Venujeme sa tu problematike bádania a skúmania v prvom rade náboženskej symboliky a jej uplatnenie aj v oblasti ezoterickej. Vedci Boha sa v tomto príspevku budú usilovať vytýčiť jasnú a prísne oddeliteľnú hranicu medzi oblasťou dnešného náboženstva a ezoterikou, ktorú tu prezentujeme.

V prvom rade upozorňujeme, že sme radi, že aj dnes sa prísne uchováva náboženský odkaz pre budúce generácie. Takýto prístup nám dovolil znovu načerpať nové trendy a postupy pre oblasť ezoteriky rovno z náboženského žriedla. Nejde nám o to, aby sme sa montovali do náboženstiev a niektoré z nich aj aktívne prevádzali. Chceme preskúmať oblasť náboženstva a to, čo bude pre nás vhodné prevziať do ezoterického systému.

Ako vedcov Boha nás zaujala v náboženstve hlavne symbolická reč, ktorá bola od začiatku náboženského systému uložená v určitom množstve symbolov a symbolického vyjadrovania sa. Ľudovo hovoríme, že symbolické myslenie nemožno používať s dnešným rozumovo abstraktným prístupom a dospelá osoba si musí vhodne vsugerovať, že sa vrátila do materskej škôlky. Nejde tu o hanenie niečoho a niekoho, ide o jednoduché vyjadrenie, v akom stave musí byť myseľ ezoterika, aby dokázala prenikať dovnútra bunkových štruktúr a nútiť ich, aby s ňou komunikovali. Pokiaľ by sme psychicky na základe rezonovania hlasiviek, pobrušnice alebo prstov prenikali do jadier buniek, tak by s nami nekomunikovali. No pokiaľ tak budeme robiť na základe symbolickom, tak zrazu s je možná komunikácia vnútrom buniek.

A tu je práve miesto zlomu, ktoré označujú vedci Boha za stenu, ktorá bude oddeľovať náboženstvo a ezoteriku. Lebo pokiaľ použijete symbolické obrázky jaskyne a do nich dáte velebenie a uctievanie buniek pomocou klasických náboženských obrazov, tak docielite to, že bunky diktujú zo svojho vnútra potrebu pomáhať, obetovať sa za ľudí, rod svojich príbuzných. Je to pekný stav potrebný pre ľudstvo. Ide o rozmnoženie, vytvorenie dobrých podmienok pre ľud, vzdelanosti, zákon a poriadok. Nič proti tomu. No tento prístup nie je predmetom ezoterikových zámerov. Ezoterik síce podľa doporučení vedcov Boha používa náboženskú symboliku, ale zužuje ju na obrazy, kde sám seba vidí ako zdevastovaného, sexuálne neplodného, bez rúk a nôh. Symbolika jaskyne a symbolika smrti je v záujme ezoterika. Symbolika života je centrála v náboženstve. A v ezoterike je centrála v úcte k všetkému, čo zomiera, končí a odchádza do sveta mŕtvych spomienok. A to sú hranice dvoch svetov, jeden je náboženský, ktorý uctieva život, zmŕtvychvstanie, narodenie. Pre svet ezoteriky je v centre uctievanie obrad smrti, vstup do sveta mŕtvych bez návratu medzi ľudí. Nie je to postoj opozičný a za účelom rozlíšenia sa, je to postoj pragmatický. Pokiaľ chceme prenikať do brušného mozgu v stene tenkých a hrubých čriev, tak je nutné mať obrazy jaskyne plnej vyhrážok smrti a poníženia. Inak by pudy v brušnom mozgu nekonali to, čo po nich požadujeme. V náboženstve má veriaci v hlbokej charizmatickej línii úctu k náboženským obrazom a relikviám. V ezoterike slúžia náboženské obrazy ako prostriedok donucovania bunkového sveta, aby liečil ezoterika a vydal sa na duchovnú cestu a nie cestu udržania rodu a života. To by sa nedala robiť duchovná cesta. Ezoterik zámernými technikami vyhrážania sa smrťou stáča bunkový svet a náboženské symboly do sebadevastácie. Iba tento postoj dovoľuje ezoterikovi realizovať duchovnú cestu cez neuróny vo vnútri buniek.

Ezoterik by rád v tejto bunkovej ezoterike pracoval so symbolmi života, lásky a dobroty. A to už by bola cesta náboženská, ktorú želáme každej nábožensky vyspelej osobe. No pre ezoterika je tu ezoterická duchovná cesta a nie náboženská duchovná cesta.

Celkovo sa znovu vedci Boha lúčia so svetom náboženstva. Postupne zatvárajú dvere náboženských systémov a presúvajú sa na iné ciele v oblasti ezoteriky. No možno to ešte nebude úplná rozlúčka, vedci Boha by sa chceli ešte jedným očkom pozrieť na náboženskú symboliku a dekódovať túto symbolickú reč do reči ezoterickej. Veríme, že aj tu nájdeme ďalšiu inšpiráciu.

Pridaj komentár