Teória veštectva. Od intuície k vešteckým schopnostiam. Veštecké naladenie. Schizofrénia mozočku v zadnej časti hlavy. Strata svojho ega. Veštecky ošetrená osoba. Predstavy o dotyčnej osobe. Energetické naladenie. Katalepsia. Sugeratívna klinická smrť. Aura. Veštectvo v sebe. Veštectvo v aure. Astrálne putovanie do aury. Sugerácia chorobných stavov. Veštectvo energetické a psychická rovina. Psychiatrické veštectvo a rovina najhlbšieho podvedomia. Teória a prax zasvätenia do vešteckých schopností. Tento zápis bol spravený z vešteckého nácviku a má svoju autentickú nahrávku. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v klasickom nácviku vešteckých schopností, iba sme sa posunuli o triedu vyššie. Dovolila nám to séria zasvätení do veštectva a zvýšenie schopností účastníkov nácviku. V prvom rade sme sa uviedli do klasického kataleptického stavu, ktorý je tak typický pre jogínov. Vlastne, ako sa zdá, joga poskytuje mimoriadne dobrý základ pre veštecký výkon, ako aj skoncentrovanie sa do svojho vnútra. Odosobnenie sa od všetkého vonkajšieho okrem osoby, ktorá bude veštecky ošetrená. Znehybnenie nervovej sústavy. Sed v asáne, ktorý podporuje veštecký výkon. Koncentrácia na jednotlivé orgány v tele, utíšenie a spomalenie všetkej činnosti, ale nie do spánku. K tomu veštecký výkon vchádzania do hlbšieho stavu a vychádzania z hlbšieho vešteckého stavu. V každej rovine hĺbky kataleptického stavu robiť neustále veštecké ošetrovanie pomocou predstavy o dotyčnej osobe. Naučiť sa vojsť do kataleptického stavu, previesť niekoľko vešteckých výkonov a vrátiť sa do normálneho výkonu, zapísať zistené obrazy a vrátiť sa do hlbočiny kataleptického stavu a ešte hlbšie. No vždy s plným vedomím a koncentráciou na veštecký výkon.

Ďalšou hlbočinou vešteckého stavu, do ktorého sa treba naučiť chodiť, je spojiť jogínsky kataleptický stav so sugeráciou klinickej smrti. Môžete sa na začiatok napojiť energeticky na zomierajúcu osobu a požiadať ju o pomoc. Aspoň vycítite, čo je to za stav. Spomalené dýchanie, uverenie, že zomierate, nedýchate a odchádzate, pocit tunela, svetla a všetkých príbuzných. Zase na každej úrovni robiť veštecké výkony s postavičkou osoby, ktorú chcete veštecky ošetrovať. Ponárate sa do hĺbky tohto stavu a vynárate sa do plytkého stavu. Všetko zapíšete a znovu sa ponoríte do hlbočiny sugerácie klinickej smrti.

Pokračujeme v prehlbovaní vešteckého stavu a to sugeráciou, že sa fyzické telo zväčšilo pred vás. Všetko sa zväčšilo hlava, ruky, ale aj všetky orgány tela. Zároveň si nasugerujete, že máte choré orgány tela, a to všetky. Zároveň pocity chorých orgánov presuniete do aury okolo veštecky činnej osoby. Aura je energetický priestor, kde presuniete odsávanie bioenergií vlastných a tiež energií z iných živých zdrojov, sexuálnu energiu a energiu z magmatického zemského jadra. Všetky energie sú zosávané aurickým vysávačom a v niektorých bodoch na orgánoch vytlačených do aury sa strácajú. Vlastným egom sa napojíte na tieto energie, sledujete, ako sú zosávané a strácajú sa v aurickom obale. Zároveň presúvate do aury koncentráciu zmyslových centier a šedej kôry mozgovej a všetky predstavy z hlavy. Do aury presuniete tak isto aj predstavy ošetrovanej osoby a neustále robíte veštecký výkon voči dotyčnej osobe. Všetko zapisujete, ponárate sa do hlbokých kataleptických stavov a sugeratívnej klinickej smrti. Ďalej je tu sugerácia zväčšenia tela, zisťujete rozdiel medzi vešteckými výkonmi medzi telom a aurou. Do aurického obalu zasuniete aj nácvik astrálneho putovania cez sugeráciu chorobnosti okostice. Ide o stav uverenia, že máte chorú okosticu a von sa dostávate cez to sugeratívne miesto alebo fyzicky vyhľadáte poranené miesto na okostici. V aure sa vnímate ako v zrkadle a všetkými silami sa tlačíte do predstavy v aure. Potom ste svoju myseľ uvoľnili do aurického obalu a môžete skúmať dianie v aurickom obale. Je to vlastne vrcholový výkon veštectva. Pokiaľ ste špiritista a vlastníte informačné pole mŕtvej osoby, tak je to extra špeciál veštecký výkon, na ktorý si treba postupne navykať.

Vrchol vrcholov je nesporne na tento stav nahodiť celkové veštecké zasvätenia. Dotyčné osoby si spomenú na zasvätenie. Skoncentrujú sa do aurického obalu a vyciťujú tu rôzne energetické objekty, ktoré sa chovajú ako automaty, napríklad na kávu. Sú tu objekty, ktoré sa starajú o energetické pomery a ich vhodnosť pri veštení. Sú tu objekty, ktoré zabezpečujú vhodnú ritualistiku v aure a jej spojenie s ľudským vedomím. Sú tu veštecké objekty, ktoré navádzajú a pomáhajú pri určitých druhoch vešteckých techník. Sú tu duchovia vešteckých výkonov a povedú vás do tajomstiev aurického veštenia, len je potrebné jedno, a to dokázať veštecky a senzibilne vnímať dianie v aurickom obale. Potom sme do aury zasunuli predstavu veštecky ošetrovanej osoby a získavali sme potrebné údaje o dotyčnej osobe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.