Otvorená magnetická aura okolo ezoterika dovoľuje psychicky preniknúť do reálneho astronomického kozmu okolo našej Galaxie, ktorá má v strede niečo ako gigantický kotúč, ktorý v astronomickej terminológii nazývame čierna diera. Potom nasleduje psychický návrat naspäť, vytvorenie dvojníka v aure a konzultácia a konfrontovanie predstáv o čiernych dierach. Následne zase psychický prienik do kozmu a do anti čiernych dier. Návrat naspäť, vytvorenie dvojníka a konzultácie o fungovaní kozmu. Následne znovu prienik do kozmu k pulzarom. Návrat naspäť do aury a vytvorenie ďalšie dvojníka ku konzultácii o kozme z pohľadu anti čiernych dier.

Doteraz sme do kozmu prenikali hlavne cez ganglie. Dve ganglie veľkosti palca sa nachádzajú pri strednom mozgu, za žalúdkom a za mechúrom. Potom je množstvo drobných ganglií veľkosti špendlíkovej hlavičky okolo orgánov a častí tela. Ezoterik si z pamäte nahadzuje predstavy planét na ganglie a zo šedej kôry veľkého mozgu ide lúč cez 100 km atmosféry až do kozmu. Pokiaľ chcel ísť ezoterik ďalej psychicky do kozmu, tak si okolo ganglií dáva predstavy súhvezdí a neskoršie aj predstavu o čiernej diere v strede Galaxie. Pri týchto psychických prienikoch používa koncentráciu do svalových platničiek vo svaloch. Aktivizuje svalové platničky ako pri určitom vhodnom potočení a zmrzačení tela. To napomáha lepšiemu prieniku.

Ďalší prienik do 2 000 galaxií okolo našej Galaxie sa realizuje cez čierne diery. Teda psychicky z jednej diery do druhej. Takto sa ezoterik naučí prenikať do kozmu o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Do väčších vzdialeností môže ezoterik prenikať iba tak, že požiada mozoček, aby pri 10 %-nej koncentrácii z celkovej koncentrácie naladil organizmus na atómy vlastného tela. Ezoterik si predstavuje atómy vlastného tela ako drobné guličky, v ktorých ide elektrický výboj, potom môže zo systému čiernych dier prenikať do gigantických anti čiernych dier a odtiaľ do 7 kozmov vo valci, kde sa nachádza aj náš kozmos o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. Vždy sa musí vo vnútri prepínať do stavu čiernych dier a anti čiernych dier.

Ezoterik môže do kozmu prenikať aj cez systém nahodenia embryonálneho vedomia a to tak, že sa napojí na pozostatky vlastných embryonálnych buniek, odtiaľ ide do astronomického kozmu a všetko vníma ako žiariace svetlo. Pokiaľ nemá vlastné pozostatky embryonálnych buniek, tak sa premostí cez embryonálne bunky iného ezoterika. Nevýhoda takéhoto prieniku je neustále veštecké prekódovanie, kde sa vlastne v kozme nachádza.

Ezoterik má aj inú možnosť, prenikať kozmu cez zvieracie bunky. Znovu sa všetko vníma veľmi čudne ako mliečny priestor a je potrebné pri prenikaní všetko veštecky dekódovať.

No tieto techniky nedovoľujú prenikať všade a dovoľujú psychický prienik do kozmu o priemere 400 miliárd krát 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov. A ezoterik potrebuje prenikať do vzdialeností až 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov A to nie je možné bez magnetickej aury z niektorej časti miechy v chrbtici. Ezoterik sa skoncentruje do časti miechy cez mozoček a otvorí si v niektorej časti miechy predstavu divého zvieraťa veľkosti asi 30 cm. Predstavuje si, ako sa táto predstava z energií a pocitov predhistorických zvierat pohybuje ako maketa. Potom sa skoncentruje na túto predstavu, prepojí sa s celým svojím ja a svojimi túžbami do tejto predstavy. Zároveň sa predstava pohybu tejto zvieracej makety prenáša na svalové platničky. Je dobré, keď je ezoterik schopný cez svalové platničky imitovať pohyb divokých zvierat. Tak isto je vhodné, aby ezoterik pri koncentrácii do miechy otváral prehistorické udalosti staré až do roku 2 miliardy pred naším letopočtom. Otvára historické predstavy asi po 200 miliónoch rokov.

Ezoterik si cvičením predstavy energetického zvieraťa veľkosti 30 cm vytvára okolo seba takzvanú magnetickú auru. Nesmie sa to mýliť s klasickou aurou z miechy, ani s energiami magmatického jadra planéty Zem, prípadne s Reiki systémom energií. Ezoterik robí kontrolu kvality magnetickej aury v jednom z dvoch magnetických pólov planéty Zem.

Otvorená aura okolo tela, ktorá sa podobá na igelitový obal z magnetickej energie, má v jednej časti otvor von. Podobá sa do motýliemu kokónu, z ktorého sa na jednom mieste dostáva von motýľ. A ezoterik môže takto cez tento otvor alebo túto bránu prenikať do astronomického kozmu okolo nás a to do extrémnych vzdialeností 4 bilióny krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. A takto prenikne do množstva čiernych dier. Spomienky si prinesie do aury, tu vytvorí z týchto zážitkov niečo ako dvojníka z čiernych dier a môže svoje predstavy dávať do racionálneho vnímania systému čiernych dier v kozme. A dozvedá sa, že nás kozmos o priemere 5 biliónov krát 4000 miliárd svetelných rokov tvorí množstvo maličkých, ale aj veľkých a gigantických čiernych dier, ktoré sa skorej podobajú čiernej guli obloženej množstvom malých čiernych dier guľovitého charakteru. Dvojník sa môže stať aj vaším sprievodcom do čiernych dier. A dvojník sa môže pre ezoterika stať aj niečo ako vodca a učiteľ, vysvetlí, ako fungujú čierne diery. Čierne diery fungujú ako murári, ktoré do priestoru planét a súhvezdí chrlia na úrovni častíc hmotu a z tejto hmoty na úrovni atómov a častíc produkujú planéty a súhvezdia. Zároveň svojou aktivitou ničia drobnejšie alebo aj väčšie anti čierne diery. Pokiaľ by čierna diera neničila anti černe diery a dovolila by im rásť, zmenila by sa na gigantickú anti čiernu dieru, už by fungovala ako bojovník s guľometom a likvidovala by vytvorené súhvezdia a planéty. Čierne diery sa usilujú pracovať ako atómový reaktor v miešačke, chrlia hmotu do veľkých kôp, pokiaľ prevážia anti čierne diery, ktoré chcú hmotu vrátiť do nejakého homogénneho rôsolu.

Ezoterik cez magnetickú auru navštívi aj gigantické pulzary. Vráti sa naspäť a vytvorí si znovu dvojníka a prevedie konzultácie. Zistí, že dvojník mu ponúka predstavu niečo ako tokamak, kde sa urýchľujú častice. Takéto gigantické kotúče sa roztáčajú do extrémnych rýchlostí. Prepadajú sa a fungujú aj na úrovni atómov, častíc a aspoň v 7 ďalších menších rovinách častíc. Takéto kotúče plné energie sa podobajú množstvu cvrčkov, pričom si každý hrá svoje noty. Celkovo pulzary sú zložené z veľkého alebo menšieho množstva kotúčov a vyvárajú základ pre svet čiernych a anti čiernych dier. Pulzary sú extrémne veľké, ale aj malé objekty s rôznou rýchlosťou častíc. Skorej sa podobajú kolotočom padajúcim a premiestňujúcim sa ako harmoniky alebo hudobné nástroje.

Pokiaľ sa chce ezoterik priblížiť k čo najreálnejšiemu vnímaniu podľa predstáv dvojníka, tak by ho nemala bolieť hlava a mal byť mať príjemný pocit. Pokiaľ sú tlaky, tak predstavy idú od reality. Je to dobrá pomôcka na kontrolu reálnosti vnímania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.