Doposiaľ som neprekonala žiadne vážne choroby, ale v poslednej dobe ma bolia kĺby a hlavne na rukách v zápästí. Občas ma bolí aj v pravom boku. Prečítala som si články v geriatrickej poradni. Chcem sa dať na takúto liečbu. Mám veľkú chuť byť čo najdlhšie v dobrej zdravotnej kondícii. Už vopred vám srdečne ďakujem za vašu liečbu a rady.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel na úrovni buniek, čo sa vo vás deje. U vás beží klasický program starnutia a utíchania organizmu. Pre dlhovekosť zatiaľ nie sú dobré vyhliadky. Dlhovekejšie osoby produkujú v tuku aj 500 000 užitočných látok, ktoré organizmus z dôvodu starnutia nedokáže vytvoriť. Pomaličky dochádza aj potenciál delenia buniek a tvorba nových. Pudy v tenkých a hrubých črevách sa nepodieľajú na spomalení pochodov starnutia.

Geriatrická diagnostika 6. neurónových oblastí: kyvadlo obkreslilo všetky oblasti výskytu neurónov. Stav buniek ako u 60 ročnej zdravej osoby, váš vek je 58 rokov. Najslabšie miesto sú ganglie pľúc. Obsah U vitamínu je nedostatočný.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo obkreslilo nervstvo. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby. Delenie nervových zakončení je dostatočné. Potenciál delenia nervových zakončení na 40 rokov. Obsah E vitamínu v tele je nedostatočný. Najslabšie miesto sú nervové zakončenia v koži.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 100 ročnej zdravej osoby. Slabšie miesta sú nervové zakončenia v pankrease a prenos vzruchov. Nedostatočný prísun C vitamínu cez kožu.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo ho obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby. Kmeňové bunky majú dostatočné delenie. Potenciál delenia buniek ešte na 100 rokov. Dcérske bunky už nemajú úplne dokonalý tvar. Biele a červené krvinky sú v poriadku.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Na veľa miestach sú nánosy nežiaducich látok a zužovanie ciev a žíl. Delenie buniek je nedostatočné. Potenciál delenia na pár rokov. Pud sebazáchovy a bunkový pud naznačujú na určité možnosti riešenia.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je všade spomalené. Potenciál delenia na pár rokov. Celkovo slabá produkcia hormonálnych látok pre telo. Všade sa nedostane dosť hormónov.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo všetko v poriadku. Delenie buniek je dostatočné. Potenciál delenia okolo 10 rokov. Stav orgánov ako u 70 ročnej zdravej osoby. Tuk neprodukuje pre organizmus žiadne užitočné látky.

Geriatrická diagnostika psyché: máte dobrý predpoklad ku geriatrickej liečbe. Začnite si čítať články v Geriatrickej poradni. Na budúci týždeň vám vypracujem postup liečby.

REAKCIA NA PROFIL

Ďakujem za geriatrický profil,nie som ním nadšená,ale chcem začať vami navrhnutú liečbu.

Pridaj komentár