Má vôbec zmysel vnímať tvorbu energie vlastného tela?

Myslím si, že pokiaľ chcete dosiahnuť v ezoterike nejaký významnejší úspech, tak je potrebné naučiť sa veštectvu celkovo a potom sa špeciálne sústrediť na vnímanie tvorby energie vlastného tela. Je to nutná výbava ezoterika, bez ktorej sa jednoducho nezaobíde.

Ako by sa mal ezoterik podučiť tomuto umeniu?

V prvom rade musí zvládnuť klasické veštectvo, pri ktorom dokáže zdiagnostikovať prítomnú osobu. V pokročilejšom veštectve dokáže zdiagnostikovať osobu podľa fotografie a v ešte pokročilejšej fáze zdiagnostikovať osobu len podľa slovného opisu na základe iniciálok mena a priezviska. Keď už ovláda základy veštectva, tak je tu čas zamerať svoju vešteckú pozornosť aj na vnímanie energie v sebe a v okolí. Je to vlastne kombinovaný stav, pri ktorom veštecky školená osoba má v sebe dva stavy. Na jednej strane má silné energie na liečenie a zároveň časť tela, najlepšie spánkové laloky veľkého mozgu, má vo vešteckom vedomí. Musí sa naučiť spojiť dva zdanlivo nezlučiteľné stavy a to liečenie, kde sa energia hromadí a veštecký výkon, pri ktorom sa energia stráca. Paradoxne v ľudských energiách sú zmiešané dva stavy a to silne zhustené energie, okolo ktorých sa motá energia odsávaná a strácaná.

.

Znie to príliš komplikovane a problémovo. Skúste to opísať čo najpodrobnejšie.
Pri klasickom liečiteľskom výkone sa usilujete tvoriť vlastné bioenergie a zároveň ich silou vôle do seba natláčate a zahusťujete. Vytvoríte si v tele bioenergiu, energia sa tvorí a vy sa usilujete zo všetkých strán o to, aby ste ju stláčali do seba. Musí to byť naraz zo všetkých strán. Pripomína to geometrický tvar kocky. Na povrchu energetickej kocky je možné zase vytvárať stav veštecký a všetku energiu odsávať. Teda vlastne v určitej časti tela tvoríte dva objekty, jeden je silne zhusťovaný a druhý je zvnútra odsávaný ako vákuum. Zahusťovaný objekt slúži na liečby a objekt odsávaný zo všetkých strán slúži na veštecké výkony. Silne zhusťovaný objekt zo všetkých strán sa presúva v rámci tela do inej oblasti tela. Zároveň to z rozumnej vzdialenosti sleduje veštecký objekt, ktorý je zo všetkých strán odsávaný. Veštecký objekt sleduje liečiteľský objekt.

Čo sa stane, pokiaľ sa veštecký objekt úplne priblíži k energetickému objektu? A čo by sa stalo, keby sa vzájomne prekryli?

Aby ste mohli veštecky sledovať liečiteľský objekt je potrebné, aby rástla sila odsávania a likvidácie energie z vešteckého objektu. Pokiaľ je liečiteľský objekt energeticky silne nabitý, tak si treba dať záležať na tom, v akej vzdialenosti sa veštecký objekt pohybuje od liečiteľského objektu. Vhodná vzdialenosť dovoľuje bezproblémové diagnostikovanie diania v energeticky silnom nabitom objekte. Tak isto je možné zvyšovať úsilie pri intenzite odsávania energie z vešteckého objektu, pokiaľ sa príliš blízko priblíži k energetickému objektu. To už cítite, že nemôže zisťovať, čo silne energetický objekt robí. Veštecký objekt stratil schopnosť podávať vám veštecké informácie. A vtedy musíte buď viac energie z objektu odsávať, alebo sa vzdialiť na vhodnú vzdialenosť. Tak isto možno upravovať aj silu energií v liečiteľskom objekte.

Znie to poriadne zamotane a asi to dá veľa úsilia, aby ste dosiahli senzibilitu.

Nepopieram, že dosiahnuť schopnosť senzibila je určitý náročný druh vešteckých schopností. Vyžaduje zvládnuť samostatne energetické liečiteľstvo a veštecké techniky, ktoré idú opačným spôsobom a usilujú sa všetku energiu odsať a stratiť ju. Teda dva extrémne stavy, kde jeden je postavený na zahustení energie a druhý je postavený na odsatí a stratení čo najväčšieho množstva energie. Potom je tu výcvik spojenia a doladenia dvoch diametrálne odlišných stavov vedomia.

Aké druhy energií sa dajú veštecky vnímať?

Tak v prvom rade sa dá veštecky vnímať tvorba a strácanie vlastnej energie. Ľudské telo je ako katóda a anóda v elektrolytickom roztoku a tu sa vyrába bioenergia. Teda dá sa veštecký vnímať tvorba vlastnej bioenergie. Potom je tu možnosť vnímať bioenergiu z iných živých zdrojov ako sú zvieratá, ľudia, rastliny a mikroorganizmy. Potom sa treba naučiť vnímať najdôležitejšiu energiu a to je energia magmatického jadra zeme. Ide vlastne o 4 druhy energie alebo pulzácie magmatického jadra zeme. Táto energia prechádza všetkým živým a neživým.

Je to náročný proces vešteckého vnímania a prenikania do magmatizmu?

Pri tomto type vešteckých výkonov je treba vytvoriť množstvo malých vešteckých objektov, ktoré sa bleskurýchle zmrštia a zväčšia a to tak, ako pulzuje zemská magma. V určitých momentoch sa vám veštecké objekty strácajú a znovu objavujú. Teda pri strate ich vešteckej potencie musíte znovu obnoviť u nich schopnosť vešteckého výkonu. Neustála a večná práca straty a obnovenia vešteckých potencií vešteckých objektov.

Dá sa prenikať aj do magmatických energií mimo tela človeka?

Aj to sa dá, ale veštecké skúmanie prieniku vlastného vedomia do magmatickej pulzácie potrebuje znovu hromadiť magmatickú energiu do liečiteľského objektu a z tohto objektu oslova vystreľovať zhustený magmatický a za ním posielate rýchlo veštecký objekt. Ako keby ste vystrelili magmatický náboj a za chvíľu veštecký náboj. No jednoducho je to náročný proces dvoch druhov pohybujúcich sa objektov. Celkovo magmatické polia s energetickým potenciálom strhávajú ľudské energie úplne samostatne, pokiaľ sú uvedené do vešteckého stavu a majú nízke energetické potencie ako stav vo vákuu. To je odsatý vzduch z uzatvorenej nádoby.

Aké energie je možné cez senzibilitu vnímať?

Na základe vešteckého výkonu, pri ktorom sa v ľudskom tele alebo v aurickom obale okolo ľudského tela vytvára stav strácania a odsávania energií, možno vnímať všetky druhy energií, ktoré vznikli v živých tvoroch. Je možné vnímať magmatické energie magmatického jadra zeme, ktoré prenikajú do všetkého živého a mŕtveho. Teda aj do hornín a čiastočne aj do kozmu. Veštecky by sa dalo naladiť na vnímanie vplyvu Mesiaca a jeho energií na našu Zem. Potom je tu možnosť vypestovať si vešteckú citlivosť na energie Slnka. Najlepšie je to všetko vnímať cez magmatické energie, ktoré sa stretávajú so všetkými energiami na Zemi. Tak isto je dobre vnímať magnetické sily v blízkosti magnetických látok.

Naznačujete vlastne, že senzibil by sa mal v prvom rade naučiť veštecky napojiť na magmatické pulzácie?

Je to možná cesta ako sa stať senzibilným ezoterikom. Vlastne magma Zeme pulzuje všade, do všetkého, a teda aj do samotného kozmického priestoru. Cez magmatické energie je možné vnímať kdekoľvek a čokoľvek. Dokonca na magmatických silách sa dá veštecky vedomie vysunúť aj do kozmu.

Pridaj komentár