Časť zasvätenia, ktorá sa dotýkala zasvätenia do naturálneho liečiteľstva. Monotónne magické rituály. Ladenie psychiky. Zasväcovacie rituály. Tlaky rúk zasväcovateľa na zasväcovanú osobu.

Pokračujeme v sérii zasvätení, ktoré majú otvoriť šamanské vedomie v mieche a zároveň vytvoriť okolo zasväcovanej osoby asi pol metrový aurický obal. Zmyslom zasvätenia je preniesť alebo doslova skopírovať schopnosti zasväcovateľov z histórie ľudstva do aurického obalu a vytvoriť tu objekty, ktoré pomáhajú zasväcovanej osobe liečiť či už seba, alebo iné osoby.

Každý účastník zasvätenia dostal paličku a niečo na škrabanie paličky. To bolo v podstate jedno, či to bol nožík alebo kus kameňa. Teraz išlo o to, aby som vhodne naladil dotyčnú osobu, aby pochopila a precítila, že vlastne celý život každý deň a každú hodinu čistí paličku. Dotyčná osoba sa postupne v priebehu desiatich minút dostala do stavu monotónneho škrabania kôry z paličky. Potom bolo potrebné, aby sa škrabanie zmenilo na vytvorenie komunikačného prostriedku s aurický obalom a celým zasvätením.

Ako je už na zasväteniach zvykom, tak som sa napojil na informačné polia zasväcovateľov z tejto oblasti liečiteľstva. Osobne som sa stal médiom, cez ktoré mohol informačný záznam zasväcovateľa pôsobiť a ja som vykonával iba jeho pokyny. Teda som bol v stave média, ktoré vykonalo zasvätenie tak, ako keby ho vykonal sám zasväcovateľ. V tomto prípade som zasväcoval za chrbtom zasväcovanej osoby a vyvíjal som na jeho chrbát tlaky. Niekedy sa to podobalo doslova masírovaniu chrbta. Zároveň som sledoval ako do vnútra buniek preniká akási liečivá sila. Zasväcovanú osobu som viackrát žiadal, aby sa správala ako dement a nepremýšľala. V zásade som telo naplnil energiami, ktoré pripomínali drobné fazuľky až drobné zrnká maku. Potom som touto energiou naplnil aj ľudský aurický obal, ktorý je asi tak dva centimetre hrubý. Potom som otváral miechu a šamanské vedome v mieche. Postupne som prenikal do vedomia v brušnom mozgu. Tu je uložene myslenie cicavcov ako je medveď. Precvičujeme v šamanstva pod zoo zviera. Aura sa zmenila na množstvo rúr idúcich z tela. Samozrejme bioenergetických rúr. Potom išlo vedomie v gangliách a vedomie v bunkách. Všetko sa prejavovalo v aure a jej zmenou. Potom som vkladal do aury kópie energetických objektov, ktoré tento typ liečiteľstva dokážu spustiť zasvätenej osobe ako automaticky na kávu. Spravidla som spravil aspoň desať kópií pre každú zasväcovanú osobu. Nasledovalo vytvorenie postavy, ktorá má rozvíjať schopnosti tohto druhu liečiteľstva. Toto sa fakticky opakovalo aj pri ďalších troch zasväteniach.

Pri druhom zasvätení dotyčné osoby dostali po kuse cesta a museli sa vcítiť do úlohy pekárov, ktorý celý život okrem miesenia chleba nerobia nič iné. Na prvý pohľad by sa zdalo, že by to nemal byť problém, no skutočnosť bola iná a musel som vykonať veľa veštecký zásahov a upozorňovať dotyčné osoby na vhodné psychické nastavenie. Do cesta postupne zapracovávali bylinky, tak isto nastrúhanú kôru a nakoniec piesok. Niektorým sa to poriadne lepilo na prsty a mali s miesením problémy Niektorým to išlo ako skutočným pekárom. Po zamiesení cesta nasledovalo ďalšie zasvätenie, tak ako som ho opísal vyššie.

Pokračovali sme v ďalšom magickom rituáli. Do vrecúška z látky si zasväcované osoby dali drobné kamienky, mince a mušle prípadne orech. Všetko zaviazali a postupne medzi prstami sa snažili všetko vo vrecúšku rozdrviť. Pripomínalo mi to rozbíjanie orechov v platenom vrecúšku. A znovu maximálne úsilie, aby som v relatívne krátkom čase dostal zasväcované osoby do stavu dementov, ktorý celý život nerobia nič iného iba drvia orechy a kusy sušených cestovín. A po určitom čase nasledovalo zasvätenie.

Pokročili sme do posledného rituálu a to bolo končekmi prstov tlačiť na ostré hrany kamienkov, až kým končeky prstov poriadne neboleli. Každý si navodzoval pocit, že pripína pripináčiky na nástenku alebo do dreva. znovu množstvo veštecký výkonov a vhodné naladenie do dementného stavu, kde je vypnuté intelektuálske vedomie a liečivá energia ide až do vnútra všetkých buniek. Niektorých som musel upozorňovať, aby to robili poriadne a nečumeli, ako sa hovorí, z okna von. A nasledovalo už štvrté zasvätenie. Celkovo tento druh zasvätenia bol mimoriadne problematický z dôvodu vytvorenia vhodnej psychiky dementov. Prekvapujúco to nešlo, no nakoniec z nich boli úspešní dementi a tuším sa im to aj zaľúbilo. Táto forma naturálneho energetického Reiki má mimoriadne dobré liečivé potencie.

VIAC OBRÁZKOV NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – REIKI 3B.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.