Magnetické zasvätenie. Magnetické rituály. Množstvo drobných magnetiek. Štyri zasväcovacie rituály. Bioenergetický magnetizmus. Veľké magnety.

V rámci tretieho zasvätenia sme pokračovali v zasvätení do magnetických objektov, ktoré sa stanú súčasťou aurickej ezoteriky. Znovu som všetkých na zasvätení naladil skoncentrovať sa do miechy a rozvinúť si spomienky na prírodu. Zasvätenia realizujeme v rámci šamanského vedomia, ktoré vyviera z miechy. Šamanské vedomie vytvára okolo zasväcovanej osoby aurický obal dostatočnej hĺbky a hustoty energií.

Osoby na zasvätení dostali do rúk približne 20 drobných magnetov. Do každej ruky si vložili po 10 magnetov. Magnety zovreli v dlani čo najsilnejšie a nehýbali sa. Ja osobne som si lepiacou páskou prilepil na každú kĺbovú oblasť drobný guľatý magnet. Magnety boli kúpené v štandardom obchode a ich magnetická sila bola bežná ako u magnetov používaných na tieto účely. Takto vybavený som do seba zobral informačné pole zasväcovateľa, ktorý v histórii ľudstva robil zasväcovacie rituály. Postavil som sa za chrbát dotyčnej osoby a napojil som sa svojimi magnetmi na magnety držané v rukách zasväcovanej osoby. Robil som to na základe pokynov, ktoré mi podávalo informačné pole zasväcovateľa cez šedú kôru veľkého mozgu. V niektorých prípadoch sa nedalo takto postupovať, tak som musel robiť po stranách dotyčnej osoby hĺbkové hypnotické ťahy. Potom som sa spojil s rukami dotyčnej osoby a začalo sa biomagnetizovanie vnútra celej osoby.

Mal som pocit, ako keby sa vo vnútri zasväcovanej osoby vytvorili energetické tvary magnetov. Potom som magnetizmom obaľoval celú osobu. Najprv zvonka, dával som za chrbtom ruky spolu a pôsobil som do chrbtice po celej dĺžke, až kým sa magnetizmus nerozlial okolo zasväcovanej osoby v rozsahu pol metra. Potom som pôsobil do brušného mozgu, ktorý je uložený v stene tenkých a hrubých čriev. Vytvárali sa magnetizované lúčovité objekty, ktoré vychádzali z fyzického tela. Nasledovalo pôsobenie do ganglií a vytvorenie magnetizovaných guľovitých útvarov v mieste výskytu ganglií. Nakoniec magnetizmus smeroval do buniek tela a v aure sa tvorili drobné energetické gule v tvare tenisových loptičiek.

Potom som z mysle dotyčnej osoby vytiahol do aury skoro všetky predstavy o magnetoch a zasypal som celú auru týmito predstavami. Z nich som potom vytiahol alebo stvoril ducha magnetov. Zároveň som zo zasväcovateľa, ktorého som pociťoval v mozgu, prisúval kópie magnetických objektov a to rovno do aury zasväcovanej osoby. Zároveň som sem presúval objekty, ktoré majú zabezpečovať magnetickú ritualistiku v aure dotyčnej zasvätenej osoby.

Pri druhom zasvätení si zasväcované osoby dali po dvoch magnetoch pod prsty ľavej a pravej ruky. Asi 20 magnetov poukladali okolo seba na stôl a ďalšie poukladali na zem pod seba. V tomto prípade pri zasvätení som v rukách a pri sebe nemal žiadne magnety. Zato som sa aj s ďalším historickým zasväcovateľom koncentroval na rozhádzané magnety a vytváral som pomocou magnetov a energie určité vzájomné prepojenia. Nasledovalo prenikanie do fyzického tela a magnetizovanie vnútorného priestoru a všetkých častí ako v predošlom zasvätení.

Pri ďalšom zasvätení si zasväcované osoby dávali magnety priamo na telo, do vreciek a niektorí si ich dali na ušný lalok z jednej aj druhej strany. Teda na ušných lalokoch sa držali vlastným magnetizmom. Niektorí si dávali magnetky aj na chúlostivé miesta a nemiestne sa rehotali. Bohužiaľ, niektoré magnetky sme už nikdy nenašli. Kto vie, kde skončili. Ja som si ako zasväcovateľ dal magnetky medzi prsty jednej ruky a začal som klasické zasväcovanie ako v predošlých prípadoch.

Nasledovalo posledné zasvätenie. Zasväcované osoby držali magnety tak, aby voči seba kládli odpor a zasväcované osoby sa museli sústreďovať na túto silu, ktorá magnety odpudzovala. Ja osobne som si zobral do ruky dva veľké magnety a zahájil som zasväcovanie. Zosal som do šedej kôry mozgu zasväcovateľa a liečiteľa v jednej osobe a riadil som sa jeho pokynmi. V zásade sa to všetko podobalo ako u predošlých zasvätení.

Po skončení zasvätenia som sa celkovo cítil nepríjemne a bol som plný zvláštnej energie. Tušil som už predtým, že úspešní magnetickí liečitelia pracovali najprv s klasickými prírodnými magnetovcami a neskoršie s umelými magnetmi. Svoje schopnosti nadobudli postupne. Teda používali najprv na liečbu klasické magnety a neskoršie si tak zmagnetizovali vlastnú bioenergiu, že mohli fyzické magnety odložiť a používať biomagnetické potencie, ktoré v sebe vyvolali používaním fyzických magnetov. Zároveň som zasväcovaným osobám dal niekoľko objektov, ktoré ovládali magnetickú ritualistiku.

VIAC OBRÁZKOV NÁJDETE V GALÉRII ZASVÄTENÍ – REIKI 3B.

Pridaj komentár