Venujeme sa tu duchovnej ceste cez miechu. Táto cesta je špecifická a vyžaduje absolvovať magické čarodejnícke rituály. Ide o koncentráciu do miechy v chrbtici, pri ktorej je meditujúci v zvieracom vedomí. Má správanie zvieraťa a to na rovine mentálnej v centre tvorenia vlastnej fantázie. Tento zápis má svoju fotodokumentáciu v Galérii zasvätení.

Pokiaľ nerozumiete niektorému výrazu, použite Slovník. Pokiaľ chcete dosiahnuť v tejto oblasti ezoterický pokrok, dajte sa zasvätiť. Pokiaľ cvičíte sami, tak konzultujte svoj postup, aby ste sa vyhli závažnejším chybám.

Ako je už zvykom, na začiatku zasvätenia sme realizovali teoretickú prednášku o duchovnej ceste cez neuróny miechy. Ide o jednu zo 7 duchovných ciest, ktoré sa realizujú cez 7 neurónových oblastí v tele. Ide o šedú kôru veľkého mozgu, stredného mozgu, mozoček, miechu, brušný mozog v črevách, ganglie okolo orgánov tela a malé množstvá neurónov v bunkách. No tentokrát nás bude zaujímať duchovná cesta cez neuróny v mieche, ktorá sa ťahá celou chrbticou od stredu hlavy až po kostrč. Množstvo neurónov je v hrúbke nite idúcej v strede miechy. Tento špagátik neurónov je obklopený bielou mozgovou hmotou a okolo nej ide množstvo nervových dráh.

Do neurónov v mieche sa dá prenikať napríklad koncentráciou a pozeraním röntgenových snímok. Tak isto cez iné snímky, ktoré zhotovili prístroje rôzneho druhu. No na mikroúrovni sú potrebné snímky elektrónkového mikroskopu a rozrezonovanie hlasiviek, môžu sa rozrezonovať prsty rúk alebo pobrušnica určitým tlakom svalov. Rozvibrovanie umožňuje preniknúť cez bunkovú blanu dovnútra buniek. Hovoríme o bunkovom vedomí. Pokiaľ neprenikáme do buniek, tak hovoríme o vedomí miechy. Teda prienik psychiky končí na povrchu buniek. A teraz pôjde iba o prienik na povrch buniek a nie dovnútra buniek. To si treba poriadne uvedomiť.

Pokiaľ na prienik do miechy použijete medicínske obrázky, tak do oblasti miechy prenikáte cez rozumovú líniu. Mozog je v racionalite, logike a matematických schémach. Aj tento prienik ľudského vedomia dnešnej doby je dôležitý, ale nedovoľuje ovládať neuróny v tejto oblasti. Aby ezoterik mohol ovládať neuróny v mieche, kde sú ukryté magické schopnosti, je potrebné prejsť doslova do vedomia niekoľkoročného dieťaťa, ktoré je schopné komunikovať pomocou pohybov celého tela a nedokáže to vyjadriť slovne. Teda detská psychika všetko dosahuje pomocou pohybu a nie predstavou a silou chcenia. To sa objavuje u detí neskoršieho veku. Možno hovoriť, že sa presunieme do zvieracej psychiky, ale už vieme zvieracie správanie ovládať, ale na ovládnutie zvieracieho správania treba určitú pohybovú aktivitu, ktorá dovolí realizovať to, čo chce ezoterik.

Úplne sa zvieracia psychika otvorí po potlačení logiky a ľudskej výchovy. V tom momente preberajú ovládanie človeka pudy v brušnom mozgu a človek sa môže chovať ako zviera. Ezoterik sa naučí otvoriť zvieracie správanie v črevách, ale čo mu brušný mozog prikáže zrealizuje iba v predstave a nie v reálnom živote. No to, čo chceme dosiahnuť, musíme dosiahnuť iba pohybom tela, rúk, hlavy a nič viacej. Je to náročná psychická činnosť. Keď sa chcete skoncentrovať na oblasť miechy, musíte tak spraviť iba určitým pohybom a nie silou vôle v mozgu.

Potom nasledovalo praktikum psychického prieniku, ktoré sa usilovalo skoncentrovať meditujúce osoby do miechy a to najprv v rovine s rozumovým a logickým vnímaním na základe anatomických obrázkov. Vhodnejšie sú napríklad röntgenové snímky miechy. Teda koncentrácia za účasti dnešného pragmaticko – racionálneho vnímania. Tento princíp sme v ďalšom cvičení opustili a nastavili sme si vnímanie malého, niekoľkoročného dieťaťa a v psychickom stave posunkového a pohybového vyjadrovania a dožadovania sme prenikali do miechy na základe magických obrazov, alebo inak povedané, čarodejníckeho myslenia a konania. Myslenie je mytologické v obrazoch a konanie pomocou určitého druhu pohybu s telom a objektmi, ktoré sme okolo zhromaždili.

K zhromaždeným objektom sme pridali čarodejnícke recepty z knižky Stanislava Banházího: Kniha čarodějníckých receptú, kde si nájdete skoro 300 starobylých postupov, ako niečo alebo niekoho ovplyvňovať. Zasväcované osoby musia prekonať nábeh k tomu, aby tieto čarodejnícke recepty zosmiešňovali a bagatelizovali. Treba si rozumovo uvedomiť, že magické rituály sprevádzali človeka od praveku až po dnes. No ich účinnosť sa vytláča vzdelaním k rozumovosti, racionalite a vedeckému bádaniu sveta. No národy, ktoré sú ešte aj dnes vychovávané k magickému mysleniu a konaniu, reagujú na mágiu veľmi silne. Tak isto si treba uvedomiť, že magické rituály dokážu do určitej miery ovplyvňovať ľudí, zvieratá, rastliny, ale napríklad aj počasie. No tieto postupy nemajú takú efektívnosť ako chemické a technologické postupy dnešnej doby. A vlastne aj samotní čarodejníci a čarodejnice postupne zistili, že otravné a jedovaté látky sú účinnejšie ako iba samotný rituál, a tak isto dýka zasadí smrteľnú ranu pomsty účinnejšie, než iba samotné čarovanie.

No pre ezoterika sú magické rituály v prvom rade vhodné a použiteľné hlavne na prienik do neurónov miechy a nie na použitie pre bežný život, aby sme niečo dosiahli alebo ovplyvnili. Keď chceme podobne prenikať do pudov v brušnom mozgu, ktorý je umiestnený v črevách, používame symboliku jaskyne a obrazy mentálneho vyhrážania sa poškodením organizmu. Pokiaľ do miechy prenikáme pomocou magických rituálov, tak ju prinútime k tomu, aby sa podieľala na ovplyvnení všetkého pohybu v ľudskom tele, ale aj mimo neho. No všetko iba v určitom rozsahu. Predstava toho, že rozoženiete zúriacu búrku je iracionálna. Ale skutočnosť roztrhania zhromažďujúcich sa mračien je vcelku reálna.

Zasväcované osoby počúvajú, ako ktorý magický rituál robiť a zároveň si ho predstavujú v centre fantázie. Do centra fantázie presúvajú predstavy objektov a robia s nimi určitý požadovaný pohyb. Zasväcované osoby sa koncentrujú viacej na pohyb ako na samotné predstavy objektov. Predstavy objektov ako kamienky, drievka, klince, podkova a iné sú potlačené. Zasväcované osoby môžu celkový pohyb magického rituálu cítiť vo svaloch a najlepšie v nervových platničkách svalov. Teda zasväcované osoby sa nepohybujú, iba sedia a všetko sa deje v predstavách. Predstavy sa kombinujú v centre fantázie a to je v hlave.

Jeden príklad za všetky: rituál, aby čarodejnica sucho na dedinu priniesť nemohla. Zasväcované osoby si predstavujú, ako hodinu po tom, čo slnko zapadne za vrchol, sa 6 dievčat vydá za dedinu. Prvá so zapálenou sviečkou v ruke kráča a posledná so džbánom vody. Potom prvá položí sviečku do prachu cesty a posledné dievča túto sviečku zhasne. Zasväcované osoby sa koncentrujú do miechy a mentálne si všetko predstavujú s dôrazom na pohyb a nie na predstavy dievčat, sviečky a džbánu. Výsledok je prienik do miechy a otvorenie magického spôsobu konania. Takto sa prejde množstvo magických rituálov bez akejkoľvek zmeny. Na túto skutočnosť si treba dávať pozor. Až keď sa otvorí celá dĺžka miechy, tak možno každý rituál robiť v predstave individuálne pre každú zasväcovanú osobu zvlášť. Neodporúča sa cvičiť osobám, ktoré trpia nízkym alebo príliš vysokým tlakom. Prípadne osobám, ktoré majú srdcové problémy.

Samotné zasväcovanie viedol a zasväcoval Saša Pueblo, ktorý pre zasvätenie pripravil podklady a vybral množstvo zasväcovateľov. Zasväcované osoby robili praktické rituály s paličkami, na ktorých mali zavesené rôzne druhy materiálov ako kamienky, drievka, kosti, škatuľky, klince a podobne. Zasväcované osoby robili individuálne pohyby s paličkou, ktorú držali v dvoch rukách na základe príkazov z miechy a nie tak, ako si to zasväcovaná osoba zmyslí. Saša Pueblo cez kolektívne vedomie ukladal do spomienok skúsenosti tých, ktorí robili najúčinnejšiu ritualistiku a zároveň veštecky kontroloval, ako celý proces u zasväcovanej osoby prebieha v mieche.

Na záver vám poskytneme koordináty na miesta pozostatkov zasväcovateľov z celej histórie ľudstva.

ANJELSKÁ MÁGIA. Ide o to, aby si zasväcované osoby naladili detskú psychiku a koncentráciu preniesli do detskej žľazy pri hrudnej kosti. Otvoria sa v psychike odtlačky anjelských sfér, ktoré sa nachádzajú vo svete spomienok ľudí, ktorí boli celý život detskí a venovali sa iba jednej činnosti. Hovoríme o dyslektickom správaní a koncentrácii na jeden objekt. Po ich smrti sa spomienky dostanú do sveta mŕtvych a odtlačky do psychiky dieťaťa. A tu sa robí komunikácia s anjelskou sférou na základe určitej dĺžky špagátu a pohybu s ním. Koncentrácia do miechy, nie na špagát, ale pohyb špagátu. Ako keby špagát nebol pred vami, jednoducho ho akože nevidíte, ale cítite jeho pohyb.

01. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,G). Používal presne určené dĺžky špagátov, ktoré držal v ruke.

02. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,H). Špagát a na špagátoch v určitej vzdialenosti pierka.

03. Z oblasti Z. Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,Q). Dával kusy ľadu do štrbín v ľade v určitých vzdialenostiach.

MÁGIA SVETA MŔTVYCH. Znovu ide o to, aby ste sa chovali ako malé dieťa, čo nehovorí a všetkého sa dožaduje určitým pohybom. Koncentrácia do miechy a na pohyb kostí, nie na kosť samotnú alebo svoje telo. Všetko riadi miecha a nie iná časť mozgu. Všetko sa dosahuje cez pohyb a nie silou chcenia, rozumu a logiky.

04. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,I). Iba si kosti rozložil pred seba a magické pohyby.

05. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,I). Lebka s kosťami a pohyb s nimi.

06. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E). Palica, na nej zavesené kosti a pohyb s palicou.

07. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (11,E). Kosti poviazané na špagátoch a pohyb s nimi.

08. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,G). Hroby, psychicky do kostí a určitý magický pohyb celého tela.

09. Z oblasti Z. Antarktída Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,Q). Kosti v ľade poukladané a magický pohyb z miechy.

10. Z oblasti Stred. Amerika Zemepisná šírka a dĺžka (11,H). Kosti povešané na sebe a špeciálny pohyb celým telom.

11. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,B). Veľká plocha poukladaných kostí a pohyb magický medzi kosťami.

KOZMICKÁ MÁGIA. Znovu ide o to, aby zasväcovaná osoba bola v psychike malého dieťaťa, ktoré ešte nerozpráva a všetko si vyžaduje cez určitý druh pohybu. Koncentrácia do miechy a koncentrácia na pohyb s objektmi v rukách ezoterika. Nie koncentrácia na predmety alebo telo ezoterika, ale na pohyb, ktorý sa zrealizoval.

12. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,F). Kamienky poviazané špagátom a určitým pohybom psychický pohyb v kozme.

13. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,E). Určité sledovanie žiliek kamienkov, aby to viedlo do kozmického vedomia a psychický pohyb v kozme.

14. Z oblasti Kaukaz. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,E). Kamene a určitá kresba na kameň, ktorá ho uviedla do kozmického vedomia.

15. Z oblasti India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Mal kamienky zavesené na špagátoch a určitým špecifickým pohybom si navodil kozmické vedomie.

SILVA MÁGIA. Dôležité je vyvolať určitý počet úderov za sekundu a nie hudobnú zložku zvuku. A tak isto stav zvieracej mysle, ktorá keď niečo chce dosiahnuť, tak cez pohyb riadený iba cez miechu. Žiadna sila vôle, ale iba koncentrácia na pohyb, nie predmet pohybu alebo na seba.

16. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (4,I). Kmitanie rukami rýchle.

17. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Dva rovnaké predmety a udieranie do seba.

18. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,F). Udieranie do všetkého, čo bolo po ruke.

19. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E). Nádoby a údery do nádob.

20. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,C). Počúvanie zvukov v prírode a hlavne vtáčieho spevu.

21. Z oblasti Z. India. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (13,M). Jaskyňa a rezonancia z hádzaných skál.

22. Z oblasti Borneo. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,I). V jaskyni údery dlaňami, niečo ako tlieskanie.

23. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,Q). Zvuky praskajúceho sa ľadu ako rezonancia.

24. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Miska a rotácia kamienkov v miske.

25. Z oblasti S. Amerika Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). Na špagáte kamienok, spustenie dole a myknutie.

26. Z oblasti Aljaška. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,C). Používa v jednej aj druhej ruke palice a rozkmitáva ich.

27. Z oblasti Grónsko. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,B). Používa rôzne druhy zvončekov k rezonancii.

SNOVÁ MÁGIA. V tomto prípade sa treba uviesť do hypnotického stavu a to je stav navodenia zaspávania a v určitom momente udržať zaspatie pred stratou vedomia, čo sa s vami deje. Nie je dôležitá koncentrácia na škatuľku, ale na pohyb okolo škatule a čo s ňou robíte. V hypnotickom stave máte iba bielu hmlu, v ktorej tušíte pohyb a neviete, čo sa tam pohybuje. Všetko riadi miecha a koncentrácia do miechy.

28. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,G). Dával si rôzne obrázky pod hlavu.

29. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (3,E). Pre ovplyvňovanie snov používa drevené škatule.

30. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (8,F). Chodí do jaskyne, do spár v jaskyni vkladá obrázky a tak ovplyvňuje snové pochody.

31. Z oblasti Čína. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Má nádoby a do nich vydáva zvuky na ovplyvnenie snov

32. Z oblasti J. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,L). Má nádoby a do nich vydáva zvuky na ovplyvnenie snov.

33. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,F). Realizuje ovplyvňovanie snov tým, že dáva do vreciek papieriky so znakmi.

34. Z oblasti S. Amerika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,D). Snové magické úkony na ovplyvnenie robí tým, že pohybuje nádobami a do nich vydáva určité zvuky. Koncentrácia na pohyb s nádobou a zvuková mágia vychádzajúca z miechy.

BIOENERGETICKÁ MÁGIA. Znovu ide o to, že ťahanie špagátu tu vytvára možnosť aktivovania bioenergií a možnosti ním hýbať do všetkých strán. Dotyční aktivizujú tvorbu energie v jednotlivých častiach tela nie silou vôle, ale výhradne cez pohyb, predstavu pohybu a koncentráciou na pohyb. Jednoducho to nevedia spraviť inak ako cez pohyb. Sila vôle a chcenia na ľudský spôsob chýba. Celý proces pohybu ide intuitívne z miechy.

35. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (5,K). Mal medzi jednou aj druhov rukou špagát a vždy ho ťahal medzi rukami.

36. Z oblasti Európa. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (2,E). Mal medzi jednou aj druhov rukou špagát a vždy ho ťahal medzi rukami.

37. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). Mal na tele opasok na jednom boku a druhom boku špagáty, ktoré ťahal rukami.

38. Z oblasti Ď. Východ. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,D). Špagáty mal zavesené jedným koncom na strome a druhý v rukách.

39. Z oblasti J. Amerika Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (16,K). V jednej aj druhej ruke kamene spojené silným špagátom. Pri tvorbe bioenergie ich ťahal od seba.

40. Z oblasti S. Amerika Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (10,G). Keď v sebe produkoval bioenergiu, tak mal v jednej ruke jedno drevo a v druhej ruke druhé drevo a spojené aj tromi špagátmi. Špagáty naťahoval medzi rukami.

VEŠTECKÁ MÁGIA. Ide o veštecký výkon, ktorý je vyvolaný nie silou vôle, ale pomocou špeciálneho pohybu, ktorý ho uvádzal do vešteckého stavu. Keď poznáte nejakú vešticu, tak si na ňu spomeňte a napodobnite jej pohyb. Pri veštení má prednosť koncentrácia na pohyb a do miechy. Nežiaduca je koncentrácia na predmety pred sebou alebo v predstave.

41. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,I). Mal špagát s uzlíčkami.

42. Z oblasti Afrika. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (6,J). Špagát na špagáte povešané za sebou predmety.

43. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (7,H). Mal povešané predmety na sebe a tak veštil. Pri veštení sa jemne hýbal.

44. Z oblasti Ázia. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (9,F). Pre veštecké výkony mal vyrobený drevený rám v tvare štvorca a v ňom naťahané špagáty. Do nich pripevňoval predmety.

45. Z oblasti Austrália. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (17,M). Keď robil veštecké výkony, tak predmety povešal na strom, ktorý sa nachádzal v blízkosti.

46. Z oblasti Antarktída. Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (15,P). Keď veštil danej osobe, tak si jej veci rozhádzal okolo seba.

47. Z oblasti J. Amerika Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (14,L). Poukladal si najčastejšie predmety v jaskyni a tak veštil.

48. Z oblasti S. Amerika Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka (12,F). Vytvoril si okolo seba drevenú ohradu z kolov a povešal na ňu predmety, z ktorých veštil.

V dnešnej dobe nemožno dosiahnuť určitú ezoterickú úspešnosť bez zasvätení, ktoré urýchľujú duchovný rast. Bežný človek nemá toľko času, aby sám bez zasvätení mohol dosiahnuť vrcholovú duchovnú úroveň.

Pridaj komentár