá produkuje magnetickú auru z miechy, má poškodené epitelové krycie bunky orgánov a častí tela a jeho rozumovosť dokáže prudko kolísať z úrovne intelektuálne založeného vedca až do roviny zvieracej ríše. Tieto osoby sú najčastejšie psychicky usadené od narodenia v mieche a odtiaľto vychádzajú ich psychické pochody. Často neznášajú civilizáciu, ale napriek tomu žijú v oblastiach s koncentráciou civilizačných faktorov. Aurický obal okolo ich tela pri mimozmyslovom vešteckom vnímaní vykazuje veľkosť jeden aj dva metre okolo tela. Teda z miechy sa okolo tela takejto osoby valí neustále množstvo energie. No nemožno hovoriť, že táto energia nemá fyzikálnu vlastnosť na seba pôsobiacich magnetických látok. Tak isto mimotelový presun psychiky do oblasti magnetických pólov planéty Zem nevykazuje porovnateľné hodnoty.

Magnetickou sa aura stáva v prípade poškodenia miechy chorobnosťou a vytekaním bioenergie z miechových neurónov v určitej oblasti. Tu tvorí objekt často o veľkosti desiatok centimetrov. Tento stav otvára pre psychiku tejto osoby možnosť nahliadnuť do vnútorných historických zápisov zaznamenaných až do úrovne chromozómov, génových retiazok. Nikto nemôže čakať, že tu nájde obrázky z prehistórie ľudstva. Spomienky našich predkov sú tu uložené na spôsob digitalizovaného zápisu v mobile. Osoba má tušenie prehistórie a vie ho dekódovať intuitívne v neurónoch veľkého mozgu, ktoré vytvárajú obrazovo-pocitové spomienky. Ezoterik, ktorý má mimozmyslové veštecké schopnosti, to dokáže vnímať lepšie a pomôže štúdium vývojových fáz planéty Zem až do obdobia 2 miliardy rokov pred naším letopočtom. Ezoterik je osoba, ktorá sa vie cez 10 %-nú koncentráciu do mozočku dostať do miechových neurónov a tu postupne psychicky prenikať do histórie pred naším letopočtom. Najlepšie po 200 000 miliónov rokov. Ku každému prieniku priraďuje vedecky overené informácie o hĺbke dejín planéty Zem. Až pri prieniku do týchto predhistorických záznamov sa z miechy začne produkovať magnetická energia a okolo tela ezoterika vytvára niečo ako energetický kokón. Niečo ako neustále sa zahusťujúce magnetické pole. Aby si ezoterik udržal tento magnetický obal okolo svojho tela trvalo, je potrebné si v určitom bode miechy neustále predstavovať pohyb predhistorického zvieraťa a s týmto pohybom v priestore asi 30 centimetrov sa stotožniť. Ja som to predhistorické zviera a chcem sa tak pohybovať. Ezoterik zároveň vydáva mozočku v zadnej časti hlavy príkaz, aby všetko premostil na nervové platničky vo svaloch a tu naznačoval počiatok pohybu. Vtedy sa časť svalových platničiek uvádza do stavu aktívneho impulzu a niektoré sa uvádzajú do stavu pasivity. Je dobré, keď ezoterik najprv ovláda imitáciu zvieracieho pohybu v systéme šamanských rituálnych tancov, ktoré často zobrazujú pohyb prírody a zvierat.

Ezoterik neustále mení tvar zvieraťa veľkosti 30 cm v oblasti miechy a tak isto koordinuje pohyb vo svalových platničkách. Tak isto je dobre, keď rozumovosť ezoterika klesá na úroveň dieťaťa v materskej škôlke. Tento stav umožňuje udržať si okolo tela magnetickú auru v tvare kokóna, ktorý má na svojom povrchu niečo ako otvor. V ezoterickom slovníku sa často hovorí o bráne do iných dimenzií tohto sveta. Ezoterik je pragmatik a bude hovoriť o otvore v magnetickej aure. Cez tento otvor je možné doslova katapultovať psychiku či už do astronomického kozmu, alebo do hlbín mikrosveta častíc. Nie je to systém prieniku raketoplánu do kozmu alebo plazmového lúča laseru do atómov. Ide o fenomén uvoľnenia ľudskej psychiky mimo telo. Úplne tento fenomén pochopí osoba až vtedy, keď z roviny teoretickej prejde do roviny praktickej a ovládne cvičením techniku dvojníka v aure.

Ezoterik postupne precvičuje stavy magnetickej aury z miechy a vytvára okolo seba stále silnejšiu a hustejšiu auru. Preveruje ju v dvoch magnetických póloch planéty Zem. Stav okolo tela sa musí podobať tomu, čo sa pritiahlo z magnetickej aury do priestoru obalu. Celý systém sa dá kontrolovať cez veštecký výkon v centre fantázie, ktorý sa nachádza v neurónoch veľkého mozgu. Ezoterik si uvedomuje a trénuje tvorbu magnetickej aury, v ktorej sa vyrába magnetizmus z miechy. V energetickom obale sa vytvára okolo tela malý otvor, ezoterik ho musí psychicky vyhľadať a môže začať presúvať svoju psychiku do blízkeho alebo vzdialeného kozmu. Systémom magnetickej aury nie je problém prenikať psychicky aj 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Tak isto možno prenikať do troch prekrytí kozmu. Tak isto možno prenikať k organickému životu v kozme. Ako sa dá psychicky prenikať do astronomického kozmu, tak sa dá prenikať aj do mikrosveta vlastných buniek, orgánikov, chromozómov a génov. Samozrejme, magnetická aura preniká veľmi dobre aj do prvkov, atómov, častíc a ďalších troch hĺbkových úrovní častíc. Atómy si ezoterik predstavuje ako drobné guličky s elektrickým výbojom. Atóm sa skladá z menších objektov, ktoré si možno predstavovať ako deravé hríbiky, ktoré sa podobajú lievikom. Keď chce ezoterik preniknúť ešte hlbšie, tak si predstavuje rozliatu vodu zafarbenú sirupovým koncentrátom. Keď chce ísť ešte hlbšie do menších objektov, predstavuje si mikrošpirálky, ktoré ešte nestihli vzniknúť a už zanikajú.

Tu si nájdete prípady, ktoré majú magnetickú auru z miechy a vytvárajú svojho dvojníka, prípadne z magnetickej aury prenikajú do seba alebo do kozmu okolo nás.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,L). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Cez auru preniká k orgánom tela a lieči ich.

02. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Energia z brušného mozgu a liečenie tela.

03. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Veštecké výkony z aury voči iným osobám.

04. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,H). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Cez auru von do sveta mŕtvych spomienok, kde máme kozmické inteligencie. Naspäť prináša niečo ako informačný odtlačok.

05. Z oblasti Taliansko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Počas spánku vytvára somnambulné kotúčiky.

06. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,M). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Veštecká komunikáciu cez magnetickú auru.

07. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Veštecká komunikáciu cez magnetickú auru.

08. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,F). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Preniká do vlastných atómov a častíc a prináša si informácie o týchto prienikoch.

09. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,H). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Preniká psychicky do svojho okolia.

10. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Preniká cez otvor v aure do iných osôb, najčastejšie detí. Z dôvodu morálky treba prenikať do embryí, ktoré idú na potrat.

11. Z oblasti Filipíny. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,I). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Cez svoje svaly do aury a liečivé účinky.

12. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,Q). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Ochrana pred matkou cez magnetické energie.

13. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,P). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. V aure počúva údery srdca.

14. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,L). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Počas spánku vytvára somnambulné kotúčiky.

15. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,J). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Do aury prenáša svoje myšlienky, vytvára dvojníka a veľká rozumná debata.

16. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,I). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Spoznáva svoje telo a psychiku.

17. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,I). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Vytvára v aure dvojníka.

18. Z oblasti Stred. Amerika. Zemepisná šírka a dĺžka (11,H). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Vytvára v aure množstvo dvojníkov.

19. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Cez auru sa psychicky preliečuje.

20. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,D). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Vytvára v aure dvojníkov.

21. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,D). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Dvojníci z kvetov a stromov.

22. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,C). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Cez auru hlboký prienik do vnútra buniek.

23. Z oblasti Kanada. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,B). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Preniká cez otvor v aure okolo seba k organickému životu v kozme.

24. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a dĺžka (11,Q). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Cez otvor v aure preniká do magnetických záznamov v magmatickom jadre planéty Zem.

25. Z oblasti J Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,K). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Cez otvor v aure preniká do magnetických záznamov v magmatickom jadre planéty Zem.

26. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Do aury dáva energie a kontakt cez vlastné embryonálne pozostatky.

27. Z oblasti V. Antily. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Dotyčná vytláča psychiku dieťaťa do aury.

28. Z oblasti Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,F). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Dotyčná vytláča psychiku dieťaťa do aury.

29. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Dotyčná vytláča psychiku dieťaťa do aury.

30. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Dotyčná vytláča psychiku dieťaťa do aury.

31. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Cez auru psychicky preniká do astronomického kozmu.

32. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,G). Dotyčná osoba má okolo tela magnetickú auru. Do aury prenikajú sexuálne energie dotyčnej osoby.

Tu si nájdete prípady živých žien v roku 2008, ktoré majú zvláštnu psychiku, ktorá odmieta radikálne a zásadne otehotnieť a robia všetko, aby zničili plod, či už na rovine psychickej, alebo biochemickej. Často sa odhodlajú aj na fyzický atak ako sú fyzické údery do tela. Prípadne užívajú rôzne chemické látky, ktoré majú plod zničiť. Môžu ho ničiť aj sexuálnymi energiami a orgastickým sexom, ktorý je pre embryo devastačný. U týchto žien možno veštecky vnímať v tele množstvo zvieracích buniek ešte z ich embryonálneho obdobia. V niektorých prípadoch tieto ženy majú celé orgány alebo časti tela zo zvieracích buniek. Samozrejme, že takýto prístup žien matiek je nemorálny a potrebuje odsúdenie. No v tomto prípade nám ide o to, aby sme podrobne popísali, čo sa deje s embryami, ktoré sa matky usilujú za každú cenu zabiť. Tento atak vedie k tomu, že embryá sa viac či menej snažia zachrániť a prežiť. Pokiaľ tento atak prežijú, má to následky na celý život, psychické a tiež zdravotné.

Embryá sa môžu brániť tak, že sa uzavrú do seba a tvrdo vzdorujú. V tomto prípade sa po narodení dieťa správa ako autista uzavretý do seba. Niektoré embrya sa tak vycvičia v boji s matkou, že sú schopné ju zdevastovať zvnútra či už fyzicky, alebo psychicky. Podarí sa im to tým, že preniknú psychicky do buniek, často prvkov svojho tela, a tak isto aj do vnútra atómov. Toto sa im darí aj za pomoci magnetickej aury z miechy, ktorá im pomáha prenikať do vnútra bunkových štruktúr.

Embryá sa chránia tak, že psychicky utekajú z matky von aj pomocou magnetickej aury a hľadajú si náhradnú matku. Môže to byť ženské telo niektorej živej ženy tu na planéte Zem. No keďže embryá majú magnetickú auru, tak prenikajú aj hlboko do kozmického priestoru a tu si nachádzajú náhradnú matku v kontakte s organickým životom v kozme. To ich môže čiastočne chrániť. Pre nás sú tieto psychické prieniky embryí veľmi hodnotné, lebo dovoľujú psychike ezoterika objavovať organický život v hlbočinách kozmu. Samozrejme, že pre ezoterikov to nie je nič príjemné, lebo ezotericky ladené osobnosti zvyčajne takýto viac menej slabší alebo silnejší atak zo strany svojej matky zažili na vlastnej koži.

32. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,L). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo je ničené a psychicky prenasledované až k organickému životu v kozme a to do vzdialeností až 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov.

34. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo je ničené a psychicky prenasledované až k organickému životu v kozme a to do vzdialeností až 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov.

35. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo preniká z dôvodu útokov matky do sveta atómov častíc a ešte hlbšie.

36. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo je ničené a psychicky prenasledované až k organickému životu v kozme a to do vzdialeností až 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov.

37. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,I). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo je ničené a psychicky prenasledované až k organickému životu v kozme a to do vzdialeností až 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov.

38. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,E). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo je ničené a psychicky prenasledované až k organickému životu v kozme a to do vzdialeností až 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov.

39. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (,).Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo preniká z dôvodu útokov matky do sveta atómov častíc a ešte hlbšie.

40. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (,).Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo preniká z dôvodu útokov matky do sveta atómov častíc a ešte hlbšie.

41. Z oblasti Tibet. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo je ničené a psychicky prenasledované až k organickému životu v kozme a to do vzdialeností až 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov.

42. Z oblasti Sumatra. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo je ničené a psychicky prenasledované až k organickému životu v kozme a to do vzdialeností až 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov.

43. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,N). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo nachádza psychickú ochranu u inej pozemskej matky.

44. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo preniká z dôvodu útokov matky do sveta atómov častíc a ešte hlbšie.

45. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,J). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo je ničené a psychicky prenasledované až k organickému životu v kozme a to do vzdialeností až 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov.

46. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo preniká z dôvodu útokov matky do sveta atómov častíc a ešte hlbšie.

47. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,I). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo psychicky preniká do vlastnej aury a úspešne sa bráni ataku matky. A devastuje matku a jej bunky.

48. Z oblasti Mexiko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo psychicky preniká do vlastnej aury a úspešne sa bráni ataku matky.

49. Z oblasti USA. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo sa nachádza psychickú ochranu u inej pozemskej matky.

50. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo psychicky preniká do vlastnej aury a úspešne sa bráni ataku matky.

51. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,B). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo má už nádory po tele. Embryo je ničené a psychicky prenasledované až k organickému životu v kozme a to do vzdialeností až 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov.

52. Z oblasti N. Zéland. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,N). Živá žena, tehotnosť, embryo, magnetická aura. Embryo je ničené a psychicky prenasledované až k organickému životu v kozme a to do vzdialeností až 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám. Pokiaľ cvičíte sami, robíte tak na vlastnú zodpovednosť. Tieto cvičenia, pokiaľ sa robia neodborne, môžu škodiť.

Pridaj komentár