Venujeme sa tu problematike sveta mŕtvych. Ide o priestor, ktorý sa vám otvorí, pokiaľ prežijete klinickú smrť alebo si tento stav od cvičíte technikou stišovania orgánov tela až na úroveň totálneho spomalenia. Tento proces vás psychicky vynesie na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Tento zápis má svoju zvukovú podobu. Vyhľadaj Plazmatická škola MP3. Podrobnejšiu mapu kozmických inteligencií vo svete mŕtvych si nájdete v sekcii: http://www.meditacia.sk/Mapy-v-ezoterike-5719id/

Na začiatok si musí ezoterik uvedomiť, že po smrti sa okolo človeka otvára zvláštna dimenzia sveta, ktorá je psychicky prístupná iba osobám v klinickej smrti. Osobe, ktorá prežila klinickú smrť skutočne, sa trvalo psychika a psychické reakcie posunú na šedú kôru veľkého mozgu, ktorý je na povrchu mozgu ako tenká fólia. Takéto osoby si otvoria psychický prienik do sveta mŕtvych trvalo a do ich fyzického tela sa dostanú spomienky mŕtvej osoby, ktorej spomienky zostali pokope s túžbou vrátiť sa naspäť do života. Všetky osoby, ktoré prešli klinickou smrťou, dostanú do seba nejaké tie spomienky ľudské alebo zvieracie. To im môže zásadne zmeniť život. Niektorí po skutočnej klinickej smrti vnímajú, že je niečo po smrti a stávajú sa uctievačmi sveta mŕtvych. Niektorí sa vrátia z klinickej smrti a nič netušia.

Cvičený ezoterik sa dokáže stišovať a vnútorne spomaľovať činnosť orgánov až do takej miery, že sa začne presúvať na povrch mozgu, kde je šedá kôra mozgová. Tu ešte prepne neuróny do stavu klinickej smrti a začína cez hlavu energeticky a psychicky prenikať do sveta mŕtvych spomienok. Bežný človek má o svete mŕtvych spomienok skreslené predstavy a často nepozná zákonitosti sveta mŕtvych. Táto dimenzia sveta mŕtvych prekrýva celý nekonečný priestor kozmu a prechádza ním. Pokiaľ v kozme existuje nejaká organická hmota ako tu na planéte Zem, tak zomreté a vymreté druhy svoje spomienky posielajú do sveta mŕtvych. Teda svet mŕtvych obsahuje okrem spomienok ľudí a zvierat aj spomienky odumretej organickej hmoty z celého kozmu a tieto spomienky sú tu na večnosť.

Spomienok je tu množstvo a záviselo od vývoja, čo sa s nimi v podstate deje. Niektoré spomienky sú nabité, aby neustále naberali spomienky, ktoré sa dostanú do sveta mŕtvych po fyzickej smrti ľudí a zvierat. Spomienky odumretej organickej hmoty, ktorá má program na fotenie spomienok detí, buniek kostí a atypických buniek, tak robia trvalo voči organickej hmote kdekoľvek. Niektoré sa dostanú do ľudského organizmu počas klinickej smrti a ani to nepotrebujú. Niektoré sú trvalo napojené na živé organizmy a fotia všetko, čo sa dá, po smrti berú všetko do seba a spracujú všetky spomienky. Niektoré kozmické inteligencie konzumujú iné kozmické inteligencie, ktoré sa nedokážu ubrániť a sú slabo naprogramované pokračovať na zber a spracovanie určitých informácií. Takéto záznamy sa stanú súčasťou iných záznamov.

Vo svete mŕtvych spomienok sa nájdu aj ucelené spomienky ľudí či už samostatne, alebo ako spoločné vedomie a to hlavne prírodných národov. Dnešní ľudia už nemajú spoločne prepojenú psychiku ako kedysi. Každý je samostatný. Najvýznamnejšie záznamy zo sveta mŕtvych sú anjelské sféry, ktoré vytvorili dyslektickí jedinci, ktorí celý život mali veľkú detskú žľazu okolo hrudnej kosti, neustále mali detskú psychiku a niečo robili iba s jedným materiálom počas celého života. Po ich smrti vznikajú veľmi silné anjelské sféry vo svete mŕtvych. Ide o ich spomienky, ktoré sa veľmi a silne zahustili.

Ďalej sú tu silne spojené spomienky tých, ktorí prežili klinickú smrť a ich spomienky zostali pokope. U jedincov s kozmickým vedomím zostali spomienky pokope. Tak isto u ľudí, ktorí sa tužili vrátiť a žiť ďalej a tak isto u tých, ktorí si reinkarnáciu pripravovali. No to je veľmi málo jedincov. Spomienky ostatných sa roztratili a stali súčasťou kozmických inteligencií celého sveta mŕtvych.

Začali sme sa venovať vzdialenejším oblastiam vo svete mŕtvych. Nastavili sme si klinické vedomie a v pocite foto turistu, ktorý si chce svet mŕtvych iba fotiť a ničoho sa nedotýkať. Tento stav treba dodržať, aby ste do tela nenakúpili nejaké tie spomienky zo sveta mŕtvych. Čo tam doslova sfotíte, vyhodnocujete v centre fantázie v prednej časti mozgu. Treba ho vyhľadať. Jedna vec je psychicky prenikať do sveta mŕtvych a druhá vec je naučiť sa to veštecky aj vyhodnocovať. Bolo by asi naivné myslieť si, že spomienky mŕtvych sú vo svete mŕtvych uložené ako obrázkový, zvukový a hmatový archív. Skorej spomienky sú tu v podobe zdigitalizovaného hlasu, ktorý ide z jedného mobilu do druhého. Ezoterik sa musí naučiť tieto záznamy zo sveta mŕtvych vhodne dekódovať, čo nie je také jednoduché.

Pridaj komentár