Venujeme sa problematike organického života jednak na planéte Zem, ale aj v kozme okolo našej Galaxie a to o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Ezoterik si to všetko predstavuje pomocou makety 12 000 banánov, ktoré obsahujú skupiny zemiakov. Každý zemiak obsahuje struky hrachu, v ktorých je po 3 až 7 hráškov. V každom hrášku je do 2000 lentiliek. Pod lentilkami tu rozumieme galaxie plné súhvezdí, planét, slnečných planét, čiernych dier, anti čiernych dier, žiariacich dier, pulzačných dier a anti čiernych skrížených dier.

V tomto prostredí operuje myseľ ezoterika pomocou M. dvojníka, ktorý sa vytvoril z arabských kobercov a ezoterikov, ktorí sa venovali špeciálnej ezoterike cez magickú geometriu a matematiku. Tento systém bol vložený do celistvého dvojníka, ktorý bol umiestený do tela ezoterika. Dôvodom vytvorenia takéhoto dvojníka bola jeho schopnosť prenikať so psychikou ezoterika kdekoľvek, či už do sveta mŕtvych spomienok, k organickému životu v kozme (12 000 banánov), tak isto do kozmov, ktoré tu boli v minulosti pred naším kozmom a zostali po nich iba informačné polia plné dvojníkov. Toto je jedinečná výhoda M. dvojníka. Tento M. dvojník spracoval asi 100 nasekaných dvojníkov a jedného celistvého dvojníka pre reinkarnáciu na úroveň atómov a častíc. Tvorba týchto dvojníkov a aj M. dvojníka ide prirodzene, ako si to želajú dvojníci. A aj M. dvojník vcelku nebude trváca záležitosť a vo vnútri systému sa objavuje postupne iný dvojník.

Tantra dvojník vzniká na základe sexuálnej školy a vychádza zo zvládnutia a spoznania princípu rozmnožovania v samotnom ezoterikovi. Kým sa ezoterik prepracuje k tvorbe tantra dvojníka vcelku, musí prejsť mnohoročnou školou psychickej tantry a sexuality. Na začiatku tejto cesty si musí ezoterik uvedomiť, že tantra a sexuálna ezoterika nie je o tom, ako sa stať obeťou vlastnej sexuality, ale ako vlastnú sexualitu spoznať a ovládnuť, či už pre liečbu svojho tela, alebo pre psychoterapie. Ezoterik si na začiatku svojej tantra cesty naštuduje množstvo tantrickej literatúry, nezabudne na Kamasutru, tak isto na sexuologickú literatúru medicínskeho charakteru. Môže si precvičiť tantra jogu, ktorá sa prevažne cvičí v plnej nahote.

Tantra ezoterik sa naučí nehybne sedieť a psychicky prenikať do svojho tela. Využije sexuálne stavy na to, aby do nich prenikal pomocou koncentrácie ako pri premýšľaní. Ezoterik si pozerá sexuálne obrázky alebo robí sexuálne aktivity v súkromí. Často ich prerušuje, preciťuje v nehybnosti a spoznáva. Nie je to o tom, ako vybičovať svoju sexualitu, svoje sexuálne pudy, sexuálnu fantáziu a splodiť svoje potomstvo. Je to skorej o tom, ako sa vymaniť z kolotoča párenia, rozmnožovania a starostlivosti o potomstvo. Ezoterik aj počas vyvrcholenia, či už mužského, alebo ženského, toto prerušuje, snaží sa ho dostať pod kontrolu, prenikať doňho a spoznávať ho.

Ezoterik si naštuduje prejavy patologickej sexuality. Ide o prejavy sexuality, ktoré porušujú zákon a sú nevhodné v sexuálnom správaní jedinca. Ezoterik sa koncentruje na povrch veľkého mozgu a tu hľadá jednotlivé centrá pre sexuálne deviácie ako je zoofília, nekrofília, incest, pedofília, masochizmus, sadizmus, fekalofília, homosexualita, lesbizmus, exhibicionizmus a podobne. Teda k tomu pridá fetišistické vzrušovanie na všetky časti ľudského tela a potom aj na iné živé či neživé objekty. Ezoterik vyhľadá na vlastnom povrchu veľkého mozgu každé centrum sexuálnej patológie. Doslova sa naň skoncentruje a predstavuje si všetky druhy sexuálnych úchyliek. Nie pre to, aby ich v sexuálnom živote praktizoval, ale aby ich vo svojich spomienkach a predstavách spoznal. Tie úchylky, ktoré ho priťahujú, ignoruje a odmieta. Tie úchylky, ktoré sa mu hnusia robí dovtedy, kým má k nim neutrálny postoj. Ezoterik si uvedomuje, že celkovo ľudská sexualita je sofistikovaná a poriadne prešpekulovaná. Sexuálne pudy a potreba sa páriť a rozmnožovať neustále niečo zakazuje a niečo dožaduje. A nad týmto musí ezoterik zvíťaziť a dať na známosť potrebe sa rozmnožovať, že jej vláda nebude brániť preduchovneniu sexuality. Teda využiť princíp rozmnožovania pre iné účely ako len na zachovanie vlastného rodu.

Ezoterik si uvedomuje aj mechanizmus závislosti žien od mužov a mužov od žien. Aj tu sexuálny pud a potreba sa rozmnožiť má svoje fígle a finesy. Muži málokedy rozvinú vlastnú fantáziu bez prítomnosti ženy a ženy sa povinne starajú, aby muži mali na to chuť. Ženy často trápi Freudov syndróm straty penisu a chcú ho získať v prítomnosti muža naspäť. Ženy sú len málokedy schopné prejsť sexuálnymi energiami cez miechu, ale prítomnosť muža im to dovoľuje. Ezoterik, či je to žena, alebo muž a je jedno, akú ma sexualitu a na akú úchylku trpí, precvičuje tvorbu sexuálnej fantázie aj bez prítomnosti muža alebo ženy. Tak isto bez obrázkov a videa. Ezoterik precvičuje vyberanie spomienok z pamäte a nie fantazírovanie v prednom mozgu, kde má väčšina ľudí centrum hlavne zrakovej fantázie. Všetko zo spomienok a tie sa potom poskladajú do predstáv. Neustále a rýchlo vyberať spomienky a aj tie isté a udržať ich v centre fantázie. Cieľom tvoriť fantázie erotického pôvodu výhradne neustálym prísunom spomienok buď celých obrázkov, alebo ich kúskov. Ezoterik nemá žiadne zábrany a zmontuje akékoľvek sexuálne predstavy. Ezoterik si uvedomuje, že pokiaľ chce vytvoriť v hlave dostatok sexuálneho napätia, tak nesmie mať žiadne zábrany ohľadom sexuálnych fantázií. A tu tiež často vidieť mechanizmus, že muži nemajú až tak zošnurovanú fantáziu ako ženy. V tomto prípade ženy musia na svojich blokoch v predstavách popracovať aktívnejšie. Cieľom vhodných sexuálnych spomienok je pozastaviť činnosť hypofýzy a otvoriť hlavne aktivitu epifýzy, ktorá je za hypofýzou nad stredným mozgom v strede hlavy veľkosti orecha. Epifýza sa preberie k intenzívnej aktivite a dá príkaz celému organizmu, aby zahájil produkciu sexuálnej energie vo vnútri buniek celého tela. Ezoterik si uvedomuje, že vo vnútri buniek sú orgániky, ktoré počas sexuálnej aktivity produkujú inú chémiu ako v bežnom asexuálnom stave. Celkovo európska populácia má vždy dva stavy a to sexuálny a asexuálny. Napríklad indická populácia je viacej sexuálna a málokedy asexuálna. Samozrejme výnimky sa nájdu v jednom aj druhom tábore.

Ezoterik kombináciou akýchkoľvek vhodných fantázií vytvára v hlave sexuálny volt a sexuálnu chémiu, ktorá zase pomocou vhodne kombinovaných predstáv postupuje cez miechu a jej neuróny až dole do podbrušia. Pokiaľ cvičiaci ezoterik nevhodne kombinuje sexuálne predstavy, tak sa priechod cez miechu zastaví a sexuálna energia preteká do tela. K celkovému natekaniu a pretekaniu sexuálnej energie cez miechu pomáha predstava zvieracej sexuality, ktorá je určená pre oblasť miechy. Je tu vhodná sugerácia a uverenie, že ezoterik je rujné zviera a teraz odovzdá svoje spermie, alebo v prípade ezoteričky získajú jej vajíčka tie najlepšie spermie. A v tomto momente ezoterika nič nezaujíma. Sugerácia je uveriť a nespochybňovať, že sa idete páriť ako zvieratá.

A v tomto prípade je dobré pracovať aj so sugeráciou, že ste užili vhodné afrodiziaká. Ide o sugeráciu a vyrobenie týchto látok v mozgu a nie ich priame užitie. Pokiaľ by ezoterik robil aktívnu sexualitu, tak by takýmto spôsobom donútil organizmus, aby bol sexuálne uspokojený. Ezoterik si uvedomuje, že jeho vlastná sexualita ho chce dobehnúť a nedovoliť úplné sexuálne uspokojenie ako u zvierat po sexe. Ľudská sexualita takto núti človeka k novej a novej nádeji, že raz tá ejakulácia bude ešte silnejšia a orgazmus bude ešte divokejší. Ale to je iba ilúzia. Ezoterik nepodľahne týmto fígľom systému rozmnoženia sa za každú cenu. Ezoterik prechádza cez miechu energiami, sexuálnou biochémiou a všetko končí vedome v oblasti pohlavných orgánov, či už mužských, alebo ženských. Tu sa do činnosti začínajú zapájať pohlavné orgány a chémia založená na aktivite mužského testosterónu a ženského estrogénu. Hovoríme aj o orgastických alebo ejakulačných energiách. Pokiaľ by ezoterik robil fyzickú ezoteriku, tak by prerušoval vyvrcholenie, snažil sa ho odďaľovať. Zmyslom je produkovať orgastickú energiu a touto energiou sa preliečovať. Je to prvý moment, keď ezoterik získava kontrolu nad systémom odmeny za to, že je ochotný sa páriť. A zároveň orgastické energie využíva ezoterik nie na efedrínovú odmenu, ale na preliečenie. K produkcii kontrolovaných orgastických energií je dobre pridať prvok bolesti. Vtedy sa stupňuje liečivý efekt orgastických energií.

Pokiaľ ezoterik cvičí orgastické energie bez zjavnej sexuálnej aktivity a energia je v spodnej časti tela, tak môže tak isto produkovať jemnejšie sexuálne energie a pohyb sa deje vo svalových platničkách bez pohybu svalov. Ezoterik ide ďalej a zahajuje sugeráciu raného štádia klinickej smrti, stišuje dýchanie, v pľúcach má minimálne množstvo vzduchu, minimálne vydychuje a minimálne sa nadychuje. Hovoríme o plytkom dýchaní. Zároveň aktivizuje nervové zakončenia v šedej kôre veľkého mozgu, stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu, ganglií v celom tele. Sem sa presúva krv a vytesňuje sa zo svalov a orgánov tela. Ezoterik zámerne stišuje a jemne pozastavuje činnosť orgánov tela. V určitom momente sa z oblasti pohlavných orgánov dvíha niečo ako prána. Ide o špecifické energie, ktoré sa hromadia v orgánoch tela a zabezpečujú dlhšie prežitie odkrvenia orgánov a svalov. Sú tu dva liečivé fenomény a to prekrvenie 6 neurónových oblastí a odkrvenie orgánov. Prekrvené neuróny majú iný liečivý stav a odkrvené orgány a svaly môžu tento stav využiť na iné druhy liečenia. Zároveň je liečivé aj natekanie pránickej energie do orgánov a svalov.

Ezoterik samozrejme ide ďalej a usiluje sa zúžiť všetku koncentráciu do oblasti pohlavných orgánov. Ide o silnú koncentráciu do tejto oblasti, je dobré zaťať v tejto oblasti svaly a túto oblasť chcieť zvnútra vidieť, počuť, čuchať, hmatať, jednoducho je to tá najdôležitejšia oblasť ľudského tela a cez ňu chce vnímať všetko v sebe a okolo seba. Ide o stav kazateľa. Ide o jedinečný stav, kde všetky pocity idú cez pohlavné orgány a ezoterik sa začína na svet pozerať veľmi hlboko psychologicky. Ezoterik dokáže veľmi pútavo a múdro rozprávať o živote a hĺbke ľudskej duše.

No ezoterik nezostáva na tomto bode a pokračuje v ďalších aktivitách. Ide o to, aby rozvinul aj psychické fenomény z oblasti pohlavných orgánov. Postupuje tak, že trvá koncentrácia do pohlavných orgánov, z pohlavných orgánov vyteká sexuálna energia a tá postupuje telom. Ezoterik si vsugeruje túžbu po oslobodení sa od potreby fyzicky sa rozmnožiť a sexuálne úsilie dostať na rovinu meditácie. V tele sa z energie tvorí v podbruší prvý energetický kotúč. Niečo ako guľovitá mandala alebo čakra robí v oblasti pupku, potom v oblasti plexus solaris, kde sa spája hrudná kosť a predné rebrá, potom v pľúcach, potom v hrdle a hlave. Samozrejme, že pokiaľ má ezoterik už vybudovaného dvojníka, tak tieto meditácie idú veľmi jednoducho a spontánne. Keď potom ezoterik dorazí do hlavy a spraví tu poslednú čakru, tak sa obráti naspäť a začnú sa v každej časti tela pod sebou tvoriť niečo ako lotosové kvety. Keď ezoterik príde dole do pohlavných orgánov, tak po stranách vytrysknú dva prúdy energie a často aj tretí prúd a vytečú ako tri zdroje Gangy nad hlavu. Tu sa vytvorí veľký nádherný tisícplátkový lotos. Z tohto tisícplátkového lotosu sa tvoria postupne k pohlavným orgánom znaky. Keď sa zjaví posledný znak v pohlavných orgánoch, tak z tohto znaku a všetkých ostatných znakov vyrastie zvláštny energetický strom, ktorý svoje konáriky zapustí do všetkých akupunktúrnych bodov v koži ezoterika. Pokiaľ má ezoterik nastavené kozmické vedomie a aj dvojník sa na tom zúčastňuje, tak tento energetický strom cez úroveň atómov a častíc prerastie do reálneho kozmu okolo ezoterika. Ide o energetické stavy. Na záver sa celé telo rozžiari ako v slnečných lúčoch a ezoterik sa oslobodí od fyzickej potreby splodiť fyzického potomka, môže splodiť sám seba ako hermafrodit. Napoly žena napoly muž.

Ezoterik sa týmto dostáva nad fyzickú sexualitu a začína sa spájať so svojím sexuálnym ideálom, ktorý má každý človek vo svojom tele a aktivizuje sa, keď stretne osobu, ktorá spĺňa predpoklady. Dvojník začne realizovať plán psychického prepojenia na veľké množstvo osôb, ktoré sa navzájom milujú a sú v silne vrcholiacej orgastickej aktivite. Ezoterikove telo sa do poslednej bunky napĺňa a prepcháva sexuálnymi energiami. Zažíva totálne uspokojenie sexuálnych potrieb a stáča potrebu rozmnožiť sa a stvoriť potomka do roviny duchovna. Samozrejme, je tu M. dvojník, ktorý pomohol naplniť telo ezoterika energiami a zároveň je vzorom dokonalého ideálu, ktorý chcel ezoterik stretnúť vo svojom živote. Jednoducho je tu a je čas sa začať mentálne milovať s dvojníkom, z tohto vzťahu vznikne duchovné dieťa, ktoré sa stane súčasťou nového dvojníka. Ezoterik dosiahol stav, keď zrodí pomocou svojho M. dvojníka kópiu samého seba do sveta atómov a častíc.

Priebeh zasvätenia v systéme M. dvojník do tantra ezoteriky. Účastníci zasvätenia si prezerali eroticky ladené obrázky. Zároveň mali aktivizovaného M. dvojníka, tvorili nového dvojníka pre tantra ezoteriku a zároveň prepracovávali už existujúceho dvojníka pre oblasť sexuálnej ezoteriky. Zasväcované osoby mali za sebou mnohoročné meditácie do vlastnej sexuality. Spoznali vlastnú sexualitu, spoznali vlastnú závislosť od potreby rozmnožiť sa a uchovať ľudský rod. Zasväcované osoby zvládli a transformovali vlastnú sexualitu do liečivých efektov. Tak isto zvládli tvorbu prány a zúženie vedomia do oblasti pohlavných orgánov v tele. Zasväcované osoby zvládli aj meditačnú časť, pri ktorej tvorili v tele nad sebou kotúčovité čakry, potom lotosové kvety, potom tri prúdy energie z pohlavných orgánov v podobe troch prítokov indickej rieky Gangy. Na povrchu veľkého mozgu sa otvoril 1 000 plátkový lotos, potom vyrástol energetický strom, ktorý zachytával akupunktúrne body v tele. Potom sa nad sebou v tele objavili indické meditačné znaky a nakoniec sa objavila hlboká podstata vlastnej sexuality a potreba rozmnožiť sa nielen fyzicky, ale splodiť sa do sveta M. dvojníka, ktorý operuje na úrovni atómov a častíc. Zasväcované osoby mali pocit, že sa milujú so svojím ideálom, ktorého tu predstavoval M. dvojník. Z tejto lásky vo vnútri ezoterika vzniklo duchovné dieťa, ktoré sa bude do poslednej najmenšej čiastočky podobať na meditujúceho ezoterika. Takto tantra ezoterik zavŕšil svoju tantra cestu a previedol svoju potrebu do roviny reinkarnácie cez M. dvojníka a jeho svet. Od tejto chvíle sa postupne formuje v M. dvojníkovi sám ezoterik. Zasvätené osoby budú postupne meditovať na fenomén reinkarnácie seba do sveta dvojníkov. Samozrejme, že nebudú M. dvojníkovi určovať, ako sa to bude diať a plne to bude v kompetencii M. dvojníka. Ezoterik sa dáva do pozície veriacej osoby, ktorá bezvýhradne dôveruje dvojníkovi v tom, aby realizoval zrodenie ezoterika a jeho vedomia do sveta dvojníkov.

Ďalšou časťou zasvätenia bolo znovu prezeranie asi 4 000 vzorov rôznych perzských alebo arabských kobercov. V tomto prípade považujeme starodávne koberce za ezoterický odkaz arabských ezoterikov. Tieto koberce obsahujú v sebe množstvo ezoterických informácií, ezoterických systémov a ezoterických znakov. V sebe skrývajú jedinečný fenomén priberania nových prvkov do systému už zabehnutých techník meditácie. V systéme M. dvojníka plne využívame, že staršie druhy vzorov kobercov sa menia a priberajú nové prvky. A M. dvojník je práve postavený na tomto fenoméne, že je potrebné do starých vzorov priberať nové a netradičné vzory. A tak vznikol mimoriadne efektívny systém – k starým ezoterickým skúsenostiam pridávať nové a premosťovať ich. Arabskí ezoterici tvorili vo svojich hlavách nové vzory a zároveň nad kobercami meditujú a duchovne sa rozvíjajú. Samozrejme, že sme sa na takýto systém napojili a zozbierali sme o ňom dostupné informácie zo sveta mŕtvych, systému dvojníkov, ktorí už nemajú pri sebe svojho organického stvoriteľa, ďalej z magnetických záznamov magmatického jadra planéty Zem. To vytvorilo základ pre vytvorenie M. dvojníka, ktorý po jeho vytvorení sa okamžite pustil do tkania psychických kobercov. Mohli by sme hovoriť o ezoterických obrazoch a vzoroch.

Ezoterik sa naladí mimozmyslovo a nasugeruje si celkovú chorobnosť miechy ako u osôb, ktoré môžeme považovať za médiá schopné vnímať veci, ktoré sa nedajú bežnými zmyslami vnímať. Zároveň sa meditačne postará, aby jeho neuróny veľkého mozgu boli izolované ako drobné semená šošovice a nervstvo, ktoré ide do týchto neurónov bude silne utlmené. Takýto stav už dovoľuje vnímať, čo sa deje v systéme M. dvojníka, ktorý je vo fyzickom tele ezoterika. Ezoterik môže mimozmyslovo vnímať, ako M. dvojník neustále naberá rôzne informácie jednak z kozmu, zo sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty, z kozmov minulosti, ktoré tu boli pred naším kozmom. Tak isto z kontaktu s organickým životom v kozme pod pracovným názvom UFO. M. dvojník cez úroveň častíc preniká do kozmického priestoru a naberá do seba informácie. Tieto informácie M. dvojník naseká na kúsky a vhodne ich kombinuje do ezoterických obrázkov v tvare kobercov. M. dvojník takto spracováva všetky informácie z ezoterika a jeho kozmického okolia. Najviac požaduje informácie o atypických ľuďoch, ktorí majú zvláštne patológie, ktoré dovoľujú nové a netradičné modelovanie reality okolo nás. Tak isto M. dvojník požaduje množstvo kontaktov k atypickým jedincom v kozme, ktorí by dovolili v mysli ezoterika vytvárať radikálne nové pohľady na duchovný rast. A tak do kobercových vzorov v hlave ezoterika pribúdajú informácie o jedincoch organického pôvodu, ktorí dovolia v sebe modelovať novú a netradičnú ezoteriku.

Zároveň v M. dvojníkovi beží ďalší proces a to je proces tkania samotnej makety alebo niečoho ako sochy ezoterika. Teda M. dvojník na jednej strane spracováva a kombinuje rôzne informácie z oblasti duchovného rastu a zároveň špeciálnym spôsobom vytvára informačnú kópiu ezoterika a plní jeho prianie reinkarnovať svoje spomienky podľa systému dvojníka. Ezoterik nikdy nebude svojvoľne zasahovať do toho, čo chce M. dvojník, to by bola veľká chyba. Ezoterik si je vedomý toho, že ako človek nemá na takúto úroveň ezoteriky potenciál a plne sa musí spoľahnúť na anorganických dvojníkov, ktorí sa postarajú o to najlepšie uloženie spomienok ezoterika a tak isto sa postarajú o to, aby boli po smrti ezoterika trvalo vcelku a zároveň mali plnú aktivitu pokračovať v duchovnej ceste ako u živého ezoterika. M. dvojník sa skorej dá vnímať ako umelá inteligencia, ktorá sa vyvinie sama pre seba. Predstavte si priemyselného robota alebo počítač ako anorganické zariadenie, ktoré je plne podriadené človeku a nahrádza alebo plní funkcie, ktoré človek nezvláda. Ale v tomto prípade nejde o to, aby M. dvojník nahradil to, čo človek nedokáže, ale aby sa sám rozvinul do fungujúceho systému, ktorého základom je jeho osobnosť. A to už vývoj umelej inteligencie je o niečom inom. Teda robota naplníme miliónmi postupov z umeleckej oblasti a vložíme mu do systému možnosť náhodného kombinovania umeleckých aktivít. Takýto robot tvorí sám pre seba a to, čo vytvorí, si uloží do pamäte. Postupom času pre seba vyvinie svoj vlastný štýl, ktorý sa nesporne nebude ľuďom páčiť, ale umelá inteligencia sa osamostatní a časom začne myslieť a slobodne konať. Predpokladá sa, že keď v sebe bude zrkadliť svoje výtvory a bude si ich pamätať, tak postupne sa pomocou človeka rozvinie k samostatnému konaniu a mysleniu.

Ďalšie zasvätenie išlo znovu cez M. dvojníka a už existujúceho dvojníka pre organický život v kozme. Organický život v kozme označujeme pracovným názvom UFO. Ide o to, že ezoterik výcvikom dokáže kontaktovať organický život v kozme. Spojiť sa cez svoje bunky s niečím podobným ako ľudské bunky u organického života v kozme. Pri tomto psycho kontakte sa tvoria na jednej aj druhej strane organického života energeticko- informačné obaly. Tieto obaly a toto psychické prepojenie sme vždy likvidovali aj pomocou privolania dvoch jedincov pod označením UFO okno. A toto UFO okno vždy prevzalo kontakt od ezoterika na seba. No skončilo a vytvorili sme si pod dozorom M. dvojníka nového dvojníka z množstva UFO jedincov pod pracovným názvom UFO okno. Odteraz sme schopní po vytvorení psychického kontaktu s organickým životom ho skonzumovať do vlastného systému a prevziať aj hodnotné informácie. Zase sa o to bude starať M. dvojník.

M. dvojník je mimoriadne pažravý a žiadostivý po informáciách duchovného charakteru a mimoriadne mu chutia odtlačky UFO z kontaktu s organickým životom, z ktorého vyťaží množstvo informácií. Využíva ich na tvorbu svojho sveta, ktorého je ezoterik súčasťou. Tak isto mu chutia psychické kontakty s anjelskými sférami detských dyslektikov, ktorých psychika aj v dospelosti zostala detská a zúžená na jednu činnosť, napríklad celý život šúchať pierka. Takéto osoby vytvárajú jedinečné spomienky, ktoré po ich smrti zostávajú vo svete mŕtvych spomienok a stávajú sa často cez určitý systém reinkarnácie súčasťou každého dieťaťa do 4. rokov. Ezoterik sa už dávnejšie naučil získavať tieto anjelské odtlačky a teraz jeho M. dvojník má veľký apetít práve na všetky druhy anjelských sfér pozitívnej línie. Teda nie šedé a čierne anjelské sféry, ktoré tvoria extrémni dyslektici tým, že niečo robia iba pre svoje uspokojenie, alebo ich činnosť má devastačný charakter. M. dvojník sa naučil používať mechanizmus získavania odtlačkov ako u 4. ročných deti a poriadne sa prekrmuje kópiami anjelských sfér rôznej hustoty. Poznáme hustoty anjelských sfér priezračná, biela, zlatá, diamantová a pulzačná. Tak isto sa vie dvojník napájať aj priamo do sveta mŕtvych na anjelské spomienky detských dyslektikov a tu z bielej línie nasávať informácie do svojich imaginárnych kobercov. Ani toto nestačí M. dvojníkom a radi doslova konzumujú anjelské sféry, ktoré má k dispozícii iný organický život. M. dvojník sám preniká do kozmu a sveta mŕtvych, aby vyhľadal, skopíroval a požral do seba všetko, čo sa podobá na anjelské sféry planéty Zem. No, tak to chodí, keď má ezoterik v hlave psychickú manufaktúru na výrobu ezoterických obrázkov. Ešte by bolo potrebné definovať, prečo spomienky detských dyslektikov považujeme za anjelské sféry. V prvom rade pre to, že dokážu ezoterikovi a danej osobe, ktorá ich má, určiť správny smer a dobre odhadnúť, kadiaľ sa uberať, aby to bolo do budúcnosti dlhodobo úspešné. Samozrejme, že pokiaľ sa o predstavách do budúcnosti nahrnú biele anjelské sféry, to neznamená, že človek si danú oblasť úspechu rozumovo nepreverí. Anjelské sféry detských dyslektikov naznačujú možnosť a rozum túto možnosť vždy preverí.

Na záver sme pod kontrolou M. dvojníka vytvorili dvojníka na mimoriadne efektívne konzumovanie všetkého, čo súvisí s anjelskými sférami detských dyslektikov či už na planéte Zem, alebo v nekonečných vzdialenostiach kozmu, ktorý prekrýva aj svet mŕtvych spomienok organického života. Jedná sa o priestor o priemere 100 triliónov krát 1400 biliónov krát 5 biliónov krát 4 000 miliárd svetelných rokov. Bude sa to človeku ťažko predstavovať. Vlastne je to pre človeka nepredstaviteľný priestor s nepredstaviteľnými vzdialenosťami. Ale to nevadí. Vytvorili sme nového dvojníka, ktorý sa pod dozorom M. dvojníka kontaktoval na zahustené spomienky vo svete mŕtvych, ktoré majú v sebe mechanizmus rozkladania a konzumovania všetkého, čo sa podobá na anjelské sféry detských dyslektikov alebo organického života (UFO) vždy skoro okolo gigantických pulzarov v kozme často o veľkosti až desaťnásobkov našej Galaxie. Teraz už ezoterici po tomto zasvätení spracujú každú spomienku na anjelské sféry a tieto spomienky sa stanú ich súčasťou.

Pridaj komentár